Kampania Rzecznika Praw Pacjenta


Informujemy o kolejnej edycji kampanii społecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. „Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina”. Kampania ta skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej.

Częścią ww. kampanii są spoty internetowe dotyczące m.in. praw pacjenta:

  • do informacji,
  • do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
  • do intymności i godności,
  • do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
  • do dokumentacji medycznej.

Ze szczegółami kampanii oraz spotami można zapoznać się na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta (www.bpp.gov.pl) w dziale „Dla Pacjenta”, zakładka: Edukacja – poznaj swoje prawa, Kampanie społeczne, Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina lub bezpośrednio pod linkiem:http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/edukacja-poznaj-swoje-prawa/kampanie-spoleczne/kampania-rzecznik-praw-pacjenta-przypomina/

wstecz    do góry     drukuj