Nowoczesna stacja uzdatniania wody w Brzeźnicy już otwarta
2023-10-10

– Gmina Brzeźnica bardzo dynamicznie się rozwija, co widać na przestrzeni ostatnich lat. Namacalnym tego dowodem jest rozwój szeroko pojętej infrastruktury. Dziś otwieramy nowoczesną stację uzdatniania wody, na którą gmina otrzymała ponad 7,1 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Do tej pory mieszkańcy byli zaopatrywani w wodę z kilku kierunków spoza gminy. Teraz mogą korzystać ze „swojej” wody, która – oprócz zaopatrywanych dotychczas Brzeźnicy, Brzezinki, Chrząstowic i części Łączan –  zasili także Kopytówkę, Bęczyn, Paszkówkę i Sosnowice. Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego wspiera inwestycje kluczowe dla zrównoważonego rozwoju, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Dbamy o spokojną przyszłość Polaków – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Nowoczesna stacja uzdatniania wody w Brzeźnicy to swoisty wyznacznik postępu i rozwoju. To także gwarant dostatecznej ilości dobrej jakości wody w najbliższych latach. W uroczystym otwarciu stacji uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Jakość na miarę XXI wieku


Inwestycja powstała w ramach zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Brzeźnicy”. Jego zakres obejmował m.in.: rozbiórkę budynku gospodarczego, budowę budynku stacji wraz z instalacjami, przebudowę i budowę nowych studni, budowę 2 zbiorników wody uzdatnionej o pojemności 300 m3, wykonanie placu manewrowego z miejscami postojowymi czy zakup ciągnika z beczką do przewozu wody pitnej.

Nowa stacja uzdatniania wody w Brzeźnicy należy do bardzo nowoczesnych. Urządzenia są w pełni zautomatyzowane i przystosowane do zdalnego zarządzania (spoza budynku stacji). Procesy technologiczne są wizualizowane, a pracownicy zakładu mogą widzieć pracę stacji w każdej chwili i w każdym miejscu, w którym mają dostęp do Internetu. Stacja posiada nowatorskie rozwiązania, np. w zakresie własnej produkcji energii. Poza panelami fotowoltaicznymi ma również wysoko wydajny agregat do produkcji prądu.

Uzyskiwana obecnie wydajność stacji to 1000 m3 na dobę, choć możliwa jest jeszcze większa produkcja wody. Stacja jest w stanie pokryć 100% średniorocznego zapotrzebowania na wodę.

– Nowoczesna inwestycja służy mieszkańcom. Gmina Brzeźnica jest bezpieczna, ma bardzo dobrą wodę, a to jest pierwsze i najważniejsze dobro dla zdrowia i życia ludzi. Stacja uzdatniania wody w Brzeźnicy to nowoczesna inżynieria hydrotechniczna na miarę XXI wieku – podsumowuje wójt gminy Brzeźnica Bogusław Antos.

Całkowita wartość budowy stacji zamknęła się w kwocie ponad 9 mln zł. Niemal 80% wartości inwestycji, czyli przeszło 7,1 mln zł, zostało pokryte ze środków, które gmina otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wkład własny gminy wyniósł niecałe 2 mln zł.


Rządowe wsparcie dla gminy


– Budowa stacji uzdatniania wody to jedna z wielu inwestycji, na które gmina Brzeźnica otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wspólnymi siłami pozyskaliśmy dofinansowanie także na zadania takie jak utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w Kossowej (ponad 6,3 mln zł) czy rozbudowa drogi gminnej w Brzeźnicy (ponad 3,5 mln zł). W edycjach skierowanych do gmin popegeerowskich samorząd pozyskał ponad 2,1 mln zł na modernizację mostu na kanale Łączny-Skawina w Kossowej oraz rozbudowę drogi gminnej w Brzeźnicy oraz 2,8 mln zł na poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy poprzez modernizację dróg gminnych oraz budowę Otwartej Strefy Rekreacji w miejscowości Łączany. Natomiast w I edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gmina otrzymała 1,2 mln zł na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku kościoła pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowicach, renowację budynek kościoła pw. św. Marcina w Marcyporębie, a także na ochronę przydrożnych kapliczek na terenie gminy. Renowacja zabytkowych kapliczek to również zadanie, na które gmina otrzymała 300 tys. zł z drugiej edycji programu – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.


Ponad 126 mln zł dla samorządów z powiatu wadowickiego


W ubiegłą sobotę premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki naboru 8. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. To bezzwrotne dofinansowanie projektów inwestycyjnych jest możliwe dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego. Korzyści z rządowego dofinansowania: pobudzenie aktywności inwestycyjnej JST, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia obywateli, powstanie nowych miejsc pracy, wsparcie zrównoważonego rozwoju, efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

– Ponad 126 mln zł dofinansowania popłynie na 18 zadań realizowanych na ziemi wadowickiej. Będą to np. termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Leńczach (ponad 1 mln zł dofinansowania), budowa krytej pływalni wraz z zapleczem techniczno-szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem przy Zespole Szkół w Izdebniku (12,6 mln zł dofinansowania) czy budowa żłobka publicznego w Kalwarii Zebrzydowskiej (6 mln zł dofinansowania). Gmina Brzeźnica otrzyma 8,9 mln na dwa zadania. Dzięki tym środkom zmodernizowana zostanie infrastruktura drogowa a także oświetlenie uliczne na terenie gminy. Łącznie z tymi środkami rządowe dofinansowanie dla gminy Brzeźnica tylko z „Polskiego Ładu” i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przekroczyło 32 mln zł. Inwestujemy w całą Polskę, bo dla nas nie ma Polski A, B czy C – mówi wojewoda Kmita.

Rozstrzygnięcie naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja ósma


20231010_SUW_Brzeznica 20231010_SUW_Brzeznica 20231010_SUW_Brzeznica 20231010_SUW_Brzeznica 20231010_SUW_Brzeznica 20231010_SUW_Brzeznica 20231010_SUW_Brzeznica 20231010_SUW_Brzeznica 20231010_SUW_Brzeznica
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj