Pomocna dłoń. Kolejne rządowe wsparcie na odbudowę infrastruktury komunalnej
2023-10-25

– Intensywne opady deszczu często przynoszą ze sobą straty w infrastrukturze komunalnej. Szczególnie mocno zniszczenia widać na drogach lokalnych. Ale żywioł dotyka też innych obiektów użyteczności publicznej. Po raz kolejny w tym roku rząd Premiera Mateusza Morawieckiego przychodzi z pomocą w odbudowie infrastruktury technicznej zniszczonej wskutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Dzięki rezerwie celowej, którą dysponuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, wsparcie otrzyma 18 małopolskich samorządów. Ze środków rządowych na 45 zadań przeznaczymy kwotę blisko 15,7 mln zł. Wobec takich trudnych zdarzeń jak powodzie czy podtopienia samorządy powinny liczyć na pomocną dłoń rządu i wsparcie w odbudowie tego, co zniszczył żywioł. Takim podejściem konsekwentnie kieruje się rząd Prawa i Sprawiedliwości – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Blisko 15,7 mln zł na 45 zadań

Na początku października 2023 r. wojewoda małopolski Łukasz Kmita zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego z wnioskiem o przyznanie środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lipca - sierpnia 2023 roku.

Wniosek obejmował 45 zadań dla 18 jednostek samorządu terytorialnego:

- gmin Dębno (3), Gromnik (3), Iwkowa (3), Jodłownik (3), Laskowa (3), Mszana Dolna (2), Pleśna (3), Raba Wyżna (3), Racławice (2), Rzepiennik Strzyżewski (2), Ryglice (3), Słaboszów (3), Szerzyny (3), Trzciana (3), Tuchów (2), Zakliczyn (1),

- powiatów miechowskiego (2) i tarnowskiego (1).

Łączna wartość wnioskowanej dotacji to 15 690 963 zł.

Wystąpienie wojewody Łukasza Kmity zostało w pełni zatwierdzone przez ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz finansów. Środki we wnioskowanej wysokości blisko 15,7 mln zostały przyznane dla 18 małopolskich jednostek samorządu terytorialnego na 45 zadań.

Większość zadań objętych dofinansowaniem to remonty dróg, ale otrzymają je także inne obiekty użyteczności publicznej.

W gminie Gromnik wyremontowana zostanie część Domu Kultury w miejscowości Siemiechów. Remontem zostanie także objęty Amfiteatr Letni w miejscowości Gromnik. Łącznie tylko na te dwa zadania gmina Gromnik otrzymała 600 tys. zł.

Z kolei w gminie Iwkowa w miejscowości Kąty remontu doczeka się most w ciągu drogi gminnej „Kąty – Pasterniki” (160 tys. zł dofinansowania). Natomiast w miejscowości Kasinka Mała w gminie Mszana Dolna odbudowany zostanie przepust w ciągu drogi gminnej „Kasinka Mała - Łopuszne” (300 tys. zł dofinansowania).

Lista zadań, które otrzymały dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa

Prawie 65,4 mln zł dla Małopolski

– W 2023 roku do dziś na mój wniosek Ministrowie: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Finansów przeznaczyli dla małopolskich samorządów środki dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi oraz w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej w wysokości prawie 65,4 mln zł – podsumowuje wojewoda Kmita.

W tej puli ponad 27,4 mln zł to dofinansowanie realizacji 16 zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Te zadania to zarówno wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, projektowo-budowlanych, jak i właściwe prace stabilizujące.

Natomiast prawie 38 mln zł to środki przeznaczone na tzw. powodziówki: dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dla 32 małopolskich samorządów na 75 zadań polegających na remoncie/przebudowie/odbudowie dróg gminnych, odbudowie mostu, remoncie/odbudowie przepustów, remoncie kanalizacji deszczowej oraz remoncie domu kultury i amfiteatru.

– Niespełna 2 miesiące temu otrzymaliśmy wcześniejszą pulę środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w ramach tzw. powodziówek. Rządowe dofinansowanie otrzymało wówczas 19 małopolskich samorządów, w tym powiaty gorlicki, miechowski i proszowicki, na 29 zadań. Dziękuję Kierownictwu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za stałe wsparcie dla Małopolski. Żywiołu nie zatrzymamy, ale wspólnymi siłami będziemy odbudowywać to, co zniszczył – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

20231025grafiki 20231025grafiki 20231025grafiki 20231025grafiki 20231025grafiki 20231025grafiki 20231025grafiki 20231025grafiki 20231025grafiki 20231025grafiki 20231025grafiki 20231025grafiki 20231025grafiki 20231025grafiki 20231025grafiki 20231025grafiki 20231025grafiki 20231025grafiki 20231025grafiki 20231025grafiki 20231025grafiki 20231025grafiki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj