Ster na samorząd. Nowy pełnomocnik wojewody małopolskiego do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego
2024-01-09

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar powołał nowego pełnomocnika do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Został nim Maciej Ostrowski – były wieloletni burmistrz miasta i gminy Myślenice.

Dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbył się briefing prasowy wojewody Krzysztofa Jana Klęczara i Macieja Ostrowskiego, a także pierwsza wideokonferencja z małopolskimi samorządami. Nowy pełnomocnik wojewody małopolskiego do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego spotkał się też z dyrektorami wydziałów MUW, aby omówić najważniejsze zadania realizowane na styku administracji rządowej i samorządowej.

- Ster na samorząd – to jeden z moich priorytetów. Dlatego powołanie nowego pełnomocnika do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego było dla mnie niezwykle istotne. Jestem przekonany, że wybór Macieja Ostrowskiego na to stanowisko jest dobrym wyborem. To były, wieloletni samorządowiec. Przez lata, będąc burmistrzem oraz radnym powiatu, w tym wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Myślenickiego, poznał samorząd od podszewki i wie, jakie są jego najpilniejsze potrzeby. W pełni przyjmuję perspektywę, którą kiedyś nakreślił Premier Władysław Kosiniak-Kamysz: „samorząd wojewódzki, powiatowy i gminny jest esencją aktywności i działania. To pochylenie się nad sprawami, które są ważne dla lokalnej społeczności”. I dlatego też tak poważnie traktuję zadania, które dziś powierzam Panu Maciejowi Ostrowskiemu. Życzę powodzenia. Mamy dużo do zrobienia – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

- Samorząd jest bardzo bliski memu sercu. Z niego wyrosłem. Chcę służyć wszystkim małopolskim jednostkom samorządowym, bo wiem, jak wiele jest codziennych wyzwań, z którymi się mierzą. Jestem do Państwa pełnej dyspozycji. Dołożę wszelkich starań, aby Wam pomagać. Zależy mi na tym, aby bezpośrednie spotkania Wojewody Małopolskiego i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z samorządowcami odbywały się jak najczęściej. Najbliższe planujemy już pod koniec stycznia – mówił Maciej Ostrowski na wideokonferencji z samorządami.

Na briefingu prasowym pełnomocnik wojewody omówił też pierwsze sprawy i tematy, z którymi się zapoznał.

- Małopolska jest województwem, które często dotykają różnego rodzaju zdarzenia klęskowe. Rozmawiałem dziś z dyrektorami Wydziałów Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa. Tylko w ubiegłym roku Wydział ten przygotował blisko 100 umów na dofinansowanie zadań w ramach usuwania strat w infrastrukturze komunalnej spowodowanych klęskami żywiołowymi i ruchami osuwiskowymi ziemi. Łączna wysokość zweryfikowanych przez Komisję Wojewódzką strat w infrastrukturze komunalnej wyniosła ponad 72 mln zł, a straty stwierdzono w odniesieniu m.in. do ponad 235 km dróg i 10 mostów. Z kolei Wojewódzki Zespół zajmujący się osuwiskami w 2023 roku wydał 38 opinii. Choćby to pokazuje, jak duża jest skala wyzwań. Kwestie pogodowe przekładają się też na uszkodzenia w gospodarstwach domowych. To również istotny punkt styczności na linii rząd – samorząd. Tylko w 2023 roku Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, jak podał mi Wydział Polityki Społecznej, przekazał 8 samorządom bisko 170 tys. zł m.in. na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł, czyli na tę najpilniejszą pomoc. Deklaruję, że w każdej takiej newralgicznej sytuacji związanej z pogodą będę służył małopolskim samorządom wsparciem – dodaje Maciej Ostrowski.

Pełnomocnik wojewody ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawił też tematy, którym poświęci uwagę w najbliższym czasie.

- W najbliższych dniach planuję zapoznać się z systemem pomocy uchodźcom z Ukrainy w Małopolsce, w którym tak szeroko uczestniczą samorządy. Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa szykuje się też do podpisywania aż 221 umów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. Niebawem będziemy mogli podać także, w jaki sposób podzielone zostaną środki z programu „Opieka wytchnieniowa”, w ramach którego ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przyznała Małopolsce kwotę ponad 20,5 mln zł, co jest najwyższą kwotą spośród wszystkich województw – wylicza pełnomocnik wojewody małopolskiego do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Maciej Ostrowski.

Do głównych zadań pełnomocnika ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego należy m.in.:
•    inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do współpracy z przedstawicielami samorządu, w tym wspomaganie inicjatyw samorządowych oraz nowych rozwiązań korzystnych dla województwa małopolskiego,
•    upowszechnianie nowych rozwiązań i promowanie dobrych praktyk w obszarze doskonalenia współpracy i wymiany informacji pomiędzy administracją rządową a jednostkami samorządu terytorialnego, w tym identyfikowanie obszarów problemowych,
•    upowszechnianie i wspieranie działań Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów w zakresie realizacji priorytetów gospodarczych i społecznych poprzez informowanie jednostek samorządu terytorialnego o bieżącej polityce rządu i wynikających z tego tytułu nowych rozwiązaniach, projektach i zobowiązaniach,
•    udział w spotkaniach, debatach, konferencjach z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
•    opracowywanie i przedstawianie Wojewodzie Małopolskiemu informacji na temat bieżących potrzeb i problemów zgłaszanych przez samorządy.


20240109_pelnomocnik 20240109_pelnomocnik 20240109_pelnomocnik 20240109_pelnomocnik 20240109_pelnomocnik 20240109_pelnomocnik 20240109_pelnomocnik 20240109_pelnomocnik 20240109_pelnomocnik 20240109_pelnomocnik 20240109_pelnomocnik 20240109_pelnomocnik 20240109_pelnomocnik 20240109_pelnomocnik 20240109_grafiki 20240109_grafiki 20240109_grafiki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj