Pomocna dłoń dla gminy Ciężkowice. Szkoła Podstawowa w Kąśnej Dolnej otrzymała wsparcie z rezerwy budżetowej rządu
2023-10-06

– Szkoła Podstawowa w Kąśnej Dolnej zyska nową instalację centralnego ogrzewania. Inwestycja gminy Ciężkowice została dofinansowana z rezerwy budżetowej rządu Premiera Mateusza Morawieckiego. To kolejny przykład, który pokazuje, jak działa rządowe wsparcie – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Gmina Ciężkowice otrzymała wsparcie realizacji inwestycji pn. „Wymiana instalacji CO z montażem kotła gazowego w budynku Szkoły Podstawowej na działce nr 223 w miejscowości Kąśna Dolna – gmina Ciężkowice” w kwocie prawie 300 tys. zł. Dofinansowanie stanowi niemal 50% łącznej wartości zadania. Pozostałe środki zapewnia gmina.


Inwestycja ważna i potrzebna


– Realizacja inwestycji jest niezbędna do prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego. Zapewni komfortowe i bezpieczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz poprawi warunki higieniczne. Ponadto wyeliminuje przerwy w pracy spowodowane licznymi awariami instalacji i niekontrolowanymi spadkami temperatury w pomieszczeniach. Zaangażowanie rządu w realizację inwestycji było konieczne. To pilna interwencja, która umożliwi zakończenie robót instalacyjnych oraz nadzór inwestorski jeszcze w bieżącym roku – dodaje wicewojewoda Ryszard Pagacz.

W zakresie inwestycji planuje się: roboty demontażowe, wymianę starego kotła CO na nowy kondensacyjny z armaturą i technologią kotłowni, montaż instalacji wentylacji, wymianę wkładu kominowego, roboty ogólnobudowlane (szpachlowanie i malowanie po przeprowadzonych pracach), wymianę instalacji CO, wymianę grzejników i zaworów grzejnikowych, montaż instalacji sygnalizacyjno-sterowniczej, montaż systemu zabezpieczenia gazu.


Tak działa rezerwa budżetowa rządu premiera Mateusza Morawieckiego


Dzięki przychylności Premiera Mateusza Morawieckiego Małopolsce dotychczas została przyznana tylko z rezerwy ogólnej budżetu państwa kwota ponad 66 mln zł, z czego ponad 53,5 mln zł stanowią środki dla jednostek samorządu terytorialnego.

– Z tej puli na dofinansowanie zadań oświatowych przeznaczyliśmy prawie 14 mln zł, na przebudowy dróg i mostów – prawie 8,7 mln zł, na ochronę zdrowia (zakup sprzętu, budowę, przebudowę placówek) – ponad 10,7 mln zł, a niemal 5,6 mln zł na zapewnienie bezpieczeństwa oraz wspieranie OSP (zakup sprzętu, budowa, modernizacje strażnic). Do tego dochodzą inwestycje związane z rozwojem kultury i dziedzictwa narodowego (ponad 12,4 mln zł) oraz sportu, rekreacji i turystyki (ponad 1,3 mln zł). Także z rezerwy Ministra Finansów otrzymaliśmy w tym roku już ponad 13 mln zł. To swoista pomocna dłoń głównie dla samorządów. Tak działa rezerwa budżetowa rządu Premiera Mateusza Morawieckiego! – podkreśla wojewoda Łukasz Kmita.

Inwestycje edukacyjne, które w tym roku uzyskały wsparcie z rezerwy ogólnej budżetu państwa lub rezerwy, którą dysponuje Minister Finansów, to m.in:

•    gmina Wadowice na przebudowę, nadbudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zawadce – prawie 2,2 mln zł,
•    gmina Klucze na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym – 1,2 mln zł,
•    gmina Tarnów na przebudowę i rozbudowę szkoły podstawowej o halę sportową i segment dydaktyczny w miejscowości Wola Rzędzińska – ponad 1,5 mln zł,
•    gmina Wolbrom – na modernizację budynku byłej Szkoły Podstawowej w Strzegowie na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego – prawie 350 tys. zł;
•    powiat nowotarski na budowę budynku Zespołu Szkół nr1 z salą gimnastyczną oraz rozbudowę budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych przy ul. Jana Pawła II 85 w Nowym Targu – 3 mln zł.


Gmina Ciężkowice
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj