Dzień, na który czekała lokalna społeczność. Otwarcie przedszkola i pierwszego żłobka w Wiśniowej (powiat myślenicki)
2023-10-10

Na gminę Wiśniowa składa się siedem miejscowości. Najbardziej zaludnionym obszarem gminy jest miejscowość Wiśniowa, którą zamieszkuje prawie 2,3 tys. osób*. Wśród nich są młodzi rodzice i dzieci do lat trzech. Do tej pory nie było tu żadnego miejsca opieki dla maluchów. Dziś to się zmieniło. Oto zostało otwarte przedszkole oraz pierwszy żłobek w gminie! W uroczystości wziął udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Obecni byli: poseł Władysław Kurowski i senator Andrzej Pająk.

„Maluch+ 2022-2029”: program, który pozwala rozwinąć skrzydła

– W Wiśniowej otwieramy dziś przedszkole i pierwszy żłobek w gminie. To dzień, na który mieszkańcy czekali bardzo długo. Sama placówka opieki dla dzieci do lat trzech ma powierzchnię ponad 601 m2. Znajdzie się tam miejsce dla 24 maluchów. Budynek został dostosowany do najwyższych norm bezpieczeństwa, a także nowocześnie wyposażony, m.in. w instalację fotowoltaiczną. Środki na to zadanie popłynęły również z rządowego programu „Maluch + 2022-2029”. Ten program został stworzony z myślą o dzieciach, ale także po to, aby wspierać rodziców w pogodzeniu pracy z wychowaniem małego dziecka. Gratuluję – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Na realizację tego zadania gmina Wiśniowa pozyskała środki z kilku instrumentów finansowych. Kwota przyznana samorządowi z rządowego programu „Maluch+” to prawie 800 tys. zł. Samorząd gminy w ramach programu otrzyma również środki na funkcjonowanie żłobka w wysokości ponad 720 tysięcy zł. 57 tys. zł popłynęło z rezerwy budżetu państwa.

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

– Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego przywiązuje dużą uwagę do tego, aby pomagać rodzicom w wychowaniu dzieci. Stąd programy takie jak „500+”, które od stycznia przyszłego roku zmieni się w „800+”. To także „Dobry start”, czyli jednorazowy dodatek do tzw. wyprawki szkolnej, czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Staramy się też wspomagać rodziców, którzy są na początku rodzicielskiej przygody, oferując program „Maluch+”, którego zadaniem jest zapewnienie miejsca w żłobkach i innych placówkach dla dzieci do trzeciego roku życia – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wsparcie na całą Małopolskę

Środki na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki w ramach programu „Maluch+” 2022-2029 przyznane w ramach pierwszego naboru planuje wykorzystać w Małopolsce 79 gmin i 99 innych podmiotów na utworzenie łącznie 265 instytucji opieki (żłobków, klubów dziecięcych i instytucji dziennego opiekuna).

W ramach programu „Maluch+” 2022-2029 w Małopolsce powstanie prawie 9 tysięcy nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Kwota, jaka na ten cel zostanie przeznaczona, to 488 mln zł.

Dofinansowanie może pokryć do 100% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki.

- W naszym województwie dzięki środkom z rządowego programu „Maluch+” w latach 2015-2021 powstało 7490 nowych miejsc dla dzieci do lat 3, co stanowiło 35% wszystkich miejsc w województwie, których liczba wynosiła wtedy ok. 21 tysięcy. Kwota, jaką polski rząd przeznaczył w ramach programu od 2018 roku, to prawie 109 mln zł – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Ostateczni odbiorcy wsparcia mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Nowa odsłona programu „Maluch+” obejmuje lata 2022-2029. Obecnie trwa nabór ciągły do programu.

124 mln zł dla samorządów z powiatu myślenickiego

W ubiegłą sobotę premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki naboru 8. Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. To bezzwrotne dofinansowanie projektów inwestycyjnych jest możliwe dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego. Korzyści z rządowego dofinansowania: pobudzenie aktywności inwestycyjnej JST, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia obywateli, powstanie nowych miejsc pracy, wsparcie zrównoważonego rozwoju, efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

- Na ziemię myślenicką popłynie kwota ponad 124 mln zł na 19 zadań, w tym m.in. ponad 25 mln zł na modernizację infrastruktury sportowej w gminie Myślenice, 8 mln zł na rewitalizację centrum wsi Raciechowice czy 10 mln zł na dwie części zadania polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Pcimiu w celu przyjęcia ścieków z nowych sieci kanalizacyjnych gmin Lubień, Pcim i Tokarni – etap II. Gmina Wiśniowa otrzyma 9,1 mln zł na realizację dwóch zadań: poprawę efektywności energetycznej i modernizację obiektów gminy oraz modernizację infrastruktury drogowej. Tak wspólnymi silami budujemy silną i rozwijającą się Polskę. Bo taki wymiar mają programy rządowe - mówi wojewoda Kmita.

Rozstrzygnięcie naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja ósma 

*Źródło informacji: https://wisniowa.malopolska.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=20&strona=1&sub=3 

20231010Wisniowa 20231010Wisniowa 20231010Wisniowa 20231010Wisniowa 20231010Wisniowa 20231010Wisniowa 20231010Wisniowa 20231010Wisniowa 20231010Wisniowa 20231010Wisniowa 20231010Wisniowa 20231010Wisniowa 20231010Wisniowa 20231010Wisniowa 20231010Wisniowa 20231010Wisniowa 20231010Wisniowa 20231010Wisniowa 20231010Wisniowa 20231010Wisniowa
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj