Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar wystąpi o dodatkowy zespół ratownictwa medycznego w Zakopanem
2024-01-08

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zdecydował o złożeniu wniosku o uruchomienie dodatkowego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego (ZRM „P”) stacjonującego w Zakopanem. Kierunek takich działań – wzmacniających system zabezpieczenia powiatu tatrzańskiego – wynika z ustaleń z minister zdrowia Izabelą Leszczyną. Wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – dysponenta środków na działanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie.

- Jest to odpowiedź na głosy środowiska reprezentującego ratowników medycznych pracujących na Podhalu, ale też wewnętrznych analiz, z którymi się zapoznałem. Bezpieczeństwo i zdrowie to tematy newralgiczne. Mówimy jednym głosem z Panią Minister Izabelą Leszczyną. Wszyscy mamy świadomość specyficznych warunków, jakie panują w powiecie tatrzańskim w związku ze wzmożonym ruchem turystycznym, uprawianiem sportów zimowych i turystyki wysokogórskiej. Stąd też starania zmierzające do uruchomienia dodatkowego 12-godzinnego zespołu ratownictwa medycznego w Zakopanem są w pełni uzasadnione i traktujemy je priorytetowo. Pozostaję w kontakcie zarówno z Panią Minister, jak i Panią Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, aby sprawę dodatkowego ZRM-u w Zakopanem doprowadzić do szczęśliwego finału – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jak Klęczar.

Przypomnijmy. Wojewoda samodzielnie nie wprowadza zmian do „Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne”. Może natomiast przedstawić propozycje zmian Ministrowi Zdrowia, który podejmuje w tym zakresie ostateczną decyzję. Od 1 stycznia 2023 roku wojewodowie nie dysponują środkami na działanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w danym województwie. Całość środków pozostaje w dyspozycji  Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeśli chodzi o powiat tatrzański, to obecnie stacjonuje tam:
1 zespół ratownictwa medycznego (ZRM) specjalistyczny („S”) – całoroczny, całodobowy, stacjonujący w Zakopanem,
2 ZRM podstawowe („P”) – całoroczne, całodobowe (jeden z nich stacjonuje  w Zakopanem, a drugi w Bukowinie Tatrzańskiej)
oraz  2 ZRM „P” – sezonowe (jeden od 1 stycznia do 31 marca, drugi od 1 lipca do 30 września), 12-godzinne stacjonujące, w Bukowinie Tatrzańskiej.

W 2023 roku Wojewoda Małopolski, na wniosek Dyrektora Szpitala Powiatowego im. dr. T. Chałubińskiego w Zakopanem, w ramach aneksu z 18 września 2023 roku do „Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne”, wystąpił do Ministra Zdrowia m.in. o:
•    przekwalifikowanie całodobowego zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) „S” na całodobowy ZRM „P” z miejscem stacjonowania w Zakopanem,
•    utworzenie działającego 12 godzin na dobę (od godz. 8.00 do godz. 20.00) ZRM „P”, stacjonującego w Zakopanem.
 
Taka propozycja wynikała z wielopoziomowych konsultacji – zarówno ze Szpitalem jako dysponentem ZRM-ów, jak i z NFZ, marszałkiem województwa małopolskiego, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny ratunkowej, Starostwem Powiatowym w Zakopanem. Wydział Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie otrzymał sygnały i dane potwierdzające, że ZRM z miejscem stacjonowania w Zakopanem większość wyjazdów wykonuje w składzie obejmującym ratowników medycznych, czyli jako ZRM „P”, co wynika z trudności w pozyskaniu specjalistycznej kadry (lekarza systemu). Stąd pojawiła się koncepcja, aby środki wygenerowane poprzez formalne przekwalifikowanie ZRM „S” na „P” przeznaczyć na uruchomienie dodatkowego, nowego ZRM „P”. Taki wariant, po przeprowadzonych analizach i wewnętrznych uzgodnieniach ze wskazanymi podmiotami, został uznany za optymalny. Rozwiązanie to – w takim kształcie – zostało przedstawione Ministrowi Zdrowia. W 2023 roku Minister Zdrowia nie wyraził jednak zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian.

Wysokość ryczałtów dla ZRM na okres od stycznia do czerwca 2024 r. w województwie małopolskim to (dane z Narodowego Funduszu Zdrowia, stan na 1 stycznia 2024 roku):
•    świadczenia udzielane  przez podstawowe ZRM 24-godzinny –   6 503,20 zł,
•    świadczenia udzielane przez specjalistyczne ZRM 24-godzinny  – 8 852,80 zł.

Koszt uruchomienia podstawowego 12h ZRM w Zakopanem na cały rok to kwota 1 186 834,00 zł.


20240108_KOMUNIKAT
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj