Wokół aktualnego stanu procesu likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany”
2024-01-19

Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław w 2020 roku zakończyły wydobycie w ostatniej czynnej kopalni rud cynkowo-ołowiowych „Olkusz-Pomorzany”. Po likwidacji części podziemnej na początku 2021 roku wyłączone zostały pompy odwadniające wyrobiska. Tym samym rozpoczął się kolejny etap likwidacji kopalni – samoczynne jej zatapianie i stopniowe wypełnianie się byłego leja depresji, który powstał wskutek odpompowywania wody z wyrobisk podziemnych, aby umożliwić prowadzenie prac eksploatacyjnych. Proces likwidacji kopalni przebiega jednak szybciej niż pierwotnie zakładano.

Aktualny stan tego procesu był tematem spotkania, które dziś odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Spotkaniu przewodniczył wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Obecni byli przedstawiciele ZGH „Bolesław”, Wód Polskich, Lasów Państwowych, powiatu olkuskiego, gmin: Bukowno, Bolesław, Olkusz i Klucze oraz dyrektorzy wydziałów MUW.

– Sprawa procesu likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” jest niezwykle ważna i wymaga szczególnej uwagi. Szybszy niż na początku zakładano przebieg zatapiania szybów i wyrobisk, a także skutki tzw. „górnictwa historycznego”, które prowadzone było w rejonie olkuskim od średniowiecza, mają swoje widoczne konsekwencje. Niezbędne jest stałe koordynowanie działań i monitorowanie wpływu procesu na społeczność lokalną. Dlatego tęż proszę o ścisłą współpracę kopalni, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów administracji państwowej – mówi wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.

Źródło informacji: https://zghboleslaw.pl/pl/aktualnosci/likwidacja-kopalni/146-zgh-boleslaw-informuje-i-ostrzega-zapadliska-w-obszarze-gorniczym-po-eksploatacji-rud-cynku-i-olowiu

20240119_Spotkanie_ZGH 20240119_Spotkanie_ZGH 20240119_Spotkanie_ZGH 20240119_Spotkanie_ZGH 20240119_Spotkanie_ZGH 20240119_Spotkanie_ZGH
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj