Ponad 11 mln zł na poprawę efektywności energetycznej Szpitala Powiatowego w Chrzanowie 
2023-10-12

– Jeszcze lepsze warunki leczenia i opieki nad pacjentami. Wymierne korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Inwestycja w zdrowie i bezpieczeństwo. Szpital Powiatowy w Chrzanowie otrzymał wsparcie w wysokości ponad 11 mln zł na poprawę efektywności energetycznej w swoich budynkach. To kolejny przykład, który pokazuje, że środki rządowe trafią tam, gdzie są potrzebne – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. 

Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski oraz dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie Artur Baranowski podpisali dziś w obecności m.in. wojewody Łukasza Kmity oraz posła Krzysztofa Kozika umowę o przyznanie środków. Dofinansowanie stanowi 95% kosztów kwalifikowalnych projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”. 

Będzie ekonomiczne i ekologicznie

Projekt realizowany będzie na terenie kompleksu Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Objęte nim zostaną trzy odrębne budynki szpitalne. Dwa pełnią funkcję pawilonów łóżkowych użytkowanych całodobowo, a trzeci obejmuje poradnie przyszpitalne oraz administrację szpitala, budynek o różnej częstotliwości używania w okresie dziennym intensywnym. 

Celami projektu są: ograniczenie strat ciepła, wprowadzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, uzyskanie normowych temperatur w pomieszczeniach Szpitala oraz utrzymanie ich na stałym poziomie niezależnie od zmian warunków atmosferycznych, zwiększenie komfortu użytkowania budynków oraz zapewnienie stałych dobowych temperatur dla pawilonów/budynków łóżkowych z całodobową działalnością, wprowadzenie oszczędności energii poprzez rozróżnienie użytkowania dzień/noc w budynku D, którego funkcjonowanie dotyczy głównie pory dnia, sterowanie strefowo-okresowe poprzez system BMS w budynku D.

W ramach projektu prace termomodernizacyjne będą polegać na montażu instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku o mocy 3.1 kWp. Wymieniona zostanie instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Nastąpi wymiana stolarki okiennej, pojawią się również nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED. Stropodach zostanie docieplony wełną granulowaną, a grzejniki zyskają zawory termostatyczne.  

Widoczne zmiany na lepsze

– Sukcesywnie zmniejszamy zużycie energii w budynkach publicznych w Polsce. Szpital będzie mógł liczyć na obniżenie opłat za korzystanie z energii, dodatkowo termomodernizacja pomoże w walce o czyste powietrze, między innymi dzięki energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych – mówi wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.

Dzięki temu przedsięwzięciu zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych wyniesie ok. 7,5 tys. GJ rocznie. Zmniejszy się emisja CO2 o ok. 550 ton w skali roku. Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniesie ok. 80 MWh rocznie.

SOR, czyli serce szpitala

– Dokładam wszelkich starań, by tak znacząca dla Małopolan placówka medyczna jak Szpital w Chrzanowie otrzymywała systematyczne wsparcie. We wrześniu przekazałem dobre informacje o niemal 12 mln zł z Funduszu Medycznego. To środki, które zostały przyznane na chrzanowski SOR oraz m.in. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakład Diagnostyki Obrazowej – przypomina wojewoda Łukasz Kmita. 

Z Funduszu Medycznego do 15 małopolskich szpitali trafi łącznie ponad 153 mln zł na modernizację, przebudowę lub doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, w tym pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR-ami.

– Środki rządowe przyznawane są zarówno na inwestycje, jak i na sprzęt. Zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze. Mieszkańcy ziemi chrzanowskiej i całej Małopolski powinni wiedzieć, że w naszych działaniach kierujemy się ich dobrem. Dobro lokalnej społeczności to rozwój całej Małopolski – przekazuje wojewoda Łukasz Kmita.

Tlenoterapia domowa, czyli poprawa komfortu życia kolejnych pacjentów

Zaledwie kilka dni przed ogłoszeniem dofinansowań z Funduszu Medycznego dowiedzieliśmy się o innej ważnej inwestycji. 

Dzięki staraniom wojewody Łukasza Kmity Szpital Powiatowy w Chrzanowie otrzymał 100 sztuk koncentratorów tlenu. Sprzęt będzie stanowił doposażenie Oddziału Chorób Płuc i Poradni Domowego Leczenia Tlenem. Jego szacunkowa wartość to ok. 350 tys. zł. 

– Jak ważny jest tlen, przekonaliśmy się w trakcie pandemii COVID-19. Ta choroba była inna niż wszystkie i walka z nią była walką o każdy oddech. Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji budowaliśmy lub rozbudowywaliśmy instalacje tlenowe w małopolskich szpitalach. Pandemia dobiegła końca, ale wciąż są pacjenci z przewlekłą niewydolnością oddechową, którzy potrzebują stałego leczenia tlenem. Dzięki przychylności Premiera Mateusza Morawieckiego pozyskałem dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie 100 koncentratorów tlenu. To niezwykle potrzebny sprzęt, który będzie miał szansę poprawić komfort życia kolejnym 100 pacjentom – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Stałe wsparcie dla Szpitala

– Przez cały okres trwania pandemii COVID-19 Szpital Powiatowy w Chrzanowie otrzymywał wsparcie rzeczowe z rezerw strategicznych. Do placówki trafiły m.in. kardiomonitory (21 sztuk), respiratory (8 sztuk), pulsoksymetry, termometry elektroniczne, aparaty do terapii nerkozastępczej czy środki do dezynfekcji – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Jednostka otrzymała także środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dzięki którym możliwe było zrealizowanie ważnych inwestycji.

Dotacja w wysokości 2,5 mln zł pozwoliła kupić wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, takiego jak:

• aparat RTG z ramieniem C – dofinansowanie 700 tys. zł,

• aparat rentgenowski pełnocyfrowy dwudetektorowy – dofinansowanie 900 tys. zł,

• laser wysokoenergetyczny w maksymalnej wysokości – dofinansowanie 60 tys. zł,

• aparaty EKG – dofinansowanie 30 tys. zł,

• ambulans – 500 tys. zł.

Umowa podpisana przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę i dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie Artura Baranowskiego obejmowała również środki na zakup łóżek elektrycznych o wartości 310 tys. zł.

Z kolei 1,2 mln zł to środki, które Szpital otrzymał na modernizację i rozbudowę stacji dializ.

Nowa karetka

Klucze do nowej karetki wojewoda Łukasz Kmita przekazał Szpitalowi 9 stycznia. 

– Nic nie zastąpi umiejętności, wyczucia i doświadczenia zespołu ratownictwa medycznego. Postęp nauki i technologii umożliwia jednak tworzenie środowiska wspierającego czynności ratujące zdrowie i życie pacjentów. Nowoczesny, dobrze wyposażony ambulans jest z pewnością takim właśnie środkiem. Tylko z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczyliśmy ponad 4 mln zł na łącznie dziewięć nowych ambulansów dla naszego województwa. Sprawne karetki to podstawa skutecznego ratownictwa medycznego – mówi wojewoda Kmita.

„Dobro pacjenta jest naszym priorytetem”

– 3,7 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozwoliły chrzanowskiemu Szpitalowi zakupić specjalistyczny sprzęt, w tym także nową karetkę. Dzięki temu zwiększyła się jakość oferowanych usług. To inwestycja w dobrą i szybką diagnostykę, a zarazem w ratownictwo medyczne, a zatem inwestycja najlepsza z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów. Chrzanowski Szpital odegrał strategiczną rolę podczas pandemii, uruchamiając w szczytowym okresie nawet ponad 180 łóżek dla pacjentów „covidowych”, a także stanowisko dializacyjne w ramach III poziomu zabezpieczenia. Szpital chrzanowski – wraz ze Szpitalem w Oświęcimiu – stworzył też przykładny tandem zabezpieczający Małopolskę Zachodnią podczas pandemii. To był czas niezwykle wytężonej pracy, gdzie szczególnie liczyła się konstruktywna współpraca. Dziękuję za ten dobry przykład, a całemu personelowi medycznemu – za ogromne zaangażowanie w walce o zdrowie rekonwalescentów. Wszystko to w myśl „dobro pacjenta jest naszym priorytetem”. W tym trudnym czasie pokazał swój potencjał i udowodnił, że zawsze można na nim polegać – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Wsparcie Polski lokalnej to także inwestycje w infrastrukturę medyczną. Bezpieczeństwo mieszkańców jest naszym priorytetem. Dlatego do małopolskich szpitali trafia stała i regularna pomoc ze strony rządu – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

20231012Chrzanow 20231012Chrzanow 20231012Chrzanow
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj