Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID)
2023-10-09

W sobotę 14 października 2023 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się dwudziesty szósty w tym roku, Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID).

W ramach wydarzenia możliwe będzie:
•    dołączenie dokumentów do spraw w toku,
•    uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania wniosku,
•    uzyskanie informacji ogólnych dotyczących legalizacji pobytu i pracy,
•    uzyskanie informacji dotyczących legalizacji pobytu ze względu na podjęcie/kontynuację studiów,
•    złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przez obywateli państw trzecich (wymagana rezerwacja wizyty).
•    możliwość pozyskania informacji na temat działań na rzecz integracji cudzoziemców (w tym szczególności obywateli Ukrainy) w Małopolsce.

Rezerwacja wizyty w celu złożenia wniosku podczas Dnia Otwartego

Należy wysłać email z niezbędnymi danymi na adres rezerwacja.opt@muw.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać „Legalizacja pobytu – Dzień Otwarty 14/10”.

W mailu należy podać niezbędne dane:
•    imię i nazwisko,
•    data urodzenia,
•    obywatelstwo,
•    numer telefonu,
•    podstawa legalnego pobytu (np. wiza, ruch bezwizowy),
•    ważność legalnego pobytu,
•    cel pobytu (np. praca, pobyt z mężem, pobyt stały)

Po wysłaniu wiadomości email proszę oczekiwać na zwrotne potwierdzenie zawierające godzinę wizyty.

Wydarzenie jest częścią Projektu Wojewody Małopolskiego nr 12/14-2022/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pt. „Małopolska otwarta”.
PL 14.10.2023ENG 14.10.2023UA 14.10.2023RU 14.10.2023
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj