Z myślą o pacjentach onkologicznych. Kolejne środki z Funduszu Medycznego
2023-10-13

- Z Funduszu Medycznego Małopolska otrzymała w ostatnim czasie 5,4 mln zł na zakup 9 ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz ponad 153 mln zł na modernizację, przebudowę lub doposażenie 15 Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. W październiku 2022 roku 300 mln zł z Funduszu Medycznego przyznanych zostało Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Krakowie. Dziś przekazujemy informację o rekordowych środkach dla szpitali onkologicznych. Będzie to prawie 120 mln zł dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i 36 mln zł dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Krakowie. W obu przypadkach środki zostaną przeznaczone na infrastrukturalne projekty strategiczne, których celem będzie podniesienie jakości i dostępności świadczeń onkologicznych – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Briefing poświęcony tym rekordowym środkom odbył się w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Oprócz wicewojewody Mateusza Małodzińskiego uczestniczyli w nim poseł Małgorzata Wassermann, prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski, zastępca dyrektora NIO-PIB - dyrektor Oddziału w Krakowie prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś, a także zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Teresa Biela. Podczas spotkania przekazane zostały symboliczne czeki potwierdzające przyznane dofinansowanie.

- Poznaliśmy dziś wyniki konkursu z Funduszu Medycznego dotyczącego rekordowego wsparcia szczególnie ważnej dziedziny medycyny, jaką jest onkologia. To środki, które pomogą chorym zmagającym się z chorobami nowotworowymi. Do dwóch małopolskich placówek trafi łącznie prawie 156 mln zł na projekty strategiczne. Wszystko po to, aby je dozbroić w walce z tak trudnym przeciwnikiem, jakim są choroby nowotworowe. Inwestycje polegać będą zarówno na doposażeniu, jak i modernizacji pomieszczeń - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Fundusz Medyczny
Fundusz Medyczny to mechanizm finansowy, który powstał z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, we współpracy z Ministrem Zdrowia. Jego celem jest poprawa zdrowia i jakości życia Polaków.

Fundusz jest finansowany ze środków publicznych w łącznej wysokości ok. 40 mld zł, a okres jego realizacji obejmuje lata 2021-2029. Fundusz zasilają coroczne wpłaty z budżetu państwa w wysokości ok. 4 mld zł.

W ramach Funduszu Medycznego wyodrębniono 4 subfundusze:
1. Subfundusz infrastruktury strategicznej,
2. Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych,
3. Subfundusz rozwoju profilaktyki,
4. Subfundusz terapeutyczno-innowacyjny.

Subfundusz infrastruktury strategicznej
W ramach subfunduszu realizowane są działania mające na celu poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poprzez inwestycje w infrastrukturę strategiczną ochrony zdrowia.
 
Wsparcie kierowane jest do podmiotów leczniczych udzielających świadczeń wysokospecjalistycznych, pełniących w systemie rolę strategiczną, tj. zakwalifikowanych do najwyższych poziomów tzw. sieci szpitali: szpitale onkologiczne, pediatryczne, pulmonologiczne, ogólnopolskie.

Konkurs onkologiczny w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej
3 lutego 2023 r. został ogłoszony konkurs o nazwie „Wybór propozycji projektów strategicznych w zakresie dofinansowania zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach i zakresach onkologicznych w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej”.

Był to konkurs z alokacją w wysokości 2,5 mld zł, zwiększoną decyzją MZ do 4,186 mld zł. Minimalna wartość projektu strategicznego wynosiła 50 mln zł, a maksymalna kwota dotacji celowej dla jednego projektu strategicznego wynosiła 300 mln zł.

Dofinansowanie otrzyma 19 propozycji projektów strategicznych.

Środki dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Szpital Uniwersytecki w Krakowie otrzyma blisko 120 mln zł na projekt pn. „Podniesienie jakości i poprawa dostępności do diagnostyki onkologicznej oraz leczenia chorób nowotworowych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie dzięki doposażeniu jednostek szpitalnych”, który będzie realizowany w latach 2024 – 2026.

Szpital Uniwersytecki to jeden z największych szpitali klinicznych w Polsce oraz jeden z wiodących ośrodków medycznych w kraju - oferuje wielokierunkowe, wysokospecjalistyczne usługi diagnostyczne i terapeutyczne przede wszystkim mieszkańcom Polski południowo-wschodniej. Rocznie udziela ponad 108 tys. hospitalizacji i ponad 546 tys. porad ambulatoryjnych. Realizuje 32 onkologiczne programy lekowe.

Przedmiotem inwestycji jest doposażenie w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny. Planuje się: zakup nowego tomografu komputerowego śródoperacyjnego; wyposażenie w sprzęt medyczny jednostek udzielających świadczeń medycznych w zakresach onkologicznych, tj.: Bloków Operacyjnych na potrzeby m.in.: Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii; doposażenie Poradni/ Zakładów/ Oddziału, w tym m.in.: Poradni Onkologicznej – Breast Unit i Poradni Okulistycznej; doposażenie Apteki Szpitala w system robotyczny do przygotowywania leków cytostatycznych.

Środki dla NIO-PIB - Oddziału w Krakowie
Narodowy Instytut Onkologiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy otrzymał natomiast 362 mln zł na projekt „Optymalizacja ścieżki diagnostycznej i terapeutycznej chorych na nowotwory w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym”, realizowany w latach 2023-2027. 36 mln zł z tej puli otrzyma Oddział w Krakowie.

NIO-PIB to pełnoprofilowy i największy w Polsce ośrodek onkologiczny o najwyższym stopniu referencyjności. Rocznie udziela ponad 160 tys. hospitalizacji. Realizuje Narodową Strategię Onkologiczną - pełni funkcję Krajowego Ośrodka Monitorującego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Monitorującego w ramach KSO. Prowadzi badania nad przyczynami i mechanizmami rozwoju chorób nowotworowych, w oparciu o które możliwe jest wdrażanie nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych. Realizuje 37 onkologicznych programów lekowych.

Realizacja inwestycji w NIO-PIB w Krakowie polega na modernizacji pomieszczeń:
⎯ Bloku Operacyjnego,
⎯ na potrzeby Pracowni Mammotomii,
⎯ Zakładu Patomorfologii Nowotworów,
⎯ Pracowni PET i Pracowni Scyntygrafii.

20231013_SzpitalUniwersytecki_czeki 20231013_SzpitalUniwersytecki_czeki 20231013_SzpitalUniwersytecki_czeki 20231013_SzpitalUniwersytecki_czeki 20231013_SzpitalUniwersytecki_czeki 20231013_SzpitalUniwersytecki_czeki 20231013_SzpitalUniwersytecki_czeki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj