„Zielone światło” dla budowy kolejnego odcinka obwodnicy Podłęża i Niepołomic. Wojewoda Małopolski wydał zezwolenie na realizację inwestycji
2024-02-15

To istotna inwestycja dla całej Małopolski. Wraz z oddaną do użytku blisko dwa lata temu obwodnicą Podłęża zapewni ulgę przemieszczającym się tą trasą mieszkańcom i usprawni komunikację z Niepołomicką Strefą Inwestycyjną. Wojewoda Małopolski wydał dziś „zrid” (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dla budowy odcinka obwodnicy Niepołomic.

Pełna nazwa inwestycji to „Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 – Budowa obwodnicy Niepołomic”.

Inwestycja stanowi jeden z etapów budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 964 klasy G, projektowanego połączenia drogowego między drogą krajową nr 75 a Niepołomicką Strefą Inwestycyjną. Zadanie zakłada budowę średniego ronda trójwlotowego na połączeniu DK75 z DW964 oraz budowę małego ronda czterowlotowego na połączeniu DW964 z drogami gminnymi 560434K i 560432K. Ponadto zaplanowano budowę ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, chodników i ekranów akustycznych. Inwestycja przewiduje także przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych oraz budowę, przebudowę i rozbiórkę sieci uzbrojenia terenu. Inwestorem jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

- Obwodnica Niepołomic przyczyni się do zmniejszenia ruchu samochodowego w centrum miasta, do którego nie będą już praktycznie wjeżdżać ciężkie pojazdy. Zmodernizowana infrastruktura drogowa poprawi bezpieczeństwo i przyczyni się do upłynnienia ruchu w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej. Z uwagi na interes społeczny i gospodarczy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Dzięki temu inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – może bezzwłocznie wejść na budowę i rozpocząć prace – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Więcej o inwestycji:

https://www.zdw.krakow.pl/inwestycje/budzet-panstwa/budowa-obwodnic-podleza-i-niepolomic-w-nowym-przebiegu-drogi-wojewodzkiej-nr-964/

Wydany dziś „zrid” dotyczy odcinka zaznaczonego na załączniku na czerwono. „Zrid” dla odcinka pomarańczowego jest procedowany.

Ciąg komunikacyjny obejmujący zachodnią obwodnicę Podłęża oraz ciąg ulic: Eugeniusza Kwiatkowskiego, Władysława Wimmera i fragment ulicy Kolejowej, docelowo będzie stanowić nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 964.


2024.02.15_ZRID_52024.02.15_ZRID_32024.02.15_ZRID_22024.02.15_ZRID_42024.02.15_ZRID_1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj