Nad Jeziorem Mucharskim w Dąbrówce (gm. Stryszów) powstanie centrum parkowo-rekreacyjno-sportowe
2023-10-12

Piaszczysta plaża, plac zabaw i boisko do siatkówki plażowej, obok ścieżki pieszo-rowerowe, parking i niezbędna infrastruktura. To marzenie gminy Stryszów o poszerzeniu oferty turystycznej jest o kolejny krok bliżej realizacji. Premier Mateusz Morawiecki przychylił się do prośby wojewody małopolskiego Łukasza Kmity o wsparcie zadania inwestycyjnego środkami z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Dziś wojewoda Kmita podpisał z wójtem gminy Stryszów Szymonem Dumanem umowę potwierdzającą przyznane dofinansowanie.

Turystyka napędzająca rozwój
- Do gminy Stryszów trafi blisko 830 tys. zł. Środki te stanowią blisko 50% całości zadania. Położone u stóp Beskidu Małego i Makowskiego Jezioro Mucharskie to jeden z tych zakątków naszego województwa, które kusza swoim urokiem i różnorodnością. Gmina Stryszów od lat prowadzi analizy i szuka rozwiązań dla zagospodarowania otoczenia jeziora tak, by najlepiej wykorzystać potencjał miejsca. Koncepcja utworzenia centrum parkowo-rekreacyjno-sportowego stanowi ważną inwestycję w rozwój turystyczny i okołoturystyczny miejsca. Samo centrum zaś stanowić będzie impuls do poszerzania oferty Dąbrówki i okolicznych miejscowości – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Razem możemy więcej
W 2022 r. gmina Stryszów podjęła prace przygotowujące nieruchomość pod inwestycję. Wykonane zostały między innymi badania archeologiczne oraz część dokumentacji projektowej. Te zadania sfinansowała gmina ze środków własnych. Wyniosły one blisko 77 tys. zł.

W tym roku zaplanowano zrealizowanie zadań o łącznej wartości ponad 1,6 mln zł.

- Kosztorys inwestorski całego zadania opiewa na ponad 1,7 mln zł. Gmina skutecznie aplikowała już wcześniej o środki rządowe i uzyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wsparcie w wysokości blisko 830 tys. zł. Teraz z rezerwy ogólnej budżetu państwa dokładamy analogiczną kwotę. Dobry plan gminy, skuteczne działanie i finansowe wsparcie rządowe. Po raz kolejny udowadniamy, że razem możemy więcej – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Ponad 0,6 ha powierzchni na aktywność sportowo-rekreacyjno-parkową
Zakres prac przewidzianych do realizacji w tym roku obejmuje między innymi: roboty ziemne przygotowawcze, wykonanie krawężników i obrzeży betonowych dojść i dojazdów, budowę drogi dojazdowej, a także drogi technicznej dla pojazdu pożarniczego wraz z miejscem zawracania, budowę miejsc parkingowych, ścieżek pieszo-rowerowych, boiska do siatkówki plażowej. Przewidziano także dostawę niezbędnych urządzeń sportowych oraz zagospodarowanie terenu przyległego do boiska. Powstanie tu chociażby plac zabaw dla najmłodszych ze zjazdem linowym, a także altana. Inwestor zaplanował również budowę instalacji elektrycznych, w tym 19 latarni parkowych z modułem fotowoltaicznym. Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa zamontowane zostaną kamery monitoringu zewnętrznego.

Finalnie powstanie centrum parkowo-rekreacyjno-sportowe, którego powierzchnia wyniesie 0,652 ha. Inwestycja jest odpowiedzią także na potrzeby mieszkańców, którzy chętnie korzystają z walorów przyrodniczych gminy. Obecnie w całej gminie Stryszów istnieje około 115 domków letniskowych. Od sześciu lat ich liczba systematycznie rośnie.

Małopolska jest piękna
- Jak wynika z szacunków gminy, w otoczeniu Jeziora Mucharskiego w domkach letniskowych wypoczywa każdego roku około 200 turystów. Przybywają oni nie tylko z Małopolski, ale także ze Śląska. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej stanowi ogromną szansę dla zwiększenia ruchu turystycznego w tym regionie. To także impuls do tworzenia nowych miejsc pracy, podejmowania inicjatyw przedsiębiorczych czy utrwalania i rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego miejsca. Polska jest jedna i tak też musi się rozwijać – spójnie i z uwzględnieniem potrzeb i marzeń mieszkańców każdego miasta, miasteczka i każdej wsi – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Tak działa rezerwa budżetowa rządu premiera Mateusza Morawieckiego
Dzięki przychylności Premiera Mateusza Morawieckiego Małopolsce dotychczas została przyznana tylko z rezerwy ogólnej budżetu państwa kwota ponad 66 mln zł, z czego ponad 53,5 mln stanowią środki dla jednostek samorządu terytorialnego.

- Z tej puli na dofinansowanie zadań oświatowych przeznaczyliśmy prawie 14 mln zł, na przebudowy dróg i mostów – prawie 8,7 mln zł, na ochronę zdrowia (zakup sprzętu, budowę, przebudowę placówek) – ponad 10,7 mln zł, a niemal 5,6 mln zł na zapewnienie bezpieczeństwa oraz wspieranie OSP (zakup sprzętu, budowa, modernizacje strażnic). Do tego dochodzą inwestycje związane z rozwojem kultury i dziedzictwa narodowego (ponad 12,4 mln zł) oraz sportu, rekreacji i turystyki (ponad 1,3 mln zł). Także z rezerwy Ministra Finansów otrzymaliśmy w tym roku już ponad 13 mln zł. To swoista pomocna dłoń głównie dla samorządów. Tak działa rezerwa budżetowa rządu Premiera Mateusza Morawieckiego! – podkreśla wojewoda Łukasz Kmita.

Przykładowe inwestycje w sport i rekreację, które w tym roku uzyskały wsparcie z rezerwy ogólnej budżetu państwa lub rezerwy, którą dysponuje Minister Finansów, to m.in:

•    „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo-sportową wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia” – prawie 2,9 mln zł dla gminy Krzeszowice,
•    „Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej gminy miejskiej Kraków z gminą Wieliczka” – ponad 3,7 mln zł dla miasta Krakowa,
•    „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzeźnicy” – ponad 801 tys. zł dla gminy Bochnia.

20231012_Stryszow_umowa 20231012_Stryszow_umowa 20231012_Stryszow_umowa 20231012_Stryszow_umowa 20231012_Stryszow_umowa 20231012_Stryszow_umowa DJI_0807DJI_084020231012_Stryszow_umowa 20231012_Stryszow_umowa DJI_08374D5A6212Stryszów
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj