W Małopolsce rozpoczęła się narada głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa z inspektorami wojewódzkimi
2023-10-05

Nadzór nad zdrowiem roślin, wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem środków ochrony roślin, a także nad wytwarzaniem, oceną i stosowaniem materiału siewnego – to główne zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W Jaroszowicach w powiecie wadowickim rozpoczęła się właśnie narada głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa Andrzeja Chodakowskiego z przedstawicielami 16 Inspektoratów Wojewódzkich. W inauguracji wydarzenia uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Małopolska silna uprawami

- Według wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. w województwie małopolskim liczba gospodarstw rolnych wynosiła ponad 126 tys. Ponad połowa z nich deklarowała zarówno produkcję roślinną, jak i zwierzęcą, a blisko 46% wyłącznie działalność roślinną. Ogólna powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych w 2020 r. wynosiła ponad 293 ha i co ważne, była większa o blisko 1% w stosunku do danych z roku 2010. W samej Małopolsce Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykonuje powierzone zadania przy pomocy 14 oddziałów, a także oddziału Centralnego Laboratorium w Krakowie. To pokazuje skalę potrzeb i zadań Inspekcji. Dziękuję Państwu za sumienne ich realizowanie. To dzięki Państwa pracy na nasze stoły trafiają produkty najlepszej jakości - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Według danych Urzędu Statystycznego w Krakowie, w Małopolsce dominują zasiewy zboża, które stanowią 73,6% i zajmują powierzchnię 215,8 ha. Jednocześnie w porównaniu do danych sprzed 10 lat w naszym województwie zmniejsza się uprawa ziemniaków i warzyw gruntowych przy jednoczesnym wzroście udziału zbóż, rzepaku i rzepiku. Na niezmiennym poziomie pozostaje uprawa buraków cukrowych.


Stawiając na jakość


Podczas dwudniowej narady w Jaroszowicach poruszane będą m.in. takie zagadnienia jak: nadzór w praktyce nad wydzielonymi miejscami produkcji ziemniaków, ocena polowa materiału siewnego, organizacja badań laboratoryjnych czy kierunki rozwoju systemów IT w PIORiN.
 
Uczestnicy narady odbędą także wizytę studyjną w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie.
 
 
Źródło: https://krakow.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje-sygnalne/rolnictwo-lesnictwo/powszechny-spis-rolny-2020-wyniki-ostateczne-w-wojewodztwie-malopolskim,5,1.html20231005_Jaroszowice_narada 20231005_Jaroszowice_narada 20231005_Jaroszowice_narada 20231005_Jaroszowice_narada 20231005_Jaroszowice_narada 20231005_Jaroszowice_narada 20231005_Jaroszowice_narada
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj