Oddani kulturze polskiej
2024-02-27

Nadaje ją minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z własnej inicjatywy lub na wniosek. Docenia w ten sposób osoby, które wyróżniają się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – bo o niej mowa – doceniono pracę dwóch osób szczególnie zaangażowanych dla Krakowa.

Uroczystego wręczenia odznak dokonał wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Wyróżnieni zostali pan Robert Piaskowski – pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. kultury oraz pani Katarzyna Olesiak – dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

- Głębokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania, sumienność w ich wykonywaniu oraz oddanie – to cechy, na których oparli Państwo swoją pracę zawodową. Tym samym stali się Państwo strażnikami kultury polskiej. Szczególnie w Królewskim Mieście Krakowie to właśnie ta dziedzina wymaga wielu starań. Przyznane odznaki honorowe to nie tylko podziękowanie. To także wyróżnienie, które utożsamia wszystkie wartości, jakimi kierują się Państwo w pracy. Życzę, aby przyniosło ono poczucie dobrze wypełnianej misji i motywowało w dalszym działaniu – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

20240227_odznaczenia 20240227_odznaczenia 20240227_odznaczenia 20240227_odznaczenia 20240227_odznaczenia
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj