Kondolencje wojewody małopolskiego Łukasza Kmity w związku ze śmiercią śp. prof. Wandy Półtawskiej
2023-10-25

 Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

śp. prof. Wandy Półtawskiej

harcerki Szarych Szeregów, więzionej w obozie KL Ravensbrück,
specjalistki w dziedzinie poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego,
doktor nauk medycznych, lekarza psychiatrii, autorki wielu publikacji,
uhonorowanej licznymi odznaczeniami, Damy Orderu Orła Białego.

Odeszła serdeczna i wrażliwa osoba, boleśnie doświadczona przez los,
bezgranicznie wierna najwyższym ideałom człowieczeństwa,
niestrudzenie broniąca życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Misja promowania wartości rodziny, której oddała całe swoje serce,
okazała się trwałym fundamentem przyjaźni ze świętym Janem Pawłem II.

Pozostawiła po sobie głębokie świadectwo chrześcijańskiego humanizmu.

Rodzinie, Bliskim i wszystkim pogrążonym w żałobie
przekazuję wyrazy współczucia w tych bolesnych chwilach.Łukasz Kmita
Wojewoda MałopolskiZmarlaWandaPołtawska_bl20231025 kondolencje Wanda Półtawska
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj