Spotkanie I wicewojewody małopolskiej Elżbiety Achinger z dyrektorem RZGW w Krakowie Wojciechem Kozakiem
2024-02-21

Gospodarka wodna i wyznaczenie kierunku działań w tym obszarze w Małopolsce, bezpieczeństwo wodne oraz możliwości współpracy. Te tematy zostały omówione podczas spotkania I wicewojewody małopolskiej Elżbiety Achinger z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojciechem Kozakiem.

- Susze czy powodzie wymagają ścisłego współdziałania wielu służb, urzędów, instytucji i samorządów. Te zjawiska dotykają też Małopolski. Szczególnie wiele niepokoju budzą „powodzie błyskawiczne”. Obszar działań Wód Polskich jest bardzo szeroki. Liczę na wsparcie w sytuacjach kryzysowych, ale dziękuję też za bieżące monitorowanie sytuacji hydrologicznej, która choćby w ostatnim okresie jest dość niestabilna – mówi I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

Podczas spotkania omówiono działanie zbiorników retencyjnych na wypadek powodzi i suszy zlokalizowanych na terenie Małopolski. Poruszono kwestię ochrony infrastruktury strategicznej. Dodatkowo podjęto temat, jakim jest zbiornik Dobczyce zaopatrujący aglomerację krakowską w wodę.

Więcej informacji:  https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/3148-spotkanie-dyrektora-rzgw-w-krakowie-wojciecha-kozaka-z-wicewojewoda-malopolska-elzbieta-achinger

Zdjęcie: RZGW w Krakowie

20240221_Wody polskie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj