Z troską o uczniów i nauczycieli. Rządowe środki na termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej Porębie
2023-10-06

Na terenie gminy Mucharz funkcjonują dwie samodzielne szkoły podstawowe oraz jedna szkoła podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej Porębie. Uczęszcza do niej 265 uczniów pobierających naukę w 12 oddziałach, w tym 91 dzieci w 4 oddziałach przedszkolnych. Budynek został oddany do użytku w 2005 r. Obecnie wymaga on pilnej termomodernizacji. Nieszczelne okna i drzwi powodują ubytek ciepła w pomieszczeniach. Dlatego też Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o przyznaniu ponad 1,3 mln zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa dla gminy Mucharz na termomodernizację szkoły w Świnnej Porębie – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dziś w Kozińcu w gm. Mucharz wojewoda Kmita podpisał z wójt Renatą Galarą umowę potwierdzającą przyznane dofinansowanie. W uroczystości wzięli udział posłowie Krzysztof Kozik i Filip Kaczyński oraz senator Andrzej Pająk.

Będzie cieplej
Gmina otrzymała środki na realizacje zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej Porębie z modernizacją źródła ciepła wraz z instalacją pomp ciepła i fotowoltaiką”.

W ramach inwestycji nastąpi m.in. wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej, wymiana pionowej izolacji fundamentów, docieplenie przegród zewnętrznych, ocieplenie i wzmocnienie dachu sali sportowej. Ponadto zostanie wymieniona instalacja grzewcza oraz wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej. Jednocześnie zamontowane zostaną kaskadowo pompy ciepła jako główne źródło ciepła, które będą wspomagane przez piec gazowy. Na dachu budynku szkoły pojawi się też instalacja fotowoltaiczna.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu gmina będzie mogła przeprowadzić kompleksową modernizację energetyczną budynku szkoły, co pozwoli na zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię. Stworzy to optymalne warunki do rozwoju i edukacji dzieci, zapewniając przy tym zwiększoną poprawę bezpieczeństwa – mówi wojewoda Kmita.

Inwestycja zaplanowana została do realizacji w latach 2021-2024. Budynek ma zostać oddany do użytku w październiku 2024 r.

Całkowity koszt inwestycji oszacowany został na kwotę ponad 8,4 mln zł.

- Na pokrycie kosztów zadania gmina otrzymała również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4,1 mln zł – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Tak działa rezerwa budżetowa rządu premiera Mateusza Morawieckiego

Dzięki przychylności Premiera Mateusza Morawieckiego Małopolsce dotychczas została przyznana tylko z rezerwy ogólnej budżetu państwa kwota ponad 66 mln zł, z czego ponad 53,5 mln stanowią środki dla jednostek samorządu terytorialnego.

- Z tej puli na dofinansowanie zadań oświatowych przeznaczyliśmy prawie 14 mln zł, na przebudowy dróg i mostów – prawie 8,7 mln zł, na ochronę zdrowia (zakup sprzętu, budowę, przebudowę placówek) – ponad 10,7 mln zł, a niemal 5,6 mln zł na zapewnienie bezpieczeństwa oraz wspieranie OSP (zakup sprzętu, budowa, modernizacje strażnic). Do tego dochodzą inwestycje związane z rozwojem kultury i dziedzictwa narodowego (ponad 12,4 mln zł) oraz sportu, rekreacji i turystyki (ponad 1,3 mln zł). Także z rezerwy Ministra Finansów otrzymaliśmy w tym roku już ponad 13 mln zł. To swoista pomocna dłoń głównie dla samorządów. Tak działa rezerwa budżetowa rządu Premiera Mateusza Morawieckiego! – podkreśla wojewoda Łukasz Kmita.

Inwestycje edukacyjne, które w tym roku uzyskały wsparcie z rezerwy ogólnej budżetu państwa lub rezerwy, którą dysponuje Minister Finansów, to m.in:
•    gmina Wadowice na przebudowę, nadbudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zawadce – prawie 2,2 mln zł,
•    gmina Klucze na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym – 1,2 mln zł,
•    gmina Tarnów na przebudowę i rozbudowę szkoły podstawowej o halę sportową i segment dydaktyczny w miejscowości Wola Rzędzińska – ponad 1,5 mln zł,
•    gmina Wolbrom – na modernizację budynku byłej Szkoły Podstawowej w Strzegowie na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego – prawie 350 tys. zł;
•    powiat nowotarski na budowę budynku Zespołu Szkół nr1 z salą gimnastyczną oraz rozbudowę budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych przy ul. Jana Pawła II 85 w Nowym Targu – 3 mln zł.20231006_zdjecia 20231006_zdjecia 20231006_zdjecia 20231006_Grafika
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj