INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH


 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  • e-mail: wo@malopolska.uw.gov.pl,
  • telefon: 12 448 3 400
  • platforma ePUAP - adres skrytki: /ag9300lhke/skrytka
  • adres do korespondencji: 31-049 Kraków, ul. św. Sebastiana 9

 2. Zasady obsługi klientów Wydziału Spraw Obywatelskich w czasie epidemii.

  Kontakt z Wydziałem Spraw Obywatelskich odbywa się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, korespondencji tradycyjnej oraz osobiście w siedzibach Wydziału.

  UWAGA: wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty nie jest obowiązkowa, jednakże w niektórych przypadkach jest rekomendowana – szczegółowe zasady tej rezerwacji zawarte są poniżej w punkcie III „Szczegółowe dane kontaktowe wydziału”.

  Bezpośrednia obsługa klienta odbywa się z zachowaniem następujących zasad:

  • Do Urzędu mogą przyjść osobiście tylko osoby bez objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem.
  • W trakcie wizyty w Urzędzie interesanci oraz osoby niebędące pracownikami Urzędu, wchodzące do Urzędu w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych, są zobowiązane do:
   • przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz na prośbę pracownika Urzędu odkrycia ust i nosa w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, z wyłączeniem dziecka do ukończenia 5. roku życia oraz osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia,
   • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji,
   • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

   UWAGA: W przypadku, gdy interesant lub osoba niebędąca pracownikiem Urzędu, wchodząca do Urzędu w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych, nie przestrzega nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki a pracownik Urzędu powziął uzasadnione wątpliwości czy jest ona zwolniona z tego nakazu z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, może on zwrócić się do Policji lub Straży Miejskiej o weryfikację faktu posiadania przez tę osobę zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego zwolnienie z ww. nakazu.

  • Prosimy klientów o zabranie własnych przyborów do pisania, wcześniejsze dokonanie opłaty paszportowej/ skarbowej oraz o przygotowanie wymaganych dokumentów.
  • Wizyty ograniczane są do niezbędnego minimum.
  • Pracownicy wyposażeni są w maseczki, rękawiczki i środki dezynfekujące.
  • Po wyjściu klienta, a przed przywołaniem kolejnej osoby pracownik dezynfekuje czytnik linii papilarnych oraz powierzchnie, z którymi stykał się klient (np. blaty, klamki).
  • Na salach obsługi włączane są lampy bakteriobójcze (odkażające).
  • Sale obsługi i części wspólne są dezynfekowane.

 3. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:

  PASZPORTY

  Informacje w sprawach dotyczących paszportów:  Wniosek paszportowy można złożyć w:

  w siedzibach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

  • w Krakowie, ul. św. Sebastiana 9-11 (Mapa dojazdu)
   poniedziałek: 9.00-17.00
   wtorek-piątek: 8.00-15.00

   W celu złożenia wniosku paszportowego należy wcześniej pobrać od pracownika ochrony bloczek z systemu kolejkowego.
   W celu odebrania paszportu należy wcześniej pobrać bloczek z systemu kolejkowego.
   Wydawanie numerów z systemu kolejkowego zostanie zaprzestane, gdy przybliżony czas obsługi osób, które już pobrały bloczki z systemu, nie pozwoli na obsługę kolejnych osób w godzinach pracy Oddziału Paszportowego.

   Uwaga !
   Wejście do budynku w Krakowie przy ul. św. Sebastiana 9 odbywa się po schodach. Osoby mające problem z poruszaniem się mogą odebrać paszport w budynku nr 11, po uprzednim zgłoszeniu się do stanowiska informacji.

   Brak możliwości rezerwacji telefonicznej.

   Istnieje możliwość rezerwacji internetowej: http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=paszporty (całodobowo).

   Osoby, które zarezerwowały termin internetowo proszone są o przybycie 10 minut przed umówioną wizytą.

   Istnieje możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.

  • w Tarnowie, al. Solidarności 5-9 (Mapa dojazdu)
   poniedziałek: 9.00-17.00
   wtorek-piątek: 8.00-15.00

   Brak możliwości rezerwacji telefonicznej i internetowej.
   Istnieje możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.

  • w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52 (Mapa dojazdu)
   poniedziałek: 9.00-17.00
   wtorek-piątek: 8.00-15.00

   Brak możliwości rezerwacji internetowej.
   Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej - 18 540 23 02, lecz nie jest wymagana.
   Istnieje możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.

  w Terenowych Punktach Paszportowych zlokalizowanych w Starostwach Powiatowych:


  UWAGA

  Zawiadamiamy, że 17 oraz 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) Terenowy Punkt Paszportowy w Chrzanowie
  będzie czynny w skróconych godzinach od 7:15 do 14:30 ze względów organizacyjnych.

  • w Chrzanowie(32-500), ul. Partyzantów 2 tel. 32 62 57 983, 32 62 57 990

   • poniedziałek 7.15-16.30
   • wtorek - czwartek 7.15-14.30
   • piątek 7.15-12.30

   Brak możliwości rezerwacji internetowej.
   Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej, lecz nie jest wymagana.
   Brak możliwości dokonywania płatności.


   UWAGA

   W dniach od 17 do 28 stycznia 2022 r.
   Terenowy Punkt Paszportowy w Olkuszu będzie czynny w następujących godzinach:

   poniedziałek 12.30 - 16.30
   wtorek 8.00 - 12.00
   środa, piątek 10.30 - 14.30
   czwartek 9.30 - 13.30

  • w Olkuszu(32-300), ul. Mickiewicza 2 tel. 32 64 78 835
   • poniedziałek 9.00-16.30
   • wtorek - piątek 7.30-14.30

   Brak możliwości rezerwacji internetowej.
   Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej, lecz nie jest wymagana.
   Brak możliwości dokonywania płatności.

  • w Nowym Targu (34-400), ul. Bolesława Wstydliwego 14
   tel. 18 26 10 788, 18 26 10 789
   • poniedziałek - piątek 7.30-14.30

   Brak możliwości rezerwacji internetowej.
   Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej, lecz nie jest wymagana.
   Istnieje możliwość dokonywania płatności gotówką oraz kartą płatniczą.

  • w Oświęcimiu (32-600), ul. Wyspiańskiego 10
   tel. 33 84 49 742
   • poniedziałek, środa, czwartek 8.00-15.00
   • wtorek 8.00-16.30
   • piątek 8.00-14.00

   Wymagana wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty
   Brak możliwości rezerwacji internetowej.
   Brak możliwości dokonywania płatności.

  • w Wadowicach (34-100), ul. Batorego 2
   tel. 33 87 34 212
   • poniedziałek, środa, czwartek 7.30-14.45
   • wtorek 7.30-15.45
   • piątek 7.30-13.45

   Brak możliwości rezerwacji internetowej.
   Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej, lecz nie jest wymagana.
   Istnieje możliwość dokonywania płatności gotówką oraz kartą płatniczą.

  • w Limanowej (34-600), ul. Józefa Marka 9
   tel. 18 33 37 998
   • poniedziałek - piątek 8.15-14.30

   Brak możliwości rezerwacji internetowej.
   Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej, lecz nie jest wymagana.
   Istnieje możliwość dokonywania płatności gotówką.

  • w Gorlicach (38-300), ul. Michalusa 18
   tel. 18 35 48 754
   • poniedziałek - piątek 8.15-14.30

   Brak możliwości rezerwacji internetowej.
   Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej, lecz nie jest wymagana.
   Istnieje możliwość dokonywania płatności gotówką oraz kartą płatniczą.

  • w Brzesku (32-800), ul. Głowackiego 51
   tel. 14 66 32 180
   • poniedziałek – piątek 8.00-15.00

   Brak możliwości rezerwacji internetowej.
   Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej, lecz nie jest wymagana.
   Brak możliwości dokonywania płatności.

  • w Bochni (32-700), ul. Kazimierza Wielkiego 31
   tel. 14 61 53 751
   • poniedziałek – 8.00-15.30
   • wtorek-piątek 8.00-15.00

   Brak możliwości rezerwacji internetowej.
   Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej, lecz nie jest wymagana.
   Brak możliwości dokonywania płatności.

Osoby zgłaszające się do Punktów Paszportowych, bez wyznaczonego terminu wizyty, mogą załatwić sprawę w godzinach pracy poszczególnych Punktów i będą przyjmowane w kolejności zgłoszenia się, przy zachowaniu limitu osób wchodzących do Urzędu.

O paszport można się starać we wszystkich punktach paszportowych w kraju, niezależnie od miejsca zameldowania czy zamieszkania. Trzeba jedynie pamiętać o tym, że dokument można odebrać tylko w tym samym miejscu, w którym został złożony wniosek.

OBYWATELSTWO POLSKIE, ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA POSIADACZY KARTY POLAKA OSIEDLAJĄCYCH SIĘ W POLSCE, REPATRIACJA

 • Kraków, ul. św. Sebastiana 11, pok. 004

  ewentualna rezerwacja terminu wizyty: telefon +48 516 248 343

  Uwaga: rezerwacja terminu wizyty w Wydziale nie jest obowiązkowa, jednakże celem zwiększenia bezpieczeństwa, uniknięcia kolejek i ograniczenia do niezbędnego minimum czasu oczekiwania na miejscu rekomenduje się wcześniejsze ustalenie terminu wizyty, gdyż osoba dokonująca rezerwacji uzyskuje gwarancję przyjęcia w ustalonym dniu i godzinie.

 • informacje:

Wnioski oraz uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka i repatriacji można składać:

 • do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed siedzibą Wydziału (ul. św. Sebastiana 9) w godzinach pracy urzędu,
 • korespondencyjnie (za pośrednictwem Poczty Polskiej)*
 • osobiście w siedzibie Wydziału
  w Krakowie, ul. św. Sebastiana 11, pok. 004, w godz.:

  - poniedziałek: 9.00 -16.00
  - wtorek-piątek: 8.00-14.00

*WAŻNE: złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego (do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) pocztą wymaga opatrzenia go urzędowo (tj. notarialnie) poświadczonym podpisem wnioskodawcy. Kopie załączonych do wniosku dokumentów powinny być poświadczone w ten sam sposób, tj. notarialnie.

Dodatkowo uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących poświadczenia i uznania za obywatela polskiego, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, repatriacji można także przesyłać na adres skrzynki elektronicznej: eobt@malopolska.uw.gov.pl

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE KONTROLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH NADZÓR WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU EWIDENCJI LUDNOŚCI, DOWODÓW OSOBISTYCH, REJESTRACJI STANU CYWILNEGO ORAZ
ZMIANY IMION I NAZWISK

 • Kraków, ul. św. Sebastiana 9
  • ewentualna rezerwacja terminu wizyty : 12 448 3 417
  • Uwaga: rezerwacja terminu wizyty w Wydziale nie jest obowiązkowa. Jednakże celem zwiększenia bezpieczeństwa, uniknięcia kolejek i ograniczenia do niezbędnego minimum czasu oczekiwania na miejscu rekomenduje się wcześniejsze ustalenie terminu wizyty. W szczególności dotyczy to spraw nadzoru Wojewody Małopolskiego nad realizacją zadań zleconych (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk). Osoba dokonująca rezerwacji uzyskuje gwarancję przyjęcia w ustalonym dniu i godzinie .
  • informacja telefoniczna:
   • przyznanie odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie: 12 448 3 404
   • nadzór nad realizacją zadań zleconych – ewidencja ludności i dowody osobiste: 12 448 3 403, 12 448 3 402, 12 448 3 418
   • nadzór nad realizacją zadań zleconych – rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk: 12 44 8 3 405
  • e-mail: mszcz@malopolska.uw.gov.pl

Wnioski w sprawach dotyczących przyznania odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz dokumenty w sprawach dotyczących nadzoru Wojewody Małopolskiego nad realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich można składać:

 • do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed Siedzibą Wydziału (ul. św. Sebastiana 9) w godzinach pracy urzędu,
 • korespondencyjnie (za pośrednictwem Poczty Polskiej);
 • elektronicznie przez e-PUAP
 • osobiście w siedzibie Wydziału w Krakowie, ul. św. Sebastiana 9 w godz.:
  - poniedziałek: 9.00 -17.00 - wtorek-piątek: 8.00-15.00

Wnioski w sprawach przyznania odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” mogą być również składane pocztą elektroniczną (e-mail).

KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE ZGROMADZENIA NA OBSZARZE POMNIKA MĘCZEŃSTWA W OŚWIĘCIMIU

 • Kraków, ul. św. Sebastiana 9
 • informacje:
 • Podania (dokumenty) w ww. sprawach można także składać:
  • do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed siedzibą Wydziału (ul. św. Sebastiana 11) w godzinach pracy urzędu,
  • korespondencyjnie (za pośrednictwem Poczty Polskiej)*
  • elektronicznie przez e-PUAP
  • osobiście w siedzibie Wydziału - w Krakowie, ul. św. Sebastiana 9 w godz.:
   - poniedziałek: 9.00 -17.00 - wtorek-piątek: 8.00-15.00 (kontakt za pośrednictwem stanowiska „Informacja”)
  • Uwaga: rezerwacja terminu wizyty w ww. sprawach nie jest wymagana.wstecz    do góry     drukuj