Loga projektu Feniks

Wojewoda Opolski wraz z 15 Wojewodami realizuje projekt pn. „Wsparcie służb administracyjnych wojewody realizujących zadania związane z inwestycjami infrastrukturalnymi w zakresie POIiŚ, FEnIKS i CEF w 2023 r.” w ramach VIII Priorytetu programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027.

Projekt obejmuje finansowanie wydatków ponoszonych w 2023 roku przez 16 Wojewodów, przede wszystkim na działania takie jak:
• wynagrodzenia pracowników,
• podnoszenie kwalifikacji,
• wyposażenia miejsc pracy,
• finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych, niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji,
• koszty ogłoszeń zamieszczanych w prasie w związku z realizacją procedur dot. procesów inwestycyjnych.

Wykazane koszty stanowią znaczący wkład w prowadzenie wskazanych postępowań administracyjnych przez służby wojewodów, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji procesu inwestycyjnego oraz osiągania celów programowych.
Wartość projektu wynosi 8 996 384,24 PLN, z czego dofinansowanie ze środków UE to 7 646 926,60 PLN.

Dla Wojewody Małopolskiego wartość części projektu wynosi 1 023 000,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków UE to 869 550,00 PLN.

wstecz    do góry     drukuj