Rządowy program na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”


Rozstrzygniecie konkursu ofert w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Priorytetowe zadanie do realizacji w 2016 r. w projektach, które mogą być finansowane lub dofinansowane w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o konkursie w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (PDF)

Zał. nr 1 do Ogłoszenia o konkursie (PDF)
Zał. nr 2 do Ogłoszenia o konkursie (PDF)
Zał. nr 3 do Ogłoszenia o konkursie (PDF)
Zał. nr 4 do Ogłoszenia o konkursie (doc),(pdf)
Zał. nr 5 do Ogłoszenia o konkursie (doc),(pdf)


Rada Ministrów uchwałą nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. przyjęła Rządowy program na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenie przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

W programie przyjęto cele szczegółowe dotyczące:

  • kreowania zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki
  • zapobiegania problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży
  • promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

Podmioty uprawnione do składania ofert:

  • jednostki samorządu terytorialnego
  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy

W celu realizacji Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na terenie województwa małopolskiego Wojewoda Małopolski powołał w dniu 2 września 2014 r. Wojewódzki Zespół Koordynujący.

Linki:

Uchwała nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego program na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Zarządzenie (nr poz. Rej.281/14) Wojewody Małopolskiego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego ds. realizacji na terenie województwa małopolskiego Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Zarządzenie (nr poz. Rej.62/15) Wojewody Małopolskiego z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego ds. realizacji na terenie województwa małopolskiego Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Realizacja Rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" w 2015r.

Realizacja Rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" w 2014r.