Trwa nabór do programu „Razem bezpieczniej”
2024-02-13

Do 1 marca 2024 roku można składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”. Program skierowany jest do samorządów oraz organizacji pozarządowych. Środki zyskać mogą projekty, których celem jest podnoszenie bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach.

- Budowa, modernizacja lub doposażenie przejść dla pieszych oraz zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych. To tylko wybrane działania, które mogą zostać dofinansowane w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”. Zapraszam do aplikowania – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Projekty należy składać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, Kraków).

Cele programu
W IV edycji Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 12 mln złotych w skali całego kraju. Na każdy projekt przewidziana jest kwota 100 tys. złotych.

Dofinansowanie mogą uzyskać zadania, których celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa. Drugim celem wpisanym w program jest podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym.

Priorytetowo potraktowane zostaną działania związane z budową, modernizacją lub doposażeniem przejść dla pieszych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych z uwzględnieniem budowy lub modernizacji systemów monitoringu miejskiego. Wsparcie uzyskać mogą także działania w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży związane z edukacją dla bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych.


Razem Bezpieczniej 2024
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj