Kondolencje wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara
2024-01-09

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

śp. ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

katolickiego duchownego obrządków łacińskiego i ormiańskiego,
represjonowanego działacza antykomunistycznego, wielkiego społecznika.

Odszedł człowiek wrażliwy na potrzeby najsłabszych,
troskliwy opiekun i oddany duszpasterz osób niepełnosprawnych,
czym nad wyraz mocno urzeczywistniał wierność ideałom swojego powołania.

Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom
przekazuję wyrazy współczucia.

Krzysztof Jan Klęczar
Wojewoda Małopolski


2024 kondolencje
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj