2024-03-04
Spotkanie kurtuazyjne konsul Słowacji z wojewodą małopolskim Krzysztofem Janem Klęczarem.

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar spotkał się dzisiaj z konsul generalną Słowacji w Krakowie Zlatą Šipošovą. Rozmowa dotyczyła m.in. polsko-słowackiej współpracy i kierunków jej rozwoju.

W spotkaniu uczestniczyli także I zastępczyni dyrektora Biura Wojewody Monika Kolasa oraz zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych Tomasz Ocetkiewicz.

- Nasze relacje zakorzenione są zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie, jak i w kulturze, handlu czy turystyce. Ta integracja – mam nadzieję – będzie dalej rozkwitała z korzyściami zarówno dla Polski, jak i Słowacji. Te dobre stosunki są także ważne pod kątem przynależności do Grupy Wyszehradzkiej oraz NATO i UE – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

2024-03-03
Zdjęcie wykonane podczas gali wręczenia nagród Angelusy 2024, w której uczestniczył wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Na zdjęciu wojewoda Krzysztof Jan Klęczar wręczający statuetkę przyznaną w kategorii Urzędnik publiczny.

To społeczny plebiscyt, w którym mieszkańcy nominują osoby działające dla dobra, rozwoju i promocji gminy Słomniki. Angelusy 2024 powędrowały dziś do pięciu laureatów. W uroczystej gali wziął udział wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

„Młody talent”, „Najlepsze wydarzenie”, „Człowiek z pasją”, „Osiągnięcie sportowe”, „Urzędnik publiczny”, „Najlepszy nauczyciel”, „Przedsiębiorca z sercem”, „Człowiek człowiekowi” i „Kultura”. To kategorie tegorocznego plebiscytu Angelusy. Organizatorem jest istniejące od 20 lat Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Słomniki. Podczas uroczystości wojewoda Krzysztof Jan Klęczar wręczył nagrodę w kategorii „Urzędnik publiczny”.

- Gmina Słomniki rozwija się nie tylko dzięki inwestycjom realizowanym na jej terenie, ale także dzięki ludziom. Angelus znaczy anioł, tak więc możemy śmiało powiedzieć, że w Słomnikach mieszkają i działają anioły. Angelusy 2024 to przykład tego, jak prężnie działa lokalna społeczność tej gminy. Gratuluję nagród i życzę nieustającej satysfakcji z pracy dla dobra wspólnego i rozwoju małej ojczyzny – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

2024-03-02
Wręczenie aktu powołania na kuratora oświaty Gabrieli Olszewskiej przez ministra edukacji Barbarę Nowacką

Minister edukacji Barbara Nowacka powołała na małopolskiego kuratora oświaty Gabrielę Olszewską. Uroczystość odbyła się podczas XX jubileuszowej Konferencji OSKKO - Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty.

Minister Nowacka wręczając akt powołania powiedziała, że powołanie pani kurator symbolicznie domyka konieczną zmianę.

- Małopolska oświata potrzebuje zmiany i odbudowania relacji. Pani Gabriela Olszewska jest symbolem nauczycielki odważnej, stojącej zawsze po stronie praw ucznia, nauczyciela, praw człowieka – mówiła minister edukacji Barbara Nowacka.

Przed XX Ogólnopolską Konferencją Kadry Kierowniczej Oświaty minister edukacji Barbara Nowacka spotkała się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie z I wicewojewodą małopolską Elżbietą Achinger. Rozmowa dotyczyła wyzwań stojących przed polską edukacją i problemów w Małopolsce.

2024-03-01
Zdjęcie z uroczystego spotkania z okazji rozpoczęcia działalności w nowej siedzibie w Nowym Sączu Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Na zdjęciu dwie osoby. Po prawej stronie przemawiający do mikrofonu w postawie stojącej II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek. Obok lek. Beata Mazurek - dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

- Krew jest drogocennym płynem. O jej wartości świadczy fakt, że pomimo dynamicznego rozwoju w wielu obszarach naszego życia, nikt dotąd nie znalazł sposobu na jej laboratoryjne pozyskanie. Budzi w nas respekt świadomość, że jedynym źródłem krwi może być drugi człowiek. To pokazuje, że idea krwiodawstwa musi być nam bliska – mówił II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek podczas spotkania z okazji rozpoczęcia działalności w nowej siedzibie w Nowym Sączu Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Działa on z pełną mocą od kilku dni przy ul. Sienkiewicza 55 w Nowym Sączu. Nowoczesny budynek powstał w ramach projektu „Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności jednostki publicznej służby krwi”. Zadanie wpisuje się w działanie 11.3: Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, Oś priorytetowa XI-REACT-EU – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dzięki realizacji tej inwestycji pracownicy Centrum, a także krwiodawcy mogą korzystać z nowoczesnych, w pełni wyposażonych i właściwie dostosowanych pomieszczeń.

2024-03-01
Uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na pierwszym planie widać dużą wiązankę biało-czerwonych kwiatów z biało-czerwoną wstęg z napisem: wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. W tle popiersie gen. Augusta Fieldorfa Nila oraz stojący po jego obu stronach żołnierze z bronią w ręku.

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Tak brzmi preambuła ustawy z 3 lutego 2011 r. ustanawiającej Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W krakowskich obchodach upamiętniających wzięła udział I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

2024-03-01
Zdjęcie z uroczystości podpisania umowy przez wojewodę małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara z samorządem województwa małopolskiego na dofinansowanie utworzenia 50 linii przewozów autobusowych w ramach Funduszu Autobusowego na 2024 r.Na zdjęciu sala konferencyjna. Przy stole siedzą od prawej wojewoda Krzysztof Jan Klęczar, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka. W tle flagi Unii Europejskiej i Polski.

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podpisał dzisiaj w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie umowę, dzięki której w naszym województwie będzie funkcjonować 50 dodatkowych linii w ramach Funduszu Autobusowego. Beneficjentem blisko 22 mln zł na ten cel jest samorząd województwa małopolskiego.

Sygnatariuszami umowy byli: wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka. W uroczystości uczestniczyli także prezes zarządu Kolei Małopolskich Tomasz Warchoł, dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Lucyna Gajda, dyrektor Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Sławomir Dyl wraz ze swoim zastępcą Grzegorzem Wrześniakiem oraz dyrektor Biura Wojewody Łukasz Krzysztofik.

2024-03-01
Wojewoda Krzysztof Jan Klęczar pozuje do zdjęcia z przedstawicielami samorządów z powiatu myślenickiego trzymającymi ramki z zieloną grafiką informującą o przyznanym dofinansowaniu.

– Samorząd noszę w sercu. Wiem, że szczególne znaczenie dla małych ojczyzn mają drogi gminne i powiatowe. Jestem świadomy tego, jak istotne jest ich utrzymanie w dobrym stanie, by służyły mieszkańcom i były bezpieczne. Kibicuję każdej takiej inwestycji. Dzisiaj podpisujemy kolejne umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. Małopolskie samorządy otrzymają łącznie ponad 300 mln zł – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Myślenicach w Sali Obrad wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podpisał umowy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z powiatów: myślenickiego, wadowickiego i suskiego. W wydarzeniu uczestniczył także pełnomocnik wojewody ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Maciej Ostrowski.

wstecz    do góry     drukuj