Jest sukces! 278 linii w ramach Funduszu Autobusowego na rok 2024
2023-12-04

- Wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców, otaczać ich wieloaspektowym wsparciem, niwelować wykluczenie komunikacyjne – to założenia rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, który rząd Premiera Mateusza Morawieckiego wprowadził w 2019 roku. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat do naszego województwa trafiło na ten cel ponad 127 mln zł ze środków rządowych. Dzięki dofinansowaniu na poziomie prawie 47 mln zł w 2024 roku uruchomionych zostanie 278 linii, z których korzystać będą Małopolanie – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Wyniki naboru na rok 2024 wicewojewoda Ryszard Pagacz przedstawił dziś na briefingu prasowym, który odbył się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.


Łączymy Małopolskę
W roku 2024 dofinansowaniem objęte zostaną 73 zadania, w tym 63 to projekty gminne, 9 – powiatowych, a w jednym przypadku organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest związek powiatowo-gminny. Długość linii objętych dofinansowaniem to prawie 7,8 tys. km.

- Zadanie obejmujące najwięcej linii komunikacyjnych zamierza zrealizować powiat nowotarski. Połączeń będzie aż 17, a ich łączna długość to 952 km. Co istotne, będą one obsługiwać teren 12 gmin: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Spytkowice, Szaflary, Szczawnica i miasto Nowy Targ. W ten symboliczny sposób – można powiedzieć – linie autobusowe funkcjonujące w ramach Funduszu Autobusowego połączą Podhale – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

- Wśród zadań, dla których organizatorami są gminy, największe zrealizują gminy Krzeszowice i Wieliczka. W obu przypadkach dofinansowanie obejmie 12 linii. Ich długość w gminie Krzeszowice to ponad 287 km, a w gminie Wieliczka prawie 312 km – dodaje I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Wyniki naboru na rok 2024: https://bip.malopolska.pl/muw,a,2369459,wyniki-naboru-wnioskow-o-zawarcie-umowy-o-doplate-w-2024-roku-z-funduszu-rozwoju-przewozow-autobusow.html


Zadania wieloletnie
Nowością w ogłoszonym w październiku tego roku naborze była możliwość ubiegania się o dofinansowanie na zadania wieloletnie – takich zatem, których okres obowiązywania i przewidywanego dofinansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej przekracza rok budżetowy i wynosi nawet 10 lat.

- Nowelizacja ustawy umożliwiająca dofinansowanie zadań wieloletnich weszła w życie pod koniec września tego roku. Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego wyszedł w ten sposób naprzeciw sygnałom zgłaszanym przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego. W zakończonym naborze w Małopolsce złożonych zostało 28 takich wniosków. W przypadku 26 podmiotem ubiegającym się są gminy, a 2 wnioski wystosowały powiaty. O wsparcie na maksymalny dopuszczalny okres, tj. 10 lat, ubiegało się 4 organizatorów: gmina Proszowice, gmina Krzeszowice, gmina Zabierzów i gmina Zawoja – wylicza wicewojewoda Ryszard Pagacz.

W 2024 r. maksymalna kwota dopłaty do deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 3 zł/wozokilometr przewozu.

Mamy nadzieję na więcej
Limit środków przyznanych przez Ministra Infrastruktury Małopolsce w ramach Funduszu autobusowego na rok 2024 wynosił 51,6 mln zł. Zostały złożone 74 wnioski, opiewające na łączną kwotę przewyższającą ten limit (wnioskowana kwota dopłat – ponad 68,8 mln zł). Jeden z wniosków (województwa małopolskiego, na prawie 22 mln zł) nie mógł zatem zostać objęty pełnym dofinansowaniem w ramach przyznanych środków.

- Przekazaliśmy do Ministerstwa Infrastruktury pismo opisujące tę sytuację. Mamy nadzieję, że uda się znaleźć środki także na ten projekt – dodaje wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Fundusz autobusowy coraz silniejszy
- W 2019 roku, kiedy Fundusz autobusowy wystartował, podpisaliśmy umowy na 47 linii. Rok później było ich już 105. W mijającym 2023 roku liczba ta doszła do 294. To krótkie zestawienie pokazuje, jak z sukcesem rozwija się ta ważna inicjatywa. O jej znaczeniu najwięcej mogą powiedzieć sami mieszkańcy, dla których przywrócenie lub utworzenie połączeń otworzyło nowe możliwości. Jestem przekonany, że wprowadzony po raz pierwszy właśnie w tym naborze element zadań wieloletnich będzie kolejnym impulsem stymulującym dalszy rozwój sieci przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – podsumowuje wicewojewoda Ryszard Pagacz.  

Więcej informacji o Funduszu: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych

20231204_Briefing_autobusy 20231204_Briefing_autobusy 20231204_Briefing_autobusy 1 Fundusz Autobusowy nabór na 20242 Fundusz Autobusowy nabór na 20243 Fundusz Autobusowy nabór na 20244 Fundusz Autobusowy nabór na 20245 Fundusz Autobusowy nabór na 202420231204_Briefing_autobusy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj