Prace nad realizacją ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej
2024-01-25

Dzisiaj w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie spotkali się starostowie, ich reprezentanci oraz dyrektorzy małopolskich szpitali, aby omówić nadrzędne cele ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej, która weszła w życie wraz z rozpoczęciem nowego roku. Spotkaniu przewodniczyła I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

Ustawa określa cele, organizację i zasady funkcjonowania szczególnych form geriatrycznej opieki zdrowotnej nad osobami, które ukończyły 75 lat.

- Naszym wspólnym celem jest zmienić obraz opieki geriatrycznej. Jednym z założeń ustawy jest to, aby świadczenia medyczne realizowane były w pobliżu miejsca zamieszkania seniora. Nowe Centra Zdrowia 75+ dadzą szansę na szybką identyfikację osób wymagających wsparcia, a następnie przyspieszą proces kompleksowej diagnozy i leczenia. Będą również współpracowały z podmiotami prowadzącymi oddziały geriatryczne. Wszystko to dla dobra seniorów. To bardzo ważne dla lokalnej społeczności, by każdy uprawniony miał swobodny dostęp do Centrum. Dziękuję wszystkim, którzy angażują się w usprawnienia systemu opieki geriatrycznej – mówi wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

Centrum Zdrowia 75+ będzie obejmowało teren powiatu zamieszkały łącznie od 6 do 12 tys. mieszkańców, którzy ukończyli 75 lat. W związku z tym wyznacznikiem Centra mogą obejmować także część powiatu lub kilka powiatów.

Podczas spotkania określone zostały także założenia do procesu tworzenia pierwszego Wojewódzkiego planu działania szczególnej opieki geriatrycznej na terenie województwa małopolskiego.

Według stanu na 31.12.2022 r. populacja osób w wieku 60+ w Małopolsce wynosi blisko 820 tys., co stanowi ok. 25% ogółu populacji województwa. Natomiast liczba osób w wieku 75+ przekracza 248 tys., co stanowi ponad 7% ogółu populacji województwa.

Informacja o rozpoczęciu przez Wojewodę Małopolskiego prac nad sporządzeniem projektu Wojewódzkiego planu działania szczególnej opieki geriatrycznej na terenie województwa małopolskiego: https://bip.malopolska.pl/muw,m,429346,szczegolna-opieka-geriatryczna.html
20240124_geriatria 20240124_geriatria
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj