2022-06-26
Małopolski Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych OSP

Musztra paradna, a następnie koncert orkiestr. 9 Strażackich Orkiestr Dętych OSP z powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, limanowskiego, miechowskiego, nowosądeckiego, olkuskiego, oświęcimskiego, tarnowskiego i suskiego zaprezentowało swój dorobek artystyczny podczas przeglądu w Olkuszu. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Bycie strażakiem to nie praca, a służba drugiemu człowiekowi. Ochotnicza Straż Pożarna współpracując z organami państwowymi i samorządowymi, zapobiega i walczy z pożarami, uczestniczy w akcjach ratowniczych, wypadkach i działa na rzecz ochrony środowiska. Ale to nie wszystko. Akcje inicjowane przez OSP wspomagają rozwój lokalnych społeczności. Poprzez upowszechnianie sportu i działalność kulturalną integrują. Dbają o tradycję i swoją Małą Ojczyznę. Ich występy na zawodach i pokazy artystyczne jednoczą, motywują i zacieśniają wzajemne więzi. Na strażaków zawsze można liczyć! – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2022-06-25
 Razem jesteśmy silniejsi. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita o wyzwaniach administracji państwowej

Na czym polega praca Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie? Z jakimi mierzymy się wyzwaniami? Co należy do naszych największych problemów? Na te pytania odpowiedział dzisiaj w Laskowej wojewoda małopolski Łukasz Kmita na spotkaniu w ramach Ludowego Uniwersytetu. W konferencji udział wzięli wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, wicemarszałek Senatu Marek Pęk, poseł Barbara Bartuś, senator Włodzimierz Bernacki oraz II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

– Zakres obowiązków Wojewody Małopolskiego zmienia się zależnie od sytuacji i potrzeb. Są oczywiście standardowe zadania, typu wyrabianie paszportów czy wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Sytuacje kryzysowe powodują jednak, że ten katalog znacząco się poszerza. Czasem trzeba koordynować działania związane z szybkim utworzeniem tymczasowego polderu na potoku Malinówka, którego zadaniem było chronienie krakowskiego Bieżanowa przed zalaniem. Najbardziej złożone są wszelkie sytuacje kryzysowe, w których służby mierzą się z siłą żywiołu. Tu najpierw liczy się sprawność służb, ale jednakowo ważna jest szybka pomoc poszkodowanym. Pożar w Nowej Białej wybuchł w sobotę. Pierwsze środki na zasiłki dla pogorzelców przelaliśmy na konto gminy już w poniedziałek – przypomniał wojewoda.

2022-06-25
Służba, bezpieczeństwo, samodoskonalenie. Z podziękowaniami dla małopolskich harcerzy

W Małopolsce jest ich ok. 8 tysięcy. Zawsze można na nich liczyć. Być gotowym, czuwać, a następnie reagować – to ich dewiza. Idee służby, braterstwa i samodoskonalenia przekazują kolejnym pokoleniom. Misja wszystkich harcerzy, bo o nich mowa, w ostatnim okresie znacząco się rozszerzyła o pomoc kierowaną do ofiar agresji Rosji na Ukrainę. Od pierwszych dni brać harcerska ramię w ramię z administracją i służbami mundurowymi stanęła na pierwszej linii frontu wsparcia dla uchodźców.

Dziś wojewoda małopolski Łukasz Kmita spotkał się z blisko 60 harcerzami i harcerkami ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski oraz Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej, by podziękować im za dotychczasową pomoc i poświęcenie. Ci najbardziej zasłużeni odebrali z rąk wojewody dyplomy oraz upominki.

2022-06-24
Z perspektywy lokalnego samorządu. XXXI Sesja Rady Gminy Trzciana

– Każde spotkanie z przedstawicielami lokalnego samorządu ma dla mnie duże znaczenie. Zawsze to okazja do tego, aby spojrzeć na rozwój całego województwa z perspektywy mieszkańców konkretnej gminy czy nawet miejscowości – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który dziś uczestniczył w XXXI Sesji Rady Gminy Trzciana. W wydarzeniu udział wziął poseł Wiesław Krajewski. 

Głównym punktem Sesji była debata nad raportem o stanie gminy obejmującym podsumowanie działalności za rok 2021 oraz uchwała w sprawie udzielenia wójtowi gminy Trzciana wotum zaufania. Przedstawione zostało również sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w 2021 r. 

2022-06-24
O bezpieczeństwie na drodze podczas wakacji i nie tylko

Rozpoczynająca się jutro akcja „Bezpieczny Autokar”, zwiększenie liczby inspektorów transportu drogowego w Małopolsce, kolejny oddział terenowy Inspekcji – to wszystko składa się na podniesienie bezpieczeństwa na małopolskich drogach. O tych kwestiach wojewoda małopolski Łukasz Kmita rozmawiał dziś z głównym inspektorem transportu drogowego dr. Alvinem Gajadhurem. W spotkaniu uczestniczył także II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

– Inspekcja Transportu Drogowego stoi na straży przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w tym stanu technicznego pojazdów. Możemy przekazać bardzo dobre informacje. W Małopolsce będzie o niemal połowę więcej inspektorów, którzy będą dbać o bezpieczeństwo na małopolskich drogach. Zwiększy się też liczba placówek ITD. Obecnie Inspekcja ma główną siedzibę w Krakowie oraz cztery oddziały terenowe w: Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Chrzanowie. Niebawem do tej listy dołączy oddział w Miechowie. Dziękuję Panu Ministrowi za te decyzje. To znacząco zwiększy potencjał Małopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2022-06-24
70 lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

7 kierunków kształcenia, 280 wszystkich pracowników, 22416 absolwentów. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie obchodzi swoje 70-lecie.

W uroczystych obchodach jubileuszu udział wziął II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, który w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy II wręczył 11 pracownikom Wydziału Medale za Długoletnią Służbę.

2022-06-24
Spotkanie wojewody małopolskiego Łukasza Kmity z ambasadorem Kolumbii

Małopolska jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza nowo mianowany ambasador Kolumbii Assad José Jater Peña. Dziś, w towarzystwie konsul generalnej Kolumbii w Krakowie Joanny Nataszy Wais, spotkał się z wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą. W spotkaniu uczestniczyła dyrektor Biura Wojewody Monika Kolasa.

Głównymi tematami poruszanymi na spotkaniu były możliwości rozwijania współpracy pomiędzy naszymi krajami, pomoc uchodźcom oraz promocja turystyki.

wstecz    do góry     drukuj