Dzieląc się dobrem. Konkurs Wojewody Małopolskiego na zadania z zakresu pomocy społecznej
2024-01-23

Działania integracyjno-terapeutyczne i aktywizujące, zapewnienie schronienia i doraźne wsparcie czy zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych – to zadania z zakresu pomocy społecznej, które mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Wojewody Małopolskiego. Trwa I otwarty konkurs ofert na 2024 r.

– W tym roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach I konkursu przeznaczamy z budżetu wojewody środki w wysokości pół miliona złotych! Zachęcam organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej do aplikowania. Wysokość przyznanych środków może osiągnąć nawet 80% całkowitego kosztu realizacji zadania – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

O dotacje z budżetu Wojewody Małopolskiego mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest województwo małopolskie.

Oferty konkursowe można składać do 12 lutego 2024 r.

Czas na realizację zadań konkursowych obejmuje okres od 15 marca do 31 października 2024 r.

– Na przestrzeni roku ogłaszane są dwa konkursy dedykowane wsparciu zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Nieprzypadkowo czas ich realizacji obejmuje święta zarówno Wielkiej Nocy, jak i Bożego Narodzenia. Pozyskane z I konkursu fundusze mogą służyć m.in. przygotowaniu śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych. To wyjątkowa forma wrażliwości na drugiego człowieka, która niesie za sobą przesłanie dobra i nadziei – dodaje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.  

Link do ogłoszenia o konkursie: https://bip.malopolska.pl/muw,a,2391798,ogloszenie-wojewody-malopolskiego-o-i-otwartym-konkursie-ofert-w-2024-roku-na-wsparcie-realizacji-za.html


I Konkurs Wojewody Małopolskiego 2024
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj