• Komunikat

  Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”, podmioty uczestniczące w Programie, objęte wsparciem finansowym w 2020 roku, zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

  Wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica w 2020 roku dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod następującym adresem:

  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-za-2020-r
  Termin złożenia sprawozdania przez organy prowadzące szkoły do Wojewody Małopolskiego upływa 30 czerwca 2021 r. • Nabór wniosków w 2021 r.

  Szanowni Państwo,
  Zgodnie z informacja przekazaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki trwają obecnie prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Zmianie ulegną zarówno terminy składania wniosków jak i, w związku ze zmianą katalogu sprzętu i pomocy dydaktycznych możliwych do zakupienia w ramach Programu w 2021 r. , wzory wniosków.

  Uprzejmie proszę o bieżące śledzenie strony. Wszelkie informacje o nowym naborze oraz wzory wniosków będą publikowane niezwłocznie po otrzymaniu ich z Ministerstwa.

  Link do komunikatu Ministerstwa Edukacji i Nauki:
  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rzadowy-program-aktywna-tablica-w-2021-r--zmiana-terminu-skladania-wniosku

  • Podstawy prawne Programu:

   - uchwała Nr 151/2020 Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”;
   - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1883).

 • Nabór wniosków w 2020 r.

 • Nabór wniosków w 2019 r.

 • Nabór wniosków w 2018 r.

 • Nabór wniosków w 2017 r.