„Inwestycje w oświacie”. Wicewojewoda Ryszard Pagacz wręczył symboliczne czeki
2023-10-13

Łącznie 600 tys. zł na remont i zakup wyposażenia. To środki, jakie w ramach programu „Inwestycje w oświacie” otrzymały organy prowadzące: Katolickie Stowarzyszenie „Educatio at Sapientia” i Katolicka Szkoła Podstawowa w Tarnowie.

Czeki potwierdzające przyznane dofinansowanie wręczył I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

– Program Ministerstwa Edukacji i Nauki pozwala na dostosowanie infrastruktury oświatowej do potrzeb procesu kształcenia. Inwestycje w naukę i edukację to inwestycje w przyszłość. Gratuluję przyznanego wsparcia i życzę sprawnej realizacji zadań – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

W ramach programu „Inwestycje w oświacie” zostały przyznane dotacje na realizacje inwestycji związanych z budową lub dostosowaniem obiektu oraz zakupu wyposażenia.

W latach 2023-2024 do szkół niesamorządowych w całej Polsce trafi ponad 103 mln zł, w tym:
- w roku 2023 – ponad 68 mln zł,
- w roku 2024 – ponad 35 mln zł.  

Dofinansowanie otrzyma 145 projektów. Łącznie w ramach tego modułu do Ministerstwa Edukacji i Nauki wpłynęło 1318 wniosków. Kwota wnioskowanych dotacji przekroczyła 1 mld zł.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/inwestycje-w-oswiacie--rozstrzygniecie


387818813_6557772184292335_4515908486125831642_n
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj