Samorząd kocham i rozumiem... I konferencja samorządowa zorganizowana przez wojewodę małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara
2024-02-01

– Mówiłem to wielokrotnie i powtórzę raz jeszcze. Moim priorytetem jako wojewody jest łączenie rządu i samorządu. To niezwykle ważne, aby te relacje były dobre. Sprawna współpraca to podstawa rozwoju samorządów, co finalnie przekłada się na bezpieczeństwo i większy komfort życia mieszkańców. Z samorządu wyrosłem. Samorząd znam od podszewki. Samorząd kocham i rozumiem... „Nie ma wolności bez samorządności”, jak mówił niedawno Premier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dlatego podzielam punkt widzenia samorządowców i będę się starał wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Temu służy pierwsza konferencja samorządowa, którą dziś zorganizowaliśmy, a która otwiera cykl kolejnych takich spotkań – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski odbyło się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Łącznie obecnych było około 150 wójtów, burmistrzów i starostów z całego województwa.

W konferencji wzięli udział także wicewojewodowie małopolscy Elżbieta Achinger i Ryszard Śmiałek, p.o. małopolskiego kuratora oświaty Gabriela Olszowska, pełnomocnik wojewody ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Maciej Ostrowski oraz dyrektorzy wydziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Podczas konferencji omówionych zostało kilka istotnych tematów. I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger poruszyła kwestię Rad Seniorów.

– Są to opcjonalne ciała doradcze w gminach, które wspierają i upowszechniają wiedzę o roli i zadaniach samorządu terytorialnego. Ich członkowie tworzą zespoły tematyczne zajmujące się różnymi kwestiami. W ubiegłym roku w Małopolsce funkcjonowało 38 takich rad, czyli były obecne w ok. 21% gmin. Naszą wspólna troską – rządu i samorządu – winno być stałe rozszerzanie form aktywizacji seniorów. Ich wiedza i życiowe doświadczenie to nieoceniony wkład w rozwój wspólnot lokalnych – podkreśla I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

Z kolei dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW Jacek Kowalczyk opowiedział o standardach ochrony małoletnich z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego, natomiast p.o. małopolskiego kuratora oświaty Gabriela Olszowska przedstawiła planowane zmiany w obszarze edukacji.


20240201_Spotkanie_JST 20240201_Spotkanie_JST 20240201_Spotkanie_JST 20240201_Spotkanie_JST 20240201_Spotkanie_JST 20240201_Spotkanie_JST 20240201_Spotkanie_JST 20240201_Spotkanie_JST
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj