BEZ EMOCJI O NATURZE 2000
2008-08-05
Nad tym, jak wdrożyć w Polsce program „Natura 2000” bez konfliktów i jak prowadzić konsultacje społeczne w tej sprawie, zastanawiali się we wtorek (5 sierpnia), podczas warsztatów w Krakowie, specjaliści pod okiem Macieja Trzeciaka, Głównego Konserwatora Przyrody. Zaprezentowane zostały również efekty małopolskiego pilotażowego projektu konsultacji społecznych, który prowadzony jest, dzięki inicjatywie Jerzego Millera, Wojewody Małopolskiego, w naszym województwie od połowy kwietnia.

- To ważne, aby o „Naturze 2000” mówić nie w Warszawie, ale na miejscu, blisko tych obszarów - podkreśla Jerzy Miller. - Zależało nam na tym, aby każdy mieszkaniec mógł w takim spotkaniu uczestniczyć.

Pilotażowy projekt konsultacji społecznych „Natura 2000 - spotkania regionalne” trwa w Małopolsce od połowy kwietnia. Podczas spotkań w poszczególnych gminach udało się omówić kwestie dotyczące 23 obszarów „Natura 2000”, np. Beskid Niski, Pustynia Błędowska, Ostoja Środkowojurajska, Pasmo Policy, Kalina Lisiniec.

Małopolski program informacyjny zorganizowany został z inicjatywy Jerzego Millera, Wojewody Małopolskiego, przy współpracy Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i Ministerstwa Środowiska. Program ma usprawnić wdrażanie unijnych dyrektyw i wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z siecią „Natura 2000”.

Wojewoda zaznacza, że prowadzone w Małopolsce konsultacje społeczne rozwiały wiele mitów, jakie narosły wokół „Natury 2000”. - Staraliśmy się z kwestii, która była odbierana bardzo emocjonalnie, uczynić przedmiot rzetelnej dyskusji pomiędzy przyrodnikami a właścicielami terenów - mówi. Jak dodaje, mieszkańcy Małopolski powinni „Naturę 2000” wykorzystać dla promocji m.in. turystyki. - Obszary chronione mogą stanowić magnes dla tych, którzy szukają - w bardzo już mocno zagospodarowanej Europie, miejsc nienaruszonej przyrody. Najważniejszym efektem dotychczasowych spotkań jest zwiększenie poziomu akceptacji zmian i wyjaśnienie najważniejszych problemów zgłaszanych przez właścicieli terenów. Wynikiem spotkań jest też lepsze przygotowanie gmin do procesu opiniowania nowych obszarów „Natura 2000”. Podczas dotychczasowych spotkań regionalnych udało się uspokoić emocje i rozpocząć merytoryczną dyskusję.
W ramach małopolskiego programu informacyjnego zaplanowano jeszcze około 5 spotkań, dotyczacych m.in. ostoi rzecznych (np. Dunajec, Raba, Mszanka), ostoi modraszków, ostoi nietoperzowych (kościół w Węglówce, opactwo w Szczyrzycu).
Małopolski program konsultacji społecznych będzie stanowił wzorzec, na którym mogą opierać się inne województwa.

Prace nad siecią „Natura 2000” cały czas trwają. Do tej pory na obszarze województwa małopolskiego zostało wyznaczonych przez Ministerstwo Środowiska 7 obszarów, wytypowanych w oparciu o kryteria Dyrektywy Ptasiej zajmujących powierzchnię ok. 119 954,47 ha tj. ok. 7,9% powierzchni województwa. Są to następujące obszary:
Gorce, Puszcza Niepołomicka, Tatry, Babia Góra, Torfowiska Orawsko Nowotarskie, Pieniny, Beskid Niski (częściowo na terenie województwa małopolskiego).
Ministerstwo Środowiska zaakceptowało również 36 obszarów wytypowanych w oparciu o kryteria Dyrektywy Siedliskowej zajmujących powierzchnię ok. 127 085,29 ha tj. ok. 8,4 % powierzchni województwa. Są to następujące obszary:
Babia Góra, Czarna Orawa, Dolinki Jurajskie, Jaroszowiec, Kalina Lisiniec, Koło Grobli, Dolina Prądnika, Pieniny, Pustynia Błędowska, Kostrza, Michałowiec, Na Policy, Wały, Sterczów Ścianka, Tatry, Torfowiska Orawsko Nowotarskie, Lipówka, Ostoja Magurska (częściowo na terenie województwa małopolskiego), Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca, Ostoja Gorczańska, Beskid Sądecki, Grota Zbójnicka na Łopieniu, Opactwo Cystersów w Szczyrzycu, Cerkiew w Łosiu koło Ropy, Czerna, Ostoja Środkowojurajska (częściowo na terenie województwa małopolskiego), Dolina Białki, Małe Pieniny, Beskid Mały (częściowo na terenie województwa małopolskiego), Luboń Wielki, Polana Biały Potok, Krynica Łabowa, Podkowce w Szczawnicy, Nawojowa, Bednarka.
Łącznie obszary te zajmują powierzchnię 211 207,69 ha tj. ok. 13,98% powierzchni województwa. Warto zwrócić uwagę, że niektóre obszary stanowią równocześnie ostoję wg Dyrektywy Ptasiej oraz Siedliskowej.
wilk natura2000 przyroda
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj