Bezpieczeństwo i płynność ruchu. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał "zridy" dla węzłów na "zakopiance" w Myślenicach i Krzyszkowicach
2023-10-05

Droga krajowa nr 7 należy do sieci TEN-T i jest istotnym połączeniem komunikacyjnym kraju. Obsługuje zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny. Z roku na rok obserwujemy zwiększenie natężenia ruchu. W latach 2020-2021 na samym odcinku Jawornik - Myślenice wyniosło ono prawie 47 tys. pojazdów na dobę. Dlatego na „zakopiance” tak ważne są inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Dziś wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał dwa zezwolenia na budowę węzłów drogowych drogi krajowej nr 7. Jeden powstanie w Myślenicach, drugi w Krzyszkowicach. Uroczyste podpisanie „zridów” odbyło się w Myślenicach, w pobliżu miejsca, gdzie powstanie jeden z węzłów. W wydarzeniu wzięli udział: poseł Władysław Kurowski, burmistrz miasta i gminy Myślenice Jarosław Szlachetka ze swoim zastępcą Mateuszem Suderem oraz sekretarzem miasta i gminy Myślenice oraz radnym powiatu myślenickiego Robertem Pitalą, radny województwa małopolskiego Robert Bylica, radna Rady Miejskiej w Dobczycach Ewa Kołacz, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Krakowie Tomasz Pałasiński, dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Edyta Lisak wraz ze swoim zastępcą Przemysławem Trzepałką oraz kierownik Oddziału Zezwoleń na Realizację Inwestycji Anną Świeczką i zastępcą kierownika tego Oddziału Magdaleną Salawą.

Węzeł typu WB w kształcie „trąbki” w Myślenicach

Pierwsza z podpisanych przez wojewodę Łukasza Kmitę decyzji dotyczy budowy węzła drogowego drogi krajowej nr 7 Kraków – Chyżne z drogą powiatową nr K1967 (ul. Sobieskiego) w miejscowości Myślenice.

Aktualnie, sterowanie ruchem na skrzyżowaniu odbywa się za pomocą sygnalizacji świetlnej. W ramach inwestycji zostanie ona zlikwidowana, a kolizyjne skrzyżowanie przebudowane na węzeł drogowy typu trąbka.

Inwestor – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – planuje dodatkowe pasy włączania i wyłączania na obu jezdniach. Po północnej stronie inwestycji wybudowane zostaną dwie łącznice, które po połączeniu staną się łącznicą dwupasową dwukierunkową. Łącznica zostanie przeprowadzona na wiadukcie nad DK7, zakończona skrzyżowaniem o ruchu okrężnym w ciągu ul. Sobieskiego. Dodatkowo, mając na względzie poprawę bezpieczeństwa pieszych, przebudowane i dobudowane zostaną chodniki, a w rejonie starego cmentarza powstanie kładka dla pieszych. Dotychczasowe przejście dla pieszych na poziomie jezdni zostanie zlikwidowane.

Jak podaje GDDKiA, od południowej strony DK7, na wysokości obecnego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną powstanie skrzyżowanie z prawoskrętami, z wlotem i wylotem rozdzielonym wyspą. Między DK7 a rondem wybudowane zostanie skrzyżowanie czterowlotowe ul. Sobieskiego z istniejącymi drogami dojazdowymi: na Tarnówkę oraz do ul. Sienkiewicza. W ciągu ul. Sobieskiego pojawi się małe rondo. Północny i wschodni wlot ronda to połączenia (łącznice) z jezdnią główną, natomiast wlot południowy będzie przedłużeniem ul. Sobieskiego w stronę centrum. Wlot zachodni natomiast umożliwi dojazd do posesji. W ramach inwestycji zostanie przebudowany także układ odwodnienia oraz oświetlenie terenu. W miejscach, które będą tego wymagały, staną ekrany akustyczne.

- Głównymi celami inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, zapewnienie najlepszych warunków ruchu i umożliwienie sprawnej komunikacji. Jednym z ważniejszych elementów planowanej inwestycji jest likwidacja przejścia dla pieszych zlokalizowanego w poziomie istniejącej drogi krajowej nr 7 i budowa kładki mającej na celu bezkolizyjne przeprowadzenie pieszych nad drogą krajową nr 7. Planowana inwestycja znacząco zatem wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszy ryzyko wypadków, poprawi płynność ruchu. Poprawi się też komfort jazdy, zmniejszy emisja spalin i hałasu. Dlatego też – ze względu na ważny interes społeczny i gospodarczy – decyzji zezwalającej na budowę węzła drogowego w Myślenicach nadałem rygor natychmiastowej wykonalności umożliwiający inwestorowi przystępowanie do prac od razu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Inwestor wniosek o wydanie „zridu” złożył w MUW 15 marca 2023 r.

Źródło danych: https://www.gov.pl/web/gddkia-krakow/bezpieczniej-a-na-tym-nam-zalezy 

Również „trąbka” w Krzyszkowicach

Natomiast druga decyzja wydana dziś przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę umożliwi budowę węzła drogowego drogi krajowej nr 7 w miejscowości Krzyszkowice, w gminie Myślenice.

Ten węzeł drogowy typu WB powstanie na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1942K. Na przełomie lat 2020 i 2021 średnie natężenie ruchu na odcinku skrzyżowania DK7 z drogą powiatową wyniosło ponad 39 tys. pojazdów na dobę. W latach 2017-2021 w obrębie skrzyżowania doszło do 45 kolizji drogowych i 18 wypadków, w których zginęła jedna osoba, a 23 zostały ranne.

- Te statystyki potwierdzają wagę tej inwestycji. Poprawa bezpieczeństwa za pomocą takiego rozwiązania była konicznością. Planowany częściowo bezkolizyjny węzeł stanie się jednym z istotnych punktów zmian na „zakopiance”. Również w tym przypadku decyzji nadałem rygor natychmiastowej wykonalności – przekazuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Pod drogą krajową nr 7 zaprojektowano tunel umożliwiający bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego jak i pieszego. Oprócz tego inwestor – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – przewidział budowę: 6 łącznic, 3 jezdni dodatkowych, 3 skrzyżowań jezdni dodatkowych z łącznicami, chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych, murów oporowych. Ponadto zaplanowano budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych. Dodatkowo zaprojektowano przebudowę sieci uzbrojenia terenu.

Inwestor wniosek o „zrid” złożył w MUW 31 marca 2023 r.

Źródło danych: https://www.gov.pl/web/gddkia-krakow/wezel-w-krzyszkowicach---na-zrid-musimy-poczekac 

„Zridy” priorytetowo

- Procedurę wydawania „zridów”, czyli zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, traktuję priorytetowo. W ostatnim okresie wydałem trzy decyzje zezwalające na realizację inwestycji infrastrukturalnych na drodze krajowej nr 44 w gminie Spytkowice. W tych przypadkach chodziło o budowę chodników, zatok autobusowych, przebudowy skrzyżowań, wykonanie nowej nawierzchni. Nie były to może zadania o wielkiej skali, ale ich znaczenie społeczne jest niezwykle duże. W całym roku 2023 r. takich „zridów” dotyczących budowy i rozbudowy dróg krajowych i wojewódzkich w Małopolsce wydaliśmy już 24 (łącznie z węzłami na „zakopiance”). Procedowane są kolejne, w tym węzeł na drodze krajowej nr 94 w Wieliczce. Niebawem będziemy wszczynać postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na rozbudowę drogi krajowej nr 7 polegającą na budowie kładki dla pieszych nad DK7 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, w ramach zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 7 w miejscowości Mogilany”. Dla przypomnienia 6 października 2022 r. wydałem decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 polegającej na budowie węzła WB w miejscowości Gaj w gminie Mogilany w powiecie krakowskim. Dziękuję dyrekcji i pracownikom Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za sprawność, profesjonalizm oraz serce, które wkładają w realizację tego zadania – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

20231005_Myslenice_droga 20231005_Myslenice_droga 20231005_Myslenice_droga 20231005_Myslenice_droga 20231005_Myslenice_droga 20231005_Myslenice_droga 20231005_Myslenice_droga 20231005_Myslenice_droga 20231005_Myslenice_droga
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj