Dbając o bezpieczeństwo. Umowa na budowę węzła w Krzyszkowicach podpisana!
2024-02-26

- Realizacja inwestycji infrastrukturalnej to długi proces. Od idei opartej na potrzebach, poprzez rozpoznanie możliwości, proces administracyjny po wyłonienie wykonawcy. Podpisanie umowy zamyka tę serię zadań i otwiera możliwość realizacji inwestycji. Dziś to takie właśnie wydarzenie dla węzła w Krzyszkowicach. Węzła ważnego także z powodu położenia na jednej z bardziej obłożonych dróg w Małopolsce – na „zakopiance” – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

W siedzibie inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie podpisano dzisiaj umowę z wykonawcą, który zrealizuje zadanie dotyczące budowy węzła drogowego drogi krajowej nr 7 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1942K. W wydarzeniu uczestniczył – w imieniu wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara – pełnomocnik do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Maciej Ostrowski.

Dbając o bezpieczeństwo

Zadanie w Krzyszkowicach ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Tylko w latach 2017-2021 w tym rejonie odnotowano 45 kolizji i 18 wypadków, wskutek czego jedna osoba poniosła śmierć, a 23 zostały ranne. Według danych pochodzących z Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021, w tej właśnie okolicy przemieszcza się każdego dnia prawie 40 tys. pojazdów.

- Wszystkie zadania, które prowadzone są w obrębie szeroko rozumianej infrastruktury, przynoszą długofalowe korzyści. W pierwszej kolejności odczuwają je mieszkańcy, ale – co ważne – podnoszą one walory danej jednostki samorządu terytorialnego. Sama „zakopianka” i jej przebieg powoduje pewnego rodzaju dodatkowe wyzwania właśnie dla samorządów, przez które przebiega. Budowa węzła na DK 7 wraz z zaprojektowanym tunelem umożliwią bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszego. To istotny i wymierny wkład w poprawę bezpieczeństwa na tym obszarze – mówi Maciej Ostrowski, pełnomocnik wojewody małopolskiego do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Kompleksowe podejście do zadania Inwestycja w Krzyszkowicach przewiduje utworzenie tunelu pod drogą krajową nr 7. Dzięki niemu wjazd z tej miejscowości w kierunku Krakowa i Myślenic będzie odbywał się bezpiecznie. Pamiętając o pieszych – niechronionych uczestnikach ruchu drogowego – uwzględniono w tym miejscu również chodnik.

Kierowcy poruszający się w przeciwnym kierunku, to znaczy od strony Krakowa, będą zjeżdżać z „zakopianki”, by następnie przejechać pod DK 7.

Ruch z Myślenic do Krzyszkowic i z Krzyszkowic na „zakopiankę” w kierunku Krakowa będzie poprowadzony przebudowaną drogą powiatową.

Wybudowane zostaną także m.in.: łącznice, 3 dodatkowe jezdnie, 3 skrzyżowania jezdni z dodatkowymi łącznicami, chodniki, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe, ekrany akustyczne, mury oporowe.

Zadanie wykona firma Nowak-Mosty. Przewidywany koszt inwestycji to 91,1 mln zł. Kierowcy będą mogli już korzystać z walorów nowego węzła w IV kwartale przyszłego roku.

Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Budowa węzła drogowego drogi krajowej nr 7 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1942K w km 689+642,29 wraz z rozbudową drogi krajowej nr 7 w km 689+516,74 - 690+112,14, budową jezdni dodatkowych, oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Krzyszkowice, w gminie Myślenice w powiecie myślenickim, w województwie małopolskim w ramach zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 1942K w m. Krzyszkowice” - została wydana przez Wojewodę Małopolskiego 5 października 2023 r.

Źródło zdjęć: GDDKiA


20240226_ZRID 20240226_ZRID 20240226_ZRID 20240226_ZRID
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj