Święto Górników w Kopalni Soli w Bochni
2023-12-07

775 lat temu na bocheńskiej ziemi założona została kopalnia soli kamiennej. Choć wydobycia zaprzestano tam w latach 90-tych XX wieku, kopalnia nieustannie gości w swoich progach licznych turystów odwiedzających to „podziemne solne miasto”. Uroczystości ku czci św. Barbary to podziękowanie górników za jej nieustającą opiekę i cały rok pracy. W barbórkowych obchodach w Bochni uczestniczył I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

– „Górnicze skarby pod ziemią głęboko ukryte drzemią”. Dzięki codziennemu zaangażowaniu, poświęceniu i ciężkiej pracy górniczej braci te skarby ziemi docierają na powierzchnię. Oddając cześć św. Barbarze, polecamy jej opiece wszystkich górników, dziękując jednocześnie za trud ich służby – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Uroczystości rozpoczęły się w kaplicy św. Kingi górniczą mszą świętą w intencji pracowników Kopalni. Po zakończeniu eucharystii odbyła się uroczysta Akademia Barbórkowa. Odśpiewane zostały „Mazurek Dąbrowskiego” oraz hymn górniczy.

Barbórka to również doskonała okazja do uhonorowania pracujących w górnictwie. Wicewojewoda Ryszard Pagacz wręczył dyplomy nadania dyrektorskich stopni górniczych oraz odznakę honorową Zasłużony dla Górnictwa RP. Wyróżniający się pracownicy Kopalni odebrali także z rąk przedstawiciela Kancelarii Prezydenta RP odznaczenia państwowe.

20231207_Barborka_Bochnia 20231207_Barborka_Bochnia 20231207_Barborka_Bochnia 20231207_Barborka_Bochnia 20231207_Barborka_Bochnia 20231207_Barborka_Bochnia
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj