Spotkanie z przedstawicielami ratowników medycznych
2024-02-21

I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger spotkała się dzisiaj z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych oraz Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych. W spotkaniu z ratownikami uczestniczyła także dyrektor Wydziału Zdrowia Joanna Bogacz wraz ze swoim zastępcą Tomaszem Ocetkiewiczem.

- Miesiąc temu w Ministerstwie Zdrowia odbyło się dość podobne spotkanie, choć oczywiście na szerszą skalę. Z ratownikami medycznymi reprezentującymi szereg organizacji rozmawiali m.in. wiceministrowie Wojciech Konieczny oraz Urszula Demkow. Także nasze spotkanie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie zdominowały dyskusje o ustawowych zapisach dotyczących zawodu ratownika medycznego, standardach postępowania w ratownictwie medycznym czy warunkach pracy ratowników zatrudnionych w Zespołach Ratownictwa Medycznego, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz Szpitalnych Izbach Przyjęć. Dziękuję również za podzielenie się refleksjami o ewentualnych zmianach systemowych w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Niezależnie od całościowych analiz prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia bardzo doceniam rozmowę z Państwem tutaj, na poziomie lokalnym, w oparciu o obserwacje małopolskich ratowników medycznych – mówi I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

20240221
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj