2023-12-08
I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz wraz z górnikami AGH

W tradycje Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie głęboko wpisane są uroczystości barbórkowe. Nawiązują one do zwyczajów starych austriackich szkół górniczych, które zostały przeszczepione przez profesorów uczelni na krakowski grunt. Jest to święto wszystkich absolwentów i sympatyków AGH oraz kadry akademickiej. W tegorocznych uczelnianych obchodach wziął udział I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, który odczytał list skierowany do uczestników uroczystości przez premiera Mateusza Morawieckiego oraz wręczył odznaczenia państwowe.

Barbórka to prawdziwa perła naszej narodowej kultury. To wielkie święto górników i ich najbliższych, a także wszystkich pracujących w przemyśle wydobywczym i nadzorze górniczym. Uroczystości barbórkowe są świadectwem siły wielowiekowej tradycji, współtworzą tożsamość górniczego stanu. Przekazywany przez pokolenia etos pracy jest skarbnicą wartości, aktualnych mimo zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy podejmują się wykonywania trudnej i odpowiedzialnej pracy górniczej – napisał premier Mateusz Morawiecki.

2023-12-08
Zdjęcie wykonane podczas uroczystości odznaczenia odznaką Primus in Agendo Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce.Na zdjęciu pierwsza z lewej poseł na Sejm RP Urszula Rusecka, dalej idąc w prawą stronę pierwsza  - odznaczona Anna Front, pierwszy z prawej I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

- Ks. Mieczysław Maliński zwykł mawiać, że miarą człowieczeństwa jest wielkość troski o drugiego człowieka. Właśnie taka postawa, której osią jest druga osoba i dbałość o jej dobro i rozwój, zasługuje na najwyższe uznanie – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Wicewojewoda gościł dzisiaj dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce panią Annę Front. Towarzyszyła jej poseł na Sejm RP Urszula Rusecka – wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

2023-12-07
Obchody barbórkowe w Kopalni Soli w Bochni. Wicewojewoda Ryszard Pagacz stoi wśród górników w galowych mundurach trzymających w rękach bordowe teczki, którzy otrzymali dyplomy nadania dyrektorskich stopni górniczych.

775 lat temu na bocheńskiej ziemi założona została kopalnia soli kamiennej. Choć wydobycia zaprzestano tam w latach 90-tych XX wieku, kopalnia nieustannie gości w swoich progach licznych turystów odwiedzających to „podziemne solne miasto”. Uroczystości ku czci św. Barbary to podziękowanie górników za jej nieustającą opiekę i cały rok pracy. W barbórkowych obchodach w Bochni uczestniczył I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

– „Górnicze skarby pod ziemią głęboko ukryte drzemią”. Dzięki codziennemu zaangażowaniu, poświęceniu i ciężkiej pracy górniczej braci te skarby ziemi docierają na powierzchnię. Oddając cześć św. Barbarze, polecamy jej opiece wszystkich górników, dziękując jednocześnie za trud ich służby – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

2023-12-07
Na tle niebieskiej ścianki z orzełkiem i napisem WOJEWODA MAŁOPOLSKI stoją: wicewojewoda Ryszard Pagacz na środku, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Iwona Gibas w różowej marynarce oraz odznaczeni członkowie Rady Konsultacyjnej. Po obu ich stronach widać stojące biało-czerwone flagi.

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się dziś świąteczne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. W spotkaniu uczestniczył I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

– Zaangażowanie i trud, jakie wkładają Państwo w utrzymywanie pamięci o działaniach środowisk opozycyjnych i ofiarach reżimu komunistycznego, są nieocenione. Obecne pokolenie powinno być świadome minionych zdarzeń, bo tylko w ten sposób, na podwalinach przeszłości, jesteśmy w stanie budować przyszłość narodu polskiego. Okres Bożego Narodzenia to czas spotkań i wzajemnych życzeń. Dziś, łamiąc się opłatkiem, składam na Państwa ręce podziękowania za Waszą pracę, życząc pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

2023-12-07
Zdjęcie wykonane podczas uroczystości w Urzędzie Miasta Krakowa, gdzie I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz wręczył odznaczenia państwowe. Postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wyróżnionych zostało blisko sto osób.Na zdjęciu I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz gratulujący jednej z odznaczonych.

Od niemal 160 lat w centrum Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 znajduje się siedziba władz miasta. Dzisiaj w pięknych salach Lea i Kupieckiej gościli ci, dla których praca na rzecz dawnej stolicy Polski i jej mieszkańców stała się życiową drogą.

Podczas uroczystości I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz wręczył odznaczenia państwowe. Postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wyróżnionych zostało blisko sto osób.

2023-12-06
Do małopolskich samorządów trafi prawie 68 mln zł na 86 projektów

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zmienia Małopolskę. Dzięki licznym dofinansowaniom z kolejnych edycji nasze województwo stało się wielkim placem budowy. Dziewiąte już rozstrzygnięcie to kolejna szansa dla małopolskich samorządów. Program „Rozświetlamy Polskę” przyspieszy modernizację infrastruktury oświetlenia dróg. Do Małopolski z tej edycji trafi blisko 68 mln zł na 86 zadań – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Nowoczesne i energooszczędne
Program dotyczył modernizacji infrastruktury oświetlenia dróg na terenie całego kraju – wymian istniejących opraw. Skutecznym rozwiązaniem jest wybór wysoce energooszczędnego oświetlenia LED, zsynchronizowanego z innowacyjnymi systemami zarządzania.

2023-12-05
Grafika w granatowych barwach, w tle tarcza do strzelania. U góry z lewej strony na białym pasku loga Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojewody Małopolskiego. Na środku duży napis Strzelnica w powiecie 2024. Poniżej mniejszy napis: Jednostki samorządu terytorialnego zarówno szczebla gminnego, powiatowego, jak i wojewódzkiego mogą składać oferty do 1 marca 2024 r., data na żółtym tle.

Minister Obrony Narodowej ogłosił kolejne konkursy ofert pn. „Strzelnica w powiecie”. Dofinansowane mogą zostać zadania związane z budową strzelnic wirtualnych i pneumatycznych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiającym prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Do konkursu mogą zgłaszać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego, jak i wojewódzkiego, na terenie których nie ma strzelnic klasycznych.  

– Zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich to jeden z celów ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej konkursu „Strzelnica w powiecie 2024”. To również szansa na aktywizację i popularyzację szkolenia strzeleckiego w szczególności wśród młodzieży – zwłaszcza tych szkół ponadpodstawowych, w których realizowane są resortowe projekty edukacyjne, tj. np. Oddziały Przygotowania Wojskowego czy Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. To konkretna propozycja rozwojowa, dlatego serdecznie zachęcam małopolskie samorządy do zgłaszania swoich ofert – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

wstecz    do góry     drukuj