Promesy, samochody i sprzęt. Kolejne ogromne wsparcie małopolskich jednostek OSP i PSP
2023-09-28

– 25 promes na łączną kwotę 400 tys. zł. 40 agregatów prądotwórczych o łącznej wartości prawie 830 tys. zł. 4 samochody ratowniczo-gaśnicze, których zakup wyniósł w sumie ok. 7 mln zł. Wsparcie przekazane dzisiaj małopolskim jednostkom OSP oraz PSP jest kolejnym przykładem tego, że dla rządu bezpieczeństwo jest najważniejsze. Inwestycje w Straż Pożarną są regularne, stałe i kompleksowe – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. 

Przed siedzibą Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się wręczenie promes dla jednostek OSP oraz przekazanie nowych samochodów i sprzętu jednostkom PSP. W uroczystości uczestniczyli: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, poseł Elżbieta Duda, poseł Anna Pieczarka, poseł Władysław Kurowski, komendant główny PSP gen. bryg. Andrzej Bartkowiak, małopolski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Filipek oraz członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Szerokie wsparcie dla strażaków 

Promesy dla OSP są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie tych jednostek. Środki pochodzą z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe.

Z kolei agregaty prądotwórcze zostały pozyskane z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i trafią dla 10 Komend Powiatowych/ Miejskich PSP:

- KM PSP - Kraków, Nowy Sącz, 

- KP PSP - Brzesko, Chrzanów, Limanowa, Miechów, Myślenice, Sucha Beskidzka, Wadowice, Zakopane. 

– Pod koniec sierpnia, po przejściu frontów burzowych przez Małopolskę, po raz kolejny przekonaliśmy się, jak ważne dla strażaków są to urządzenia. Wielokrotnie na ten temat zwracałem uwagę, uwrażliwiając także na ten aspekt działań. Strażacy dostarczali agregaty prądotwórcze do miejsc, gdzie przebywali chorzy pod respiratorami i koncentratorami tlenu. Z powodu braku prądu konieczne było także takie wsparcie. Wśród takich nietypowych interwencji było też wykorzystanie agregatu z JRG Nowy Sącz 80 kW do uruchomienia przepompowni wody w miejscowości Czchów – przypomina wojewoda Kmita.

W ramach projektu „Usprawnienie Ratownictwa na Drogach – Etap V” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z Małopolski zakupionych zostało 21 nowych samochodów pożarniczych, a kwota inwestycji to ponad 27 mln zł. 

Podczas dzisiejszej uroczystości zostały przekazane 4 samochody ratowniczo-gaśnicze o łącznej kwocie 7 mln zł. 1 średni oraz 3 ciężkie wozy trafią do: KM PSP Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, KP PSP Gorlice. 

Wozy i świadczenia dla OSP

– Przypomnijmy też, że w 2023 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dofinasowania dla zakupu 62 wozów ratowniczo-gaśniczych w Małopolsce. Do małopolskich jednostek OSP trafią 4 ciężkie, 42 średnie i 16 lekkich wozów. Dla porównania liczba nowych samochodów, które otrzymali małopolscy druhowie w 2022 r. wynosiła 54, podczas gdy w 2014 r. były to 23 wozy. Ten rok przyniesie jeszcze więcej nowego sprzętu dla OSP – dodaje wojewoda Kmita.

Natomiast 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym prawie 100 tys. druhów-emerytów otrzymało świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP. Strażacy ratownicy OSP, którzy czynnie uczestniczyli w działaniach lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lat – mężczyźni – lub 20 lat – kobiety – otrzymają świadczenie ratownicze w wysokości 200 zł miesięcznie.

– To wyraz wdzięczności za ich długoletnią służbę na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Była to pierwsza w historii tego typu ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych – przypomina wojewoda Kmita.

„Bitwa o remizy” 

27 września minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak ogłosili szczegóły programu „Bitwa o remizy”. 

W każdym powiecie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu otrzyma nawet 1mln zł dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.

– Remizy OSP to centrum aktywności społecznej w gminach. To miejsce spotkań mieszkańców, kół gospodyń wiejskich, sołtysów czy strażaków. W ostatnich latach doposażyliśmy OSP w całej Polsce w ponad 3,7 tys. wozów ratowniczo-gaśniczych i niezbędny sprzęt. Teraz priorytetem jest unowocześnienie strażnic. Tak, aby w każdym zakątku Polski rozwijać takie lokalne miejsca obywatelskiej aktywności – podkreśliła minister klimatu i środowiska Pani Anna Moskwa.

– Ponad 300 mln zł trafi do OSP, żeby ich remizy stały się jeszcze bardziej nowoczesne, bo samochody już są. Sprzętu jest bardzo dużo, ale cały czas musimy pamiętać, że w tych remizach przebywają ludzie i muszą pełnić służbę w jak najlepszych warunkach. Szanowni Państwo, Bitwa o remizy! Zapraszamy do frekwencji! – powiedział komendant gen. brygadier Andrzej Bartkowiak. 

Więcej informacji o programie: https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/bitwa-o-remizy--rzad-sfinansuje-termomodernizacje-i-doposazenie-remiz-dla-gmin-o-najwyzszej-frekwencji-wyborczej 

20230928_Zarzecze_OSP_PSP 20230928_Zarzecze_OSP_PSP 20230928_Zarzecze_OSP_PSP 20230928_Zarzecze_OSP_PSP 20230928_Zarzecze_OSP_PSP 20230928_Zarzecze_OSP_PSP 20230928_Zarzecze_OSP_PSP 20230928_Zarzecze_OSP_PSP 20230928_Zarzecze_OSP_PSP 20230928_Zarzecze_OSP_PSP
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj