Kolejne karetki dla Małopolski
2023-10-11

- Będą kolejne karetki dla Małopolski. Dziś poznaliśmy wyniki konkursu Ministerstwa Zdrowia, w ramach którego podmioty medyczne mogły pozyskać środki na zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem. Tym razem Fundusz Medyczny przyniesie Małopolsce 5,4 mln zł i pozwoli na zakup 9 karetek – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W konferencji prasowej dotyczącej małopolskich wyników w ramach Funduszu Medycznego uczestniczyli także starosta limanowski Mieczysław Uryga oraz dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu Marek Wierzba.

Fundusz Medyczny na zakup karetek
Konkurs Ministerstwa Zdrowia - nabór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego dotyczącego wsparcia infrastruktury ratownictwa medycznego w zakresie zakupu ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) wraz z dodatkowym wyposażeniem ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego trwał do 2 października.

W ramach konkursu podmiot mógł złożyć nawet sześć wniosków o dofinansowanie, na wymianę sześciu ambulansów.

W ramach konkursu możliwe było złożenie przez dany podmiot:
•    w przypadku wymiany jednego ambulansu - jednego wniosku o dofinansowanie,
•    w przypadku wymiany więcej niż jednego ambulansu – odpowiednio dwa i więcej wniosków o dofinansowanie.
•    
Konkurs nie przewidywał zakupu ambulansu w celu utworzenia nowego zespołu ratownictwa medycznego.

Maksymalna kwota dofinansowania to 600 tys. zł. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie wniosków w całej Polsce to ponad 72,4 mln zł.

Pojazdy szczególne
- Karetki to pojazdy szczególne. Mają specjalistyczne wyposażenie. Często poruszają się w warunkach jazdy ekstremalnej. Dlatego też znaczny przebieg uzyskują niejednokrotnie w krótkim czasie. Tylko we wrześniu 2023 roku w Małopolsce karetki przetransportowały do SOR-ów lub Izb Przyjęć ponad 12 tys. pacjentów, a wyjeżdżały prawie 21 tys. razy. Dlatego kładziemy tak duży nacisk na stałą wymianę taboru – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Małopolskie wyniki

1,8 mln zł otrzyma Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu na zakup 3 ambulansów wraz z wyposażeniem.

6 pozostałych małopolskich  podmiotów, które otrzymają po 600 tys. zł na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem, to:
•    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Bochni – Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej,
•    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe,
•    Szpital Powiatowy W Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego,
•    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku,
•    Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu,
•    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Proszowicach.

Kompleksowe podejście
Przypomnijmy, że z konkursu Funduszu Medycznego na modernizację, przebudowę lub doposażenie małopolskich Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, w tym pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR-ami, trafiły już do Małopolski ponad 153 mln zł. Wśród dofinansowanych placówek znalazło się 15 małopolskich szpitali.

W sierpniu przekazywaliśmy sprzęt, który został pozyskany z Ministerstwa Zdrowia dla dysponentów ZRM-ów w ramach pomocy z WHO. Były to systemy kompresji klatki piersiowej, respiratory, defibrylatory. Łączna wartość przekazanego sprzętu to szacunkowo ponad 3,1 mln zł.

W lipcu otwieraliśmy nową siedzibę dla ZRM w Wieliczce. Przy ul. Powstania Styczniowego powstał nowy, duży kompleks, na obszarze którego swoje miejsce znalazły także inne służby.

W lipcu też otrzymaliśmy informacje, że Ministerstwo Zdrowia wyasygnowało środki w wysokości 32,4 mln na dofinansowanie zakupu nowych ambulansów w całej Polsce. Z tej puli 3 mln zł trafiło do Małopolski, co pozwoliło na dofinansowanie zakupu 5 karetek z wyposażeniem. Dwie z nich wzmocnią Zespoły Ratownictwa Medycznego funkcjonujące przy Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym, pozostałe pozwolą wymienić tabor szpitali w Gorlicach, Oświęcimiu i Nowym Targu.

System Państwowego Ratownictwa Medycznego jest też wspierany m.in. z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Np. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe otrzymało w połowie września z tego źródła 968 tys. zł na zakup dwóch ambulansów z podstawowym wyposażeniem i defibrylatorami.

Dofinansowanie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz ambulansów wykorzystywanych do transportu sanitarnego/medycznego było realizowane także w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki na zakup ambulansów otrzymało 7 małopolskich podmiotów.

Warto też przypomnieć, że w październiku 2022 roku 300 mln zł z Funduszu Medycznego otrzymał Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.
 
- W kontekście bezpieczeństwa myślimy kompleksowo. Zapewnienie odpowiedniej opieki wszystkim mieszkańcom Małopolski wiąże się ze złożonymi działaniami. To decyzje i działania podejmowane przez różne instytucje. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w umacnianie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dzięki współpracy, którą podejmujemy, Małopolanie czują się bezpiecznie – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Obecnie w całej Małopolsce działa 136 zespołów całorocznych oraz 1 sezonowy. 39 spośród nich to ambulanse Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego rozmieszczone w 24 miejscach stacjonowania w Krakowie oraz powiatach: krakowskim, wielickim i olkuskim.
20231011_Karetki 20231011_Karetki 20231011_Karetki 20231011_Karetki 20231011_Karetki 20231011_Karetki 20231011_Karetki 20231011_Karetki 20231011_Karetki 20231011_Karetki 20231011_grafiki 20231011_grafiki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj