Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu w nowoczesnym budynku
2024-03-01

- Krew jest drogocennym płynem. O jej wartości świadczy fakt, że pomimo dynamicznego rozwoju w wielu obszarach naszego życia, nikt dotąd nie znalazł sposobu na jej laboratoryjne pozyskanie. Budzi w nas respekt świadomość, że jedynym źródłem krwi może być drugi człowiek. To pokazuje, że idea krwiodawstwa musi być nam bliska – mówił II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek podczas spotkania z okazji rozpoczęcia działalności w nowej siedzibie w Nowym Sączu Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Działa on z pełną mocą od kilku dni przy ul. Sienkiewicza 55 w Nowym Sączu. Nowoczesny budynek powstał w ramach projektu „Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności jednostki publicznej służby krwi”. Zadanie wpisuje się w działanie 11.3: Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, Oś priorytetowa XI-REACT-EU – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dzięki realizacji tej inwestycji pracownicy Centrum, a także krwiodawcy mogą korzystać z nowoczesnych, w pełni wyposażonych i właściwie dostosowanych pomieszczeń.


- Spoglądając na ten imponujący budynek, życzmy sobie, aby tak komfortowe warunki stawały się standardem każdej stacji krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Niech to będzie również impuls do promowania idei oddawania krwi, która ratuje życie. Gratuluję i dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tej ważnej inwestycji – dodaje II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.


W ramach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie działa 14 terenowych oddziałów. Przyjmują one krwiodawców na terenie całego województwa małopolskiego. Wśród nich 4 pobierają i przetwarzają krew na składniki krwi, a 10 to punkty poboru.


Ze względu na zły stan techniczny budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego, gdzie urzędował oddział terenowy w Nowym Sączu, RCKiK działało od marca 2022 r. w wynajętych i zaadaptowanych pomieszczeniach na ul. Kochanowskiego 15. Działka wraz z budynkiem po Policji znajdująca się przy ul. Sienkiewicza 55 trafiła w ręce Centrum dzięki przychylności Prezydenta Miasta Nowy Sącz.


W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zarejestrowanych jest ponad 56 tys. oddających krew w naszym województwie. Rocznie Centrum przeprowadza ponad 800 wyjazdowych akcji poboru krwi. Zapotrzebowanie jest ogromne. RCKiK w Krakowie realizuje zamówienia na krew i jej składniki ok. 70 podmiotów leczniczych województwa małopolskiego oraz odpowiada za zaopatrzenie w czynniki krzepnięcia i desmopresynę pacjentów z wrodzonymi i nabytymi zaburzeniami krzepnięcia.Źródło: https://rckik.krakow.pl/nasza-historia


RCKiK_Nowy_Sacz RCKiK_Nowy_Sacz RCKiK_Nowy_Sacz RCKiK_Nowy_Sacz RCKiK_Nowy_Sacz
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj