Za kolędę dziękujemy!
2024-01-05

Nazywano ich kolędnikami, maszkarami czy maskami. Grupami kilku- lub kilkunastoosobowymi podążali barwnie przebrani od domu do domu, śpiewając kolędy i pastorałki. Do ich wspólnego wykonania zobligowani byli gospodarze i wszyscy mieszkańcy odwiedzanych domostw.

Tradycja kolędowania, choć w zmienionej formie, przetrwała do dziś. Noworoczne życzenia i pięknie wykonane utwory wybrzmiały dzisiaj w gabinecie wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara. Wszystko za sprawą wizyty kolędników z Mogilan.

- Siła tradycji kolędniczej niesie za sobą piękne dziedzictwo. Wynika ono ze scalenia prastarych obrzędów rolniczych, naleciałości etnicznych i elementów religijnych. Zawsze zaś zwiastuje dobrobyt, obfitość plonów i błogosławieństwo. Ufam, że ta dzisiejsza wizyta jest takim właśnie dobrym zwiastunem. Za tę kolędę serdecznie Wam dziękuję – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.


16 dzieci w wieku szkolnym wraz z opiekunami wykonało tradycyjne polskie kolędy i pastorałki. Przebrani w barwne stroje ubogacili swój występ dzięki tradycyjnym elementom. Kolędnikom towarzyszył radny gminy Mogilany Jerzy Przeworski.

Wojewoda podjął wyjątkowych gości poczęstunkiem. Kolędnicy otrzymali także kosz wypełniony słodyczami.


20240105_Kolednicy_Mogilany 20240105_Kolednicy_Mogilany 20240105_Kolednicy_Mogilany 20240105_Kolednicy_Mogilany 20240105_Kolednicy_Mogilany 20240105_Kolednicy_Mogilany
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj