Ponad 50 zespołów ratowniczych ruszyło do ok. 350 uczniów i studentów „poszkodowanych” nad Zalewem Chechło. Ćwiczeń na taką skalę jeszcze nie było
2023-10-10

Ok. 350 młodych osób oraz ich opiekunowie zostali „poszkodowani” podczas koncertu muzycznego nad zalewem Chechło w gminie Trzebinia. W wyniku odpalenia materiałów pirotechnicznych doszło do pożaru i uszkodzenia części sceny, która osunęła się na widzów, a także awarii systemu zapewniającego zadymienie. Wśród uczestników koncertu wybuchła panika. Tłum rzucił się ucieczki, tratując uczniów i studentów. Na miejsce przyjechało ponad 50 zespołów ratowniczych. Na szczęście to wszystko w ramach ćwiczeń…

Ok. 350 pozorantów, ok. 255 osób ćwiczących, ok. 75 obserwatorów, ok. 100 organizatorów i osób wspierających oraz ponad 50 zespołów ratowniczych (w tym ok. 25 zespołów ratownictwa medycznego). Łącznie ok. 800 osób wzięło udział w ćwiczeniach z zakresu postępowania w zdarzeniu z dużą liczbą osób poszkodowanych o nazwie MAYDAY’ 23.

Zawsze gotowi

– Kierowanie akcją medyczną, prowadzenie segregacji medycznej, organizacja punktów udzielania pomocy poszkodowanym, kierowanie transportem i komunikacją na miejscu zdarzenia we współpracy z pozostałymi jednostkami ratowniczymi. To szereg skoordynowanych działań, których realizacja wymaga doświadczenia, umiejętności i odpowiedniego zaplecza. Kiedy liczy się każda sekunda, najważniejsza jest współpraca. Ponad 50 zespołów ratowniczych, w tym 25 zespołów ratownictwa medycznego, pokazało, na czym polega ich codzienna praca. Ok. 255 osób „udzielających pomocy” zobrazowało obserwatorom warunki, w których podejmują decyzje o największej wadze. Dzisiaj byliśmy świadkami ćwiczeń, ale przedstawiciele służb ratowniczych muszą być zawsze gotowi. Państwa zaangażowanie w pełnienie swojej misji jest nieocenione. Zawsze możemy na Państwu polegać. Zawsze możemy na Państwa liczyć. Zawsze jesteście tam, gdzie Was potrzebujemy. Każdego dnia jesteśmy wdzięczni za sprawność i profesjonalizm małopolskich służb! – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Teoria w praktyce

Ćwiczenia polegały na wykonaniu ogółu zadań związanych ze zdarzeniem z dużą liczbą poszkodowanych przez zespoły ratownicze zadysponowane na miejsce inscenizowanego zdarzenia. Jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego realizowały zadania w oparciu o procedurę Ministerstwa Zdrowia dotyczącą postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych.

Wykorzystano: profesjonalne zestawy do pozoracji obrażeń ciała, fantomy odzwierciedlające ludzkie ciało oraz amputowane części ciała, zestawy do zabezpieczenia zdarzeń masowych pozwalające na realizację działań zgodnie z procedurą MZ, specjalistyczne drony, wyszkolone do działań poszukiwawczo-ratowniczych psy ze specjalnej jednostki. Podczas ćwiczeń przeprowadzono także badania naukowe z zakresu stosowania mobilnego USG w celu oceny stanu poszkodowanych i określenia wpływu na podjęcie decyzji w sprawie priorytetu transportu do właściwego podmiotu leczniczego.

Sprawna mobilizacja wielu organów

Obserwatorzy zobaczyli, jak wygląda przyjęcie informacji o zdarzeniu. Po wykonaniu połączenia z numeru alarmowego zgłaszający nawiązuje rozmowę z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie. Następnie zgłoszenie trafia do dyspozytora przyjmującego. Ten przekazuje informacje dyspozytorowi głównemu. W przypadku wystąpienia zdarzenia mnogiego lub masowego zostaje uruchomiona procedura przewidziana na wypadek z dużą liczbą poszkodowanych (https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdarzenia-z-duza-liczba-poszkodowanych).

Do działania przystępuje Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego (WKRM). Poza tym wyznaczeni zostają dyspozytor wysyłający oraz wspomagający (dodatkowe osoby spoza dyspozytorów pracujących w tym dniu). Obsługa zdarzenia następuje zgodnie z procedurą. Akcja kończy się po otrzymaniu informacji od kierującego akcją medyczną (KAM) z miejsca zdarzenia o zabezpieczeniu ostatniej osoby poszkodowanej.

W ćwiczeniach udział wzięli: kierownik Dyspozytorni Medycznej, z-ca kierownika Dyspozytorni Medycznej, psycholog ds. wsparcia dyspozytorów medycznych, dyspozytor główny (z dyżuru), dyspozytor wysyłający (osoba dedykowana do ćwiczeń).

Przede wszystkim współpraca

– Podczas ćwiczeń w Trzebini CPR oraz Dyspozytornia Medyczna uruchomiły stosowne procedury i dysponowały na miejsce zdarzenia podlegające im zespoły ratownicze. Służby dotarły na miejsce zdarzenia w realnym czasie, w jakim przybyłyby, pokonując trasę ze swojego miejsca stacjonowania. Nadzór sprawowały wyznaczone osoby Zespołów Organizacyjnego i Wspierającego. Pozoranci zostali oznakowani i przekazani profesjonalistom. Po przekazaniu „poszkodowanego” wraz z dokumentacją do triażysty Zespół Ratownictwa Medycznego został ponownie zadysponowany na miejsca zdarzenia, otrzymując nowy numer porządkowy. Widzieliśmy akcję, która została zainscenizowana. Mimo to jej przebieg nie różnił się od tego, jak wyglądałaby praca służb w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia. Był to pokaz siły, którą wyzwala współpraca – tłumaczy wojewoda Łukasz Kmita.

Jesteśmy przygotowani – mimo to ciągle się doskonalimy

– Tegorocznymi ćwiczeniami podkreślamy, jak ważne jest doskonalenie współpracy służb w sytuacjach krytycznych. Nawet jeśli jesteśmy gotowi na podjęcie poważnych wyzwać, powinniśmy nieustannie dbać o nasze bezpieczeństwo. Wszystkie działania odbyły się zgodnie z procedurą Ministerstwa Zdrowia dotyczącą wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą osób poszkodowanych. Dyspozytornia Medyczna w Krakowie posiada doskonałe umiejętności zarządzania Zespołami Ratownictwa Medycznego oraz współpracy z innymi służbami. Jesteśmy przygotowani, by w razie nieszczęśliwych wypadków podjąć każde wyzwanie – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Pierwsze takie ćwiczenia

– Do tej pory nie przeprowadzono w Małopolsce ćwiczeń na tak wielką skalę. W przedsięwzięcie zaangażowane zostały jednostki z całego kraju. Dziękuję wszystkim za udział w tym wydarzeniu. Pokazaliśmy, że „razem jesteśmy silniejsi!” – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Głównym organizatorem ćwiczeń było Pogotowie Ratunkowe Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Wśród współorganizatorów znaleźli się: Wydział Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Centrum Symulacji i Doskonalenia Zarządzania Bezpieczeństwem „Pro Patria, Pro Civium” Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Stowarzyszenie Proobronno-Oświatowe „KADET” oraz Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Ministra Zdrowia, wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego oraz wicemarszałka województwa małopolskiego Łukasza Smółki oraz starosty chrzanowskiego Andrzeja Urygi.

Wśród uczestników byli: Dyspozytornia Medyczna i Centrum Powiadamiania Ratunkowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Dyspozytornia Medyczna i Centrum Powiadamiania Ratunkowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Liceum Ogólnokształcące w Trzebini, I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe, Śląska Misja Medyczna, Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie RESCUE TEAM, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie, 112 Batalion Lekkiej Piechoty w Oświęcimiu, Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chrzanowie, Ochotnicza Straż Pożarna w: Brodłach, Chrzanowie, Grojcu, Kętach, Libiążu, Młoszowej, Pogorzycach, Płokach, Regulicach i Żarkach.

20231011cwiczenia 20231011cwiczenia 20231011cwiczenia 20231011cwiczenia 20231011cwiczenia 20231011cwiczenia 20231011cwiczenia 20231011cwiczenia 20231011cwiczenia 20231011cwiczenia 20231011cwiczenia 20231011cwiczenia 20231011cwiczenia 20231011cwiczenia 20231011cwiczenia 20231011cwiczenia 20231011cwiczenia 20231011cwiczenia 20231011cwiczenia 20231011cwiczenia 20231011cwiczenia 20231011cwiczenia 20231011cwiczenia 20231011cwiczenia
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj