Seniorzy są dla nas ważni. Spotkanie informacyjno-promocyjne w ramach programu „Senior+” w Brzeźnicy
2023-10-03

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego podkreśla, że seniorzy są ważną częścią naszego społeczeństwa. Dlatego też osoby starsze otaczane są szczególną opieką w ramach szeregu rozwiązań systemowych, a filary rządowej polityki senioralnej opierają się na haśle: „Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność”. Te założenia w pełni realizuje wieloletni program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Senior+”.

Z inicjatywy wojewody małopolskiego Łukasza Kmity odbyło się dziś spotkanie informacyjno-promocyjne z ponad 500 seniorami z zachodniej Małopolski. Jest to już drugie tego typu spotkanie. Pierwsze odbyło się w Dębnie i wzięło w nim udział blisko 650 seniorów.

Podczas spotkań Domy oraz Kluby „Senior+” (około 30 ośrodków) zaprezentowały program poetycko-muzyczny, spektakle oraz wystawę działalności rękodzielniczej wypracowanej w ramach spotkań seniorów, m.in.: hafty, obrazy, ceramikę. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość degustacji wypieków i potraw przygotowanych przez seniorów.

– Seniorzy to strażnicy pamięci zbiorowej. Dlatego naszym obowiązkiem jest troska o nich. Ludzie w jesieni swojego życia dzięki dojrzałości i doświadczeniu są skarbnicą rad oraz cennych pouczeń dla kolejnych pokoleń. Święty Jan Paweł II mówił, że seniorzy „pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość”. Rząd Zjednoczonej Prawicy troszczy się o seniorów. Dowodem tego są liczne programy: „Senior+”, „Aktywni+”, trzynasta i czternasta emerytura, „Leki 75+”. Wszystkie te programy to realna pomoc, jaką otrzymują seniorzy. Zależy nam na tym, aby seniorzy czuli opiekę i wsparcie oraz mogli aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Małopolski „Senior+”
Program „Senior+” zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”. Dzięki temu osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60 lat i więcej mają możliwość uczestnictwa w aktywnościach społecznych, a także korzystania z usług w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej czy opiekuńczej (w zależności od potrzeb).

Na terenie Małopolski funkcjonują obecnie 103 placówki „Senior+” w 81 gminach/miastach i 1 powiecie. 23 Dzienne Domy „Senior+” oraz 80 Klubów „Senior+” zapewnia łącznie 2 558 miejsc dla osób starszych. 8 ośrodków na 154 miejsca jest jeszcze w trakcie tworzenia.

W 2023 r. z programu „Senior+” do Małopolski popłynęły środki w wysokości ponad 4,8 mln zł. Dofinansowanie na funkcjonowanie otrzymują 64 ośrodki.

Trzynasta i czternasta emerytura

Trzynastka trafiła na konta seniorów w marcu tego roku. Świadczenie to jest wypłacane z urzędu od 2019 roku. To dodatkowe pieniądze dla seniorów, którzy mogą przeznaczyć je na codzienne życie: wycieczkę, wyjście do kina czy teatru lub zakup małego sprzętu AGD. W tym roku wysokość świadczenia wynosiła blisko 1,6 tys. zł. To wzrost o 250 zł względem 2022 roku.

1 września ruszyły wypłaty czternastej emerytury. Wypłaty nastąpiły w siedmiu terminach wrześniowych. W latach 2019-2023, uwzględniając waloryzację świadczeń oraz wypłatę trzynastej i czternastej emerytury, do emerytów i rencistów zostanie skierowane ponad 196 mld. zł.

Czternasta emerytura jest ważnym wsparciem domowych budżetów. Pierwszy raz wypłacona była w 2021 roku. Rząd Zjednoczonej Prawicy zdecydował się na dalsze wsparcie. Jest ono kolejnym dowodem naszej troski o seniorów. W Małopolsce we wrześniu tego roku wypłaconych zostało 710,3 tys. czternastych emerytur. Tylko oddział ZUS w Krakowie wypłacił 276,2 tys. tych świadczeń. Świadczenie wynosi 2650 zł brutto. Liczby te pokazują, jak ogromne jest to wsparcie – wyjaśnia wojewoda Łukasz Kmita.

Rząd podjął decyzję, że wypłata 14. emerytury będzie wypłacana co roku i jest gwarantowana przez ustawę. Zarówno trzynasta, ja i czternasta emerytura wypłacane są bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków przez emerytów i rencistów.


20231003Senior 20231003Senior 20231003Senior 20231003Senior 20231003Senior 20231003Senior 20231003Senior 20231003Senior 20231003Senior 20231003Senior 20231003Senior
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj