2022-09-27
Zdjęcie poglądowe z uroczystości upamiętniających 83. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Polskie Państwo Podziemne było ewenementem na skalę światową. Ta konspiracyjna organizacja militarna powstała 27 września 1939 r., kiedy w okupowanej przez Niemców Warszawie gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz utworzył wraz z grupą oficerów Wojska Polskiego Służbę Zwycięstwu Polski – mającą kontynuować walkę z obu okupantami.

Dla upamiętnienia 83. rocznicy tamtych wydarzeń prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz prezes Małopolskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Grzegorz Surdy zorganizowali uroczystość poświęconą pamięci żołnierzy i cywilów tworzących tajne struktury państwa polskiego w czasie II wojny światowej.

Uroczystość odbyła się przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Matejki w Krakowie. Po odegraniu hymnu i podniesieniu flagi na maszt organizatorzy uroczystości wygłosili przemówienia. Następnie odczytany został Apel Pamięci i wystrzelona została salwa honorowa. Na koniec delegacje złożyły kwiaty.

– Nasze myśli nie pozwalają zapomnieć o heroicznej miłości do Ojczyzny, która pozwalała Polskiemu Narodowi przetrwać największe mroki okupacji niemieckiej i sowieckiej. (…) Dziś, w 83. rocznicę powstania Służby Zwycięstwu Polski w naszych myślach przywołujemy w sposób szczególny Polskie Państwo Podziemne. W tym imponującym dziele chcemy widzieć nie tylko prawdziwy fenomen na skalę światową, ale przede wszystkim wyraźny dowód na to, jak cennym skarbem jest dla Polaków wolność, jak istotna jest suwerenność i jak fundamentalna jest niepodległość. (…) Choć — dzięki Bogu — nie przychodzi nam żyć w tak trudnych czasach, trzeba nam pamiętać, że jesteśmy zaproszeni do troski o Ojczyznę. Poprzez naszą codzienną służbę Rzeczypospolitej spłacamy dług wdzięczności wobec wszystkich twórców i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego. Mamy bowiem świadomość, że w ich trudzie i poświęceniu odbija się zorza naszej wolności
– mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2022-09-27
Zdjęcie poglądowe z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie zapadliska w Trzebini.

Zapadlisko, które w ubiegłym tygodniu powstało na terenie cmentarza parafialnego przy ul. Jana Pawła II w Trzebini, zostało zasypane. Trwają badania gruntu przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. Od ich wyników będzie zależało to, czy cmentarz zostanie otwarty. Badania próbek wody nie wykazały nieprawidłowości. To główne informacje przedstawione przez służby i właściwe instytucje na dzisiejszym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołanym przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę.

Swoje działania i ustalenia podsumowali przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Sytuację na terenie gminy nakreślił burmistrz Jarosław Okoczuk. Obecni byli również przedstawiciele strony kościelnej: dyrektor Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej ksiądz Łukasz Michalczewski oraz proboszcz parafii Niepokalanego Serca NMP w Trzebini-Sierszy ksiądz Piotr Mozdyniewicz, a także Wyższego Urzędu Górniczego i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

2022-09-27
Zdjęcie poglądowe z uroczystości Święta Straży Miejskiej w Tarnowie.

Ich zadaniem jest utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Kiedy trzeba, służą też pomocną dłonią, ratując zdrowie i życie ludzi. Dziś strażnicy miejscy z Tarnowa świętują jubileusz 31-lecia istnienia, połączony z obchodzonym 29 sierpnia Dniem Straży Miejskiej. W uroczystej gali odbywającej się w tarnowskiej Sali Lustrzanej wziął udział I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Podczas uroczystości wicewojewoda wręczył zasłużonym strażnikom – przyznane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę – odznaczenia za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa – 1 Złoty oraz 2 Srebrne Medale za Długoletnią Służbę.

2022-09-26
Zdjęcie poglądowe ze spotkania wojewody małopolskiego Łukasza Kmity z Polonią.

Wykonują różne zawody, reprezentują różne środowiska, zamieszkują różne kraje Europy. Ale łączy ich Polska - przywiązanie do kraju i troska o jego dobro. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita spotkał się z działaczami polonijnymi, którzy odwiedzili Kraków w ramach projektu Senat Polonii Europy. Jest on finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą.

To 20 mieszkańców Norwegii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Ukrainy, Irlandii, Słowacji i Malty.  Biorąc udział w II edycji Senatu Polonii Europy, zwiedzają ważne z punktu widzenia polskiej historii i kultury miejsca oraz instytucje. Odbywają liczne spotkania z osobami tworzącymi polską politykę zagraniczną i polonijną. Podczas 7-dniowego cyklu szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i paneli dyskusyjnych wymieniają się doświadczeniami i inspirują do zapoczątkowania nowych wspólnych projektów.

2022-09-26
Zdjęcie poglądowe z uroczystości ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji.

100 nowo przyjętych policjantów, w tym 20 funkcjonariuszek, podczas uroczystego apelu złożyło dziś ślubowanie. To czwarte od początku 2022 roku przyjęcie do małopolskiego garnizonu Policji. Podczas uroczystości wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył też specjalne wyróżnienie „Primus Inter Fortes” – Pierwszy Wśród Odważnych.


Szeregi małopolskiej Policji coraz silniejsze


– Małopolski garnizon Policji rośnie w siłę. 100 kolejnych osób ślubowało dzisiaj „wiernie służyć Narodowi”, „nawet z narażeniem życia”. Służba w Policji jest dużym wyznaniem i wiąże się z wieloma poświęceniami. To służba na rzecz całej społeczności, szlachetna misja pozwalająca doświadczyć wielkiego spełnienia zawodowego i osobistego. Bądźcie dumni z munduru, który włożyliście, tak jak my jesteśmy z Was dumni – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2022-09-26
Zdjęcie poglądowe z międzynarodowej konferencji naukowej Kryminalistyka jutra odbywającej się na AGH w Krakowie.

Projekty, które służą rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, a także usprawniają pracę służb zajmujących się skutecznym zwalczaniem nowych form przestępstw, w tym cyberprzestępczości. Najnowsze osiągnięcia techniki, kryminalistyki oraz wykorzystanie sprzętu do badań. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa „Kryminalistyka jutra”. Towarzyszy ona obchodom jubileusz 65-lecia powstania Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W uroczystej inauguracji uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który objął wydarzenie swym patronatem honorowym. Obecny był także komendant wojewódzki policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion.

2022-09-26
Zdjęcie poglądowe z Regionalnej Gali XVII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2022.

Dobiegła końca 17. już edycja Konkursu LODOŁAMACZE 2022, który wyróżnia pracodawców, instytucje oraz osoby angażujące się w rozwijanie integracji społecznej. Dziś w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyła się małopolska, lubelska, podkarpacka, podlaska Regionalna Gala Konkursu, podczas której nagrodzono pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. W wydarzeniu wziął udział II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, który w imieniu wojewody Łukasza Kmity wręczył laureatom nagrody.

wstecz    do góry     drukuj