Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Barwałdzie średnim stanie się faktem. Środki z rezerwy budżetu państwa dla gminy Kalwaria Zebrzydowska
2023-10-04

- Do Szkoły Podstawowej nr 7 w Barwałdzie Średnim uczęszcza 171 uczniów z czego 69 stanowią przedszkolaki. Jako rząd Zjednoczonej Prawicy chcemy, aby wszystkie dzieci uczyły się w odpowiednich warunkach sprzyjających rozwojowi. Dlatego też z rezerwy budżetu państwa przeznaczymy środki, dzięki którym nadbudowa budynku szkoły w Barwałdzie Średnim stanie się faktem – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. 

Dziś w Urzędzie Miasta Kalwaria wojewoda Kmita podpisał z burmistrzem miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustynem Ormantym umowę potwierdzającą przyznane dofinansowanie z rezerwy Ministra Finansów w wysokości blisko ponad 1,3 mln zł. Obecny był także poseł Filip Kaczyński.

Ponad 50-letni budynek wymaga zmian

Na terenie placówki od wielu lat trwają prace modernizacyjne. Cały czas jednak czegoś brakuje, a w szkole przede wszystkim jest za ciasno. Inwestycja jest niezbędna do prawidłowego i atrakcyjnego procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego.

- Planowana inwestycja poprawi warunki nauki uczniów i pracy kadry nauczycielskiej. Na budynku szkoły zostanie zamontowany nowy dach z podbudową. Tak pozyskane zostaną dodatkowe sale lekcyjne. Dzięki temu uczniowie już nie będą chodzili do świetlicy szkolno-wiejskiej na niektóre lekcje, bo wszystkie zajęcia będą odbywały się w jednym budynku. Ważnym aspektem w kontekście tej inwestycji jest fakt, że szkoła pełni funkcję lokalnego centrum inicjującego działania skierowane do mieszkańców. Obiekty szkolne są miejscem, gdzie społeczność spotyka się choćby przy okazji festynów. Tak więc na zadaniu skorzysta cała lokalna społeczność Barwałdu Średniego – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W ramach inwestycji przewidziano rozbiórkę, nadbudowę o jedną kondygnację oraz przebudowę budynku wraz z instalacją wodociągową, kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową, wentylacją, wymianą izolacji termicznej i elewacji oraz zadaszeń wejść. Przewidziano także wykonanie utwardzenia terenu wokół budynku i budowę 8 miejsc postojowych.

Łączna wartość inwestycji wynosi prawie 5,9 mln zł. W tym roku koszt realizacji planowanych zadań wyniesie ok. 2,7 mln zł. Dokładnie 50 proc. tych kosztów pokryją środki z rezerwy Ministra Finansów.

Tak działa rezerwa budżetowa rządu premiera Mateusza Morawieckiego

Dzięki przychylności Premiera Mateusza Morawieckiego Małopolsce dotychczas została przyznana tylko z rezerwy ogólnej budżetu państwa kwota ponad 66 mln zł, z czego ponad 53,5 mln stanowią środki dla jednostek samorządu terytorialnego.

- Z tej puli na dofinansowanie zadań oświatowych przeznaczyliśmy prawie 14 mln zł, na przebudowy dróg i mostów – prawie 8,7 mln zł, na ochronę zdrowia (zakup sprzętu, budowę, przebudowę placówek) – ponad 10,7 mln zł, a niemal 5,6 mln zł na zapewnienie bezpieczeństwa oraz wspieranie OSP (zakup sprzętu, budowa, modernizacje strażnic). Do tego dochodzą inwestycje związane z rozwojem kultury i dziedzictwa narodowego (ponad 12,4 mln zł) oraz sportu, rekreacji i turystyki (ponad 1,3 mln zł). Także z rezerwy Ministra Finansów otrzymaliśmy w tym roku już prawie 13 mln zł. To swoista pomocna dłoń głównie dla samorządów. Tak działa rezerwa budżetowa rządu Premiera Mateusza Morawieckiego! – podkreśla wojewoda Łukasz Kmita.

Inwestycje edukacyjne, które w tym roku uzyskały wsparcie z rezerwy ogólnej budżetu państwa lub rezerwy, którą dysponuje Minister Finansów, to m.in:
•    gmina Wadowice na przebudowę, nadbudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zawadce – prawie 2,2 mln zł,
•    gmina Klucze na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym – 1,2 mln zł,
•    gmina Tarnów na przebudowę i rozbudowę szkoły podstawowej o halę sportową i segment dydaktyczny w miejscowości Wola Rzędzińska – ponad 1,5 mln zł,
•    gmina Wolbrom – na modernizację budynku byłej Szkoły Podstawowej w Strzegowie na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego – prawie 350 tys. zł;
•    powiat nowotarski na budowę budynku Zespołu Szkół nr1 z salą gimnastyczną oraz rozbudowę budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych przy ul. Jana Pawła II 85 w Nowym Targu – 3 mln zł.


20231004_Kalwaria_Z_umowy 20231004_Kalwaria_Z_umowy 20231004_Kalwaria_Z_umowy 20231004_Kalwaria_Z_umowy 20231004_Kalwaria_Z_umowy 20231004_Kalwaria_Z_umowy 20231004_Kalwaria_Z_umowy 20231004_Kalwaria_Z_umowy 20231004_Kalwaria_Z_umowy 20231004_Kalwaria_Z_umowy 20231004_Kalwaria_Z_umowy 20231004_Kalwaria_Z_umowy Szkola_7 Szkola_7 Szkola_7 Szkola_7
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj