Uroczysty apel z okazji 71. rocznicy śmierci patrona Jednostki Wojskowej NIL gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa
2024-02-23

24 lutego 1953 roku wykonano wyrok śmierci na generale Auguście Emilu Fieldorfie, pseudonim „Nil”. Był on najwyższym rangą żołnierzem Armii Krajowej, który padł ofiarą zbrodni sądowej okresu stalinowskiego.

W rocznicę śmieci swojego patrona Jednostka Wojskowa NIL zorganizowała uroczysty apel. Uczestniczył w nim II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek, który złożył kwiaty pod pomnikiem generała.

Podczas apelu nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej, odegranie hymnu państwowego oraz odczytanie rozkazu okolicznościowego. Jednostce została wręczona Chorągiew Wojska Polskiego. Wydarzenia odbyły się na terenie jednostki przy ulicy Tynieckiej w Krakowie.

- Generał Fieldorf jest jednym z najbardziej zasłużonych polskich żołnierzy. Stanowi przykład wartości takich jak poświęcenie i walka za ojczyznę. Jego czyny zapisały się wielkimi literami na kartach historii – mówi II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.

Generał August Emil Fieldorf „Nil” urodził się 20 marca 1895 roku w Krakowie. Już w wieku 19 lat zgłosił się na ochotnika do Legionów Polskich podczas I Wojny Światowej. Brał udział między innymi w wojnie polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej. Osiągnął stopień generała oraz został dowódcą Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej. Po wojnie został przypadkowo aresztowany i wywieziony do ZSRR. Po powrocie został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i skazany na śmierć. 24 lutego 1953 r. powieszono go w więzieniu mokotowskim.

W 1989 roku, po upływie 36 lat od swojej śmierci, generał „Nil” został w pełni zrehabilitowany. Stwierdzono, że nie popełnił zarzucanego mu czynu, nie dopuścił się zarzuconej mu zbrodni.

Jednostka Wojskowa NIL powstała 2 grudnia 2008 roku jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych. Od 2009 roku nosi imię patrona – gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „NILA”.

Źródło:
https://nil.wp.mil.pl/kontakt-2017-01-16-4/
https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/93201,Polecamy-General-Nil.html

wojewoda 3wojewoda 5wojewoda 1Wojewoda8wojewoda 7wojewoda6
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj