2021-10-24
Granatowa grafika z białymi i czerwonymi paskami, na której widnieje napis Łóżka dla pacjentów COVID-19, województwo małopolskie

711 / 306 - ogólna liczba łóżek COVID-19 / liczba łóżek zajętych

55 / 27 - ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19 / liczba respiratorów zajętych

542 - liczba wydanych decyzji nakładających obowiązek na szpitale

Stan na dzień: 24.10.2021, godz. 9.00

2021-10-22
Konwent Wojewodów w Warszawie

W siedzibie Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych i Administracji w Warszawie przedstawiciele administracji państwowej w terenie zebrali się dziś na naradę, której przewodniczył wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker. W spotkaniu uczestniczyli minister zdrowia Adam Niedzielski, sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia Waldemar Kraska oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Przedmiotem narady była m.in. sytuacja epidemiczna w Polsce wraz z planowanymi w związku z nią działaniami.

Głos zabrał również Wojciech Labuda – pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochroną miejsc pamięci – w sprawie prac nad projektem ustawy o cmentarzach.

2021-10-22
Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej

Stanowią istotne ogniwa bezpieczeństwa państwa. Tworzą je wojewódzkie sztaby wojskowe i komendy uzupełnień. Dziś małopolskie Terenowe Organy Administracji Wojskowej obchodziły swoje święto. Przypada ono 27 października i zostało ustanowione w 2012 roku.

Uroczystości odbyły się w Tarnowie. Wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę, który objął je swoim patronatem honorowym, reprezentował II wicewojewoda Ryszard Pagacz. W wydarzeniu wzięli udział płk Marcin Żal – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz ppłk Andrzej Korytko – wojskowy komendant uzupełnień.

Podczas uroczystości zasłużeni żołnierze i pracownicy małopolskich terenowych organów administracji wojskowej otrzymali państwowe i okolicznościowe odznaczenia.

- Gratuluję wszystkim Odznaczonym, dziękując za Waszą pracę na rzecz obronności kraju. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie ma szczególnego Patrona – Karola Wojtyłę Seniora, niezwykle zdyscyplinowanego i rzetelnego człowieka, który jako podoficer CK Armii i kapitan administracji Wojska Polskiego w najtrudniejszych okolicznościach życia nie zapominał, co jest dla niego źródłem prawdziwej siły. Niech praca na rzecz Sił Zbrojnych RP i wzmacniania obronności naszego kraju daje Państwu poczucie dumy i satysfakcji – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

2021-10-22
Zdjęcie z posiedzenia kapituŁy konkursu zaśPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ

Znamy już laureatów konkursu zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! IV edycja. #ŚpiewamyBohaterom: od Marszałka Józefa Piłsudskiego do Ojca Świętego Jana Pawła II. Kapituła po burzliwych obradach z 317 zgłoszeń wyłoniła 15 laureatów oraz 6 wyróżnień, w tym wyróżnienie za najlepszy teledysk. Wybór był bardzo trudny! Małopolscy uczniowie po raz kolejny dowiedli, że są nie tylko utalentowani, ale także niezwykle wrażliwi i świadomi, czym jest prawdziwy patriotyzm.

Młodzi artyści – soliści oraz zespoły, rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i V-VIII.

2021-10-21
Medal dla krakowskiego środowiska medycznego za walkę z pandemią

Ostatnie miesiące stawiały przed nami wyzwania, z którymi nie mieliśmy wcześniej do czynienia. Chociaż przeciwnik jest niewidzialny, skutki jego oddziaływania są zauważalne niemal w każdej dziedzinie naszego życia. Koronawirus nie powiedział ostatniego słowa. Walka z pandemią trwa. Na pierwszym froncie stoją medycy, którzy na co dzień opiekują się pacjentami.

Za walkę z pandemią wyróżniono dzisiaj całe krakowskie środowisko medyczne. Medal św. Krzysztofa – w imieniu wszystkich uhonorowanych – odebrał prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja.

Podczas uroczystości, która odbyła się w Muzeum Krakowa, obecny był wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Gratuluję tego wyróżnienia. Dziękuję za tak trudny ostatni okres. Codziennie realizują Państwo niełatwą misję, teraz dodatkowo w pandemicznych warunkach. Dziękuję za Państwa wierność zasadzie, że dobro pacjentów jest wartością najwyższą. Dziękuję za Wasz trud i poświęcenie. I za to, czego sam doświadczałem na każdym etapie walki z pandemią: dobrą i konstruktywną współpracę oraz życzliwość. Powtórzę słowa, które usłyszałem niedawno, a które mocno utkwiły mi w pamięci: pandemia przeminie, dobro zostanie. Niech to dobro trwa jak najdłużej – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2021-10-20
Pieśń „Gaude Mater Polonia” rozbrzmiała w Tarnowskiej Szkole Wyższej

Wykładowcy, studenci, absolwenci i pracownicy Tarnowskiej Szkoły Wyższej uroczyście zainaugurowali dziś rok akademicki 2021/2022. W wydarzeniu uczestniczył II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

– Kierunki, jakie oferuje Tarnowska Szkoła Wyższa, cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Władze Uczelni analizując potrzeby rynku i zmieniające się oczekiwania pracodawców, przygotowują kolejne oferty edukacyjne dające szerokie kompetencje. Absolwenci Uczelni są znakomicie przygotowani do podjęcia wymarzonej aktywności zawodowej. Wszystkim rozpoczynającym naukę w tarnowskiej Szkole oraz kontynuującym kształcenie życzę sukcesów, a Gronu Akademickiemu spełnienia zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

2021-10-20
Ślubowanie pierwszoklasistów i nowe boisko w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej

Rzetelne i godne wypełnianie uczniowskich obowiązków ślubowali dziś pierwszoklasiści z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej. Ceremonii towarzyszyło otwarcie nowego boiska lekkoatletycznego w kompleksie sportowym „Witosa”. W uroczystościach uczestniczył sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki prof. Włodzimierz Bernacki oraz I wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.

Drodzy Uczniowie klas pierwszych! Poprzez złożenie uroczystego ślubowania w symboliczny sposób rozpoczęliście wyjątkową przygodę. Przed Wami miesiące nie tylko wytężonej pracy, ale także osobistego rozwoju, odkrywania zainteresowań i umacniania swoich pasji. Nie zmarnujcie tej wielkiej szansy i wykorzystajcie wszystko to, co ma Wam służyć w procesie kształcenia i wychowania – apelował wicewojewoda Józef Leśniak podczas ceremonii ślubowania.

wstecz    do góry     drukuj