Przedstawiciele Rady Krakowskich Seniorów z wizytą u wicewojewody Elżbiety Achinger
2024-02-01

W Krakowie od wielu już lat działa Rada Krakowskich Seniorów. Ma ona charakter doradczy i konsultacyjny wobec organów gminy miejskiej Kraków. Dziś jej przedstawiciele spotkali się z I wicewojewodą małopolską Elżbietą Achinger, aby omówić możliwe obszary współpracy.

– Rada Krakowskich Seniorów stanowi nieocenione wsparcie dla gminy w przygotowaniu i prowadzeniu polityki senioralnej. Jej członkowie - przedstawiciele najstarszego pokolenia mieszkańców Krakowa - najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby seniorów. Dziękuję za merytoryczne spotkanie. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami będziemy rozwijać lokalne formy aktywizacji naszych seniorów – mówi wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

Rada Krakowskich Seniorów składa się z 25 osób. To delegaci organizacji pozarządowych, uniwersytety III wieku czy też samych mieszkańców Krakowa. Do Rady mogą kandydować osoby, które ukończyły 60 lat i mają poparcie instytucji albo organizacji działających na rzecz osób starszych lub co najmniej 20-osobowej grupy mieszkańców z tej samej grupy wiekowej, są aktywne i chcą dzielić się swoim doświadczeniem i pomysłami.

Więcej o Radzie Krakowskich Seniorów: https://dlaseniora.krakow.pl/250449,artykul,rada_krakowskich_seniorow.html

*
Gminne rady seniorów działają poprzez wspieranie i upowszechnianie wśród mieszkańców wiedzy o roli i zadaniach samorządu terytorialnego oraz wiedzy o prawach publicznych związanych ze statusem członka samorządu terytorialnego. Reprezentanci rady seniorów są członkami zespołów tematycznych, tworzonych przy samorządach. Zgłaszają uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego, informują organy gminy o potrzebach seniorów, współpracują z gminnymi strukturami organizacyjnymi, również przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących seniorów. W 2023 r. w Małopolsce funkcjonowało 38 gminnych rad seniorów.

Rada Krakowksich Seniorów
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj