Z myślą o lepszej przyszłości gminy Babice
2023-10-12

– To będzie dla mieszkańców „oddech ulgi”. Taki jest wymiar budowy obwodnicy miejscowości Olszyny i Jankowice w ciągu drogi wojewódzkiej 781. To jeden z projektów, który otrzymał wsparcie (w wysokości prawie 50 mln zł) w ramach siódmego naboru do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na rozwój stref przemysłowych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Tej inwestycji dotyczył briefing prasowy wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, posła Krzysztofa Kozika oraz wójta gminy Babice Radosława Warzechy. Spotkanie odbyło się w pobliżu miejsca, gdzie powstanie obwodnica.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.:

- budowę nowej drogi wojewódzkiej klasy G o długości ok. 3,4 km,

- przebudowę i budowę skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę,

- budowę obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady, przepusty),

- budowę dróg dojazdowych (wewnętrznych) do obsługi przyległego terenu,

- budowę ewentualnych urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, etc.).

- Ta inwestycja drogowa poprawi warunki obsługi i rozwoju planowanych spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni ponad 60 ha. Są to tereny usługowo-produkcyjne. Na części z nich utworzona została Babicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Obszary te w minimum 50% stanowią własność gminy Babice. Nowa droga pełnić będzie funkcję obejścia drogowego miejscowości Jankowice i Olszyn, wyprowadzając ruch pojazdów z centrum miejscowości. Wpłynie to na usprawnienie systemu transportowego obszaru. Zwiększona dostępność drogowa przełoży się na poprawę warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych oraz wzbogaci atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną regionu. To także lepszy dostęp dla mieszkańców do lokalnych rynków zatrudnienia – wylicza wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Przypomnijmy. Siódmy nabór do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – przeznaczonego na rozwój stref przemysłowych – dał naszemu województwu kwotę blisko 285 mln zł na cztery bardzo duże projekty proinwestycyjne. Oprócz zadania gminy Babice dofinansowanie otrzymały: „Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach” (blisko 130 mln zł), „Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z drogą wojewódzką nr 768 – etap II” (prawie 100 mln zł) oraz „Modernizacja sieci dróg w Strefie Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej” (prawie 5,3 mln zł).

Inne inwestycje prorozwojowe gminy Babice

Podczas wizyty w gminie Babice wojewoda Kmita oceniał także realizację inwestycji „Rewitalizacja obszaru przy pl. Mogielnickiego w Babicach z przeznaczeniem na rozwój przedsiębiorczości”. To jedno z zadań, na które gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych (3,2 mln zł).

Inwestycja składała się z dwóch budynków, tworzących jedną bryłę w kształcie litery L i obejmujących w jej wnętrzu przestrzeń publiczną. Założeniem projektu była poprawa estetyki i warunków prowadzonej działalności handlowej oraz jej otoczenia, a także wzrost powierzchni istniejących lokali handlowych oraz podwyższenie ich standardów pod względem bezpieczeństwa pożarowego oraz warunków higieniczno-sanitarnych.

- To spójny element ze zrewitalizowaną przestrzenią rynku, a tym samym wizytówka gminy Babice. Lokale handlowe spełniają warunki niezbędne do prowadzenia działalności handlowej i są przystosowanie do wymagań dzisiejszego klienta. To miejsce atrakcyjne zarówno dla mieszkańców, jak i osób odwiedzających – mówi wójt gminy Babice Radosław Warzecha

- Zliczając osiem edycji „Polskiego Ładu” oraz dwie edycje Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, można powiedzieć, że tylko z tych dwóch źródeł do gminy Babice popłynęły prawie 74 mln zł. Ostatni – ósmy – nabór przyniósł gminie ponad 9 mln zł na budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Mętkowie i budowę Ośrodka Zdrowia w Zagórzu. Dzięki dobrej współpracy na linii rząd samorząd budujemy lepszą przyszłość gminy Babice i rozwijamy jej potencjał – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

20231012_Babice_briefing 20231012_Babice_briefing 20231012_Babice_briefing 20231012_Babice_briefing 20231012_Babice_briefing 20231012_Babice_briefing 20231012_Babice_briefing 20231012_Babice_briefing 20231012_Babice_briefing 20231012_Babice_briefing 20231012Babicedron20230112Babice20231012Babice220231012Babice3
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj