2022-12-02
Zdjęcie poglądowe z uroczystości barbórkowych w Kopalni Soli w Wieliczce z udziałem wojewody małopolskiego Łukasza Kmity.

Już przeszło od siedmiu stuleci, nieprzerwanie, górnicy udają się w głąb wielickiej ziemi – kiedyś w poszukiwaniu soli, obecnie w celu ochrony i popularyzowania wyjątkowego zabytku wpisanego na listę UNESCO. Barbórka to symbol zwieńczenia ciężkiej i odpowiedzialnej pracy górników w ciągu roku. W uroczystościach uczestniczyli posłowie Urszula Rusecka i Wiesław Krajewski oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita wraz z II wicewojewodą Mateuszem Małodzińskim. 

Świętowanie Barbórki rozpoczęło się w szybie Daniłowicza, z którego po roku przerwy, znów będą mogli korzystać turyści odwiedzający Kopalnię. Tam też odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniające wymianę obudowy szybu.

2022-12-02
70 lat wzbogacania edukacji

Najnowocześniejsze standardy badań z zakresu innowacyjnych materiałów i technologii z zachowaniem troski o środowisko oraz specjalistyczne narzędzia badawcze i techniki diagnostyczne. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia.

W uroczystościach, które odbyły się w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, uczestniczył II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński. Wicewojewoda wręczył przyznane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę. Odczytał także list skierowany do uczestników uroczystości przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

2022-12-01
Z myślą o potrzebujących. Wyniki II i III otwartego konkursu na zadania z zakresu pomocy społecznej

Barszcz z uszkami, karp w galarecie i wspólne dzielenie się opłatkiem przy dźwięku polskich kolęd. Wigilia Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, który kojarzy nam się z ciepłem ogniska domowego i rodzinną atmosferą. Dzięki dotacjom przyznanym przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę 46 instytucji, organizacji, stowarzyszeń, fundacji, parafii i zgromadzeń przygotuje m.in. tradycyjną wieczerzę wigilijną dla potrzebujących. Dofinansowaniem objętych zostało 48 projektów.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita w ramach II i III otwartego konkursu ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, udzielił wsparcia o łącznej wartości 488,5 tys. zł.

2022-12-01
Zdjęcie poglądowe z Barbórki PGNiG w Kopalni Soli w Wieliczce.

Barbórka to przede wszystkim święto górników, ale także wszystkich osób związanych zawodowo z poszukiwaniem i wydobywaniem paliw kopalnych. W uroczystościach barbórkowych zorganizowanych w Kopalni Soli w Wieliczce przez Oddział Centralny PGNiG w Warszawie i Zespół Oddziałów PGNiG PKN Orlen S.A. wzięli udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kaplicy św. Kingi. Tuż po niej zaproszeni goście przenieśli się do komory Warszawa, gdzie odbyła się uroczysta akademia. List do uczestników uroczystości barbórkowych skierował premier Mateusz Morawiecki.

2022-12-01
Zdjęcie poglądowe z podpisania umów w ramach Funduszu Autobusowego.

Tylko wczoraj podpisałem umowę z wójtem gminy Stryszów Szymonem Dumanem, a dziś z burmistrzem miasta i gminy Myślenice Jarosławem Szlachetką. Finalizujemy formalności, dzięki którym Małopolanie będą mogli korzystać z możliwości, jakie daje rządowy Fundusz Autobusowy. Łącznie w Małopolsce podpiszę blisko 70 takich umów z jednostkami samorządu terytorialnego. Do Małopolski trafi rządowe dofinansowanie na poziomie blisko 41,4 mln zł. Tak – w oparciu o dobrą współpracę administracji rządowej i samorządowej – odpowiadamy na potrzeby społeczności lokalnych i łączymy Małopolskę – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2022-12-01
Grafika dotycząca soboty informacyjnej

W dniu 3 grudnia 2022 r., w godzinach od 8:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się Sobota Informacyjna.

Podczas wydarzenia możliwe będzie:

🔹 dołączenie dokumentów do toczącego się postępowania,
🔹 uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawdzeniu oraz wypełnieniu wniosku pobytowego/zezwolenia na pracę,
🔹 uzyskanie ogólnych informacji dotyczących procedury legalizacyjnej,
🔹 dokonanie rezerwacji w celu złożenia,
🔹 umówienie terminu w celu odbioru karty pobytu,
🔹 złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przez obywateli państw trzecich (z wyłączeniem obywateli Ukrainy) przebywających na terytorium Polski na podstawie ochrony COVID – 19.

2022-11-30
Transport szynowy przyszłości

Kilkaset osób, w tym goście z zagranicy. Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, spółek kolejowych, uczelni, firm projektowych, produkcyjnych i wykonawczych. Sesje tematyczne połączone z panelami dyskusyjnymi. W Zakopanem trwa trzydniowa XXI Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym – NOVKOL 2022”. Uczestniczył w niej wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który objął nad konferencją patronat honorowy.

- Branża transportowa należy do tych gałęzi gospodarki, które rozwijają się bardzo dynamicznie. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego zainicjowana przez rząd Premiera Mateusza Morawieckiego bez wątpienia jest kolejnym etapem rozwoju i zmian w dziedzinie zintegrowanego transportu. Naszym wspólnym życzeniem jest to, by ten rozwój opierał się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Są one jednakowo ważne w projektowaniu, jak i budowie, utrzymaniu, diagnostyce czy eksploatacji infrastruktury szynowej oraz taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy. Dobrze przygotowana kadra do realizacji zadań to jeden z priorytetów dla rozwoju i wzmocnienia transportu kolejowego - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita

wstecz    do góry     drukuj