Świąteczne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych
2023-12-07

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się dziś świąteczne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. W spotkaniu uczestniczył I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

– Zaangażowanie i trud, jakie wkładają Państwo w utrzymywanie pamięci o działaniach środowisk opozycyjnych i ofiarach reżimu komunistycznego, są nieocenione. Obecne pokolenie powinno być świadome minionych zdarzeń, bo tylko w ten sposób, na podwalinach przeszłości, jesteśmy w stanie budować przyszłość narodu polskiego. Okres Bożego Narodzenia to czas spotkań i wzajemnych życzeń. Dziś, łamiąc się opłatkiem, składam na Państwa ręce podziękowania za Waszą pracę, życząc pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Wicewojewoda Ryszard Pagacz wręczył podczas spotkania Medal „Pro Patria”. Uhonorowana została Iwona Gibas – członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Odznaka, ustanowiona zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 1 września 2011 r., przyznawana jest osobom (fizycznym oraz prawnym) w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas spotkania najbardziej zasłużeni członkowie Rady otrzymali z rąk Iwony Gibas Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego - Krzyże Małopolski. Jest to honorowe wyróżnienie za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych, przyczyniające się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i wzbogacające tym samym dorobek regionu.

***  
Wojewódzka Rada Konsultacyjna została powołana na podstawie ustawy z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, zarządzeniem Wojewody Małopolskiego 8 grudnia 2017 r.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie wniosków o potwierdzenie nadania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Rada podejmuje również inicjatywy zmierzające do integracji środowisk opozycyjnych. Obsługę organizacyjno-biurową Rady zapewnia Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

20231207_Rada_122 20231207_Rada_122 20231207_Rada_122 20231207_Rada_122 20231207_Rada_122 20231207_Rada_122 20231207_Rada_122 20231207_Rada_122
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj