Najlepsi Instruktorzy ZHP Chorągwi Krakowskiej 2023 wybrani!
2024-02-03

Drużynowy zuchowy, harcerski, starszoharcerski, wędrowniczy oraz komendant szczepu czy hufca. To tylko kilka z jedenastu kategorii konkursowych tegorocznego plebiscytu „Tadek”, który został zorganizowany przez ZHP Chorągwi Krakowskiej. W uroczystej gali w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie wziął udział wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

- Harcerstwo uczy niesienia pomocy, zauważania drugiego człowieka, kształtuje charakter. To ważne, by uczyć młode pokolenia właśnie takiej otwartości na świat. W harcerstwie rozwijane są ważne postawy, a pośród nich patriotyzm czy braterstwo. Dziękuję za Państwa wkład wnoszony w wychowanie kolejnych pokoleń – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.


Kapituła wybrała najbardziej zasłużonych instruktorów oraz partnerów, którzy wyróżnili się w 2023 roku. W skład kapituły plebiscytu wchodzą m.in. komendant Chorągwi oraz przedstawiciele Komendy Chorągwi, komendantów Hufców, Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie czy zarządu Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie.

Podczas Gali Finałowej Plebiscytu zwycięzcy zostali obdarowani statuetkami oraz imiennymi dyplomami.

- Gratuluję wszystkim zwycięzcom. Wyróżnienia to dowód Państwa ciężkiej pracy, ale także motywacja na przyszłość. Czuwaj! – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej jest największą w Małopolsce organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży, liczącą ponad 8 tysięcy członków, zrzeszonych w 22 hufcach na terenie Małopolski. Głównym celem jej działania jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy — stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju. Swoim codziennym działaniem harcerscy wychowawcy wolontariusze wspierają młodych ludzi poprzez proponowanie im różnorodnych form aktywności, dostosowanych do wieku i umiejętności uczestników. Największymi wydarzeniami organizowanymi dla członków ZHP Chorągwi Krakowskiej są coroczne zimowiska i obozy, które nie tylko pozwalają na podsumowanie pracy czy zawiązanie nowych przyjaźni wśród rówieśników, ale przede wszystkim są możliwością przeżycia bezpiecznej, harcerskiej przygody na łonie natury.

Więcej na temat plebiscytu: https://tadek.krakowska.zhp.pl0G0A71920G0A71670G0A73324D5A75300G0A74260G0A71700G0A74690G0A7155
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj