Za służbę w imię dobra wspólnego. Odznaczenia państwowe dla Małopolan
2023-10-27

– To zaszczyt spotkać się dzisiaj z Państwem i móc uhonorować Wasze zasługi dla naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Zasługi bardzo różne i na wielu polach: działalności społecznej, charytatywnej, duszpasterskiej, na rzecz krwiodawstwa i ochrony zdrowia publicznego. Jedno z odznaczeń to Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Kilka osób wyróżniło się w sumiennym wykonywaniu obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Warto zwrócić uwagę na to, co łączy te ordery i odznaczenia, które przyznał Państwu Pan Prezydent Andrzej Duda, a tym samym – co łączy Państwa działalność. Każdy z Państwa został bowiem uhonorowany za swoją służbę w imię dobra wspólnego. Bo, jak powiedział Jan Paweł II w swym przemówieniu wygłoszonym w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w czerwcu 1999 roku, „służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego obywatela” – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Wojewoda wręczył ich łącznie 29: 22 Krzyże Zasługi, 6 Medali za Długoletnią Służbę oraz Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Wojewody Małopolskiego odznaczeni zostali:

- za zasługi w działalności społecznej za upowszechnianie historii lotnictwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI – pan Marek PIETRUSZKA;

- za zasługi na rzecz ochrony zdrowia publicznego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI – pan Stefan WOSZCZEK (odznaczenie odebrała córka),

SREBNYM KRZYŻEM ZASŁUGI – pan Edward PIECHULEK;

- za zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI – pan Dawid PIDŁO,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI – pan Bogdan LIS, pan Tomasz MICHAŁOWSKI

- za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

SREBNYM KRZYŻEM ZASŁUGI – ks. Stanisław KANIA;

- za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBNYM KRZYŻEM ZASŁUGI – pan Lesław CHRUŚCIK, pan Jan KLIMEK,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI – pan Daniel DĄBROWSKI, pan Edward JURKOWSKI. pan Rafał KOGUT, pan Grzegorz OLSZEWSKI, pani Halina POPEK, pani Maria SŁOWIK, pan Józef TOMCZAK;

- za zasługi w działalności społecznej na rzecz dzieci i młodzieży

SREBNYM KRZYŻEM ZASŁUGI – pan Andrzej MARCIŃCZYK, pani Maria WÓJCIK;

- za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI – pani Alina PERZANOWSKA, pan Łukasz SALWAROWSKI;

- za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój edukacji ekologicznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI – pani Magdalena GÓRA;

- za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI – pan Marek JODŁOWSKI.

Z kolei za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali

- MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ: pani Krystyna GĘBALA, pani Elżbieta KOŻUCH, pani Elżbieta NIDECKA, pani Aleksandra SZENDERA;

- MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ: pani Anna BARTOSZEWSKA, pan Ryszard KRUPNIK.

Natomiast na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, na wniosek Wojewody Małopolskiego za zasługi dla Niepodległej odznaczony został MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI ks. ppor. Jacek BIAŁEK.

- Serdecznie gratuluję odznaczeń. To ogromna duma, że Małopolanie tak chętnie angażują się w pomoc dla innych. Niech te Medale będą jednocześnie podziękowaniem za ten trud, ale również zachętą i mobilizacją do podejmowania kolejnych wyzwań w służbie drugiemu człowiekowi – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości został ustanowiony w 2018 r. jako nagroda przyznawana na pamiątkę stulecia odrodzenia państwa polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez państwo polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej.

Krzyż Zasługi nadawany jest natomiast osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Medal za Długoletnią Służbę ustanowiony zaś został w 1938 r., a przywrócony w 2007 r.. Jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.

Źródła: https://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia 

20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia 20231027odznaczenia
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj