Ważne społecznie inwestycje na drodze krajowej nr 44 w Spytkowicach
2023-09-27

– Budowa chodnika, zatok autobusowych, przebudowa skrzyżowania, wykonanie nowej nawierzchni… Nie są to może zadania o wielkiej skali, ale ich znaczenie społeczne jest niezwykle duże – zarówno na drogach gminnych, powiatowych, jak i krajowych. To właśnie takie elementy zwiększają bezpieczeństwo ruchu i komfort poruszania się zmotoryzowanych i pieszych. Właśnie wydałem trzy decyzje zezwalające na realizację takich inwestycji infrastrukturalnych na drodze krajowej nr 44 w gminie Spytkowice. Decyzjom nadałem rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, ze inwestor może od razu przystępować do prac – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Trzy zadania – trzy inwestycje w bezpieczeństwo

Wydane decyzje dotyczą zadań realizowanych przez:

• Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – rozbudowa drogi krajowej nr 44 – ul. Krakowska w miejscowości Spytkowice, w zakresie budowy chodnika, przebudowy skrzyżowania z drogą gminną nr 470272K oraz budowy i przebudowy infrastruktury technicznej; w ramach prac zaplanowano także przebudowę zjazdów oraz sieci uzbrojenia terenu;

• gminę Spytkowice (na podstawie porozumienia z GDDKiA):

 rozbudowa drogi krajowej nr 44 – ul. Jana Pawła II w miejscowości Spytkowice, w zakresie budowy chodnika, zatok autobusowych oraz budowy i przebudowy infrastruktury technicznej; w ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia o wysokiej jakości, dzięki czemu podniosą się parametry drogi, zmniejszy się emisja hałasu i spalin;

 rozbudowa drogi krajowej DK44 – ul. Zatorska w miejscowości Półwieś w gminie Spytkowice, w zakresie budowy chodnika, zatok autobusowych, przebudowy skrzyżowania z drogą gminną ul. Widokową oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej; także w tym przypadku w ramach zaplanowanych prac przewidziano zarówno budowę chodnika i zatok autobusowych, jak i wykonanie nawierzchni o wysokich parametrach jakościowych.

– Droga krajowa to trakt z dużym natężeniem ruchu. Te inwestycje mają zatem szczególne znaczenie dla niechronionych uczestników ruchu drogowego – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i remonty „nakładkowe”

– Nowe drogi dla pieszych lub ich przebudowy i remonty; drogi i przejazdy dla rowerów; przejścia dla pieszych; perony przystankowe wraz dojściami do nich. To zatem, co składa się na poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Właśnie takie inwestycje otrzymały dofinansowanie w ramach kolejnego naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego wyniki poznaliśmy kilka dni temu. Do Małopolski trafi niemal 81 mln zł na 128 projektów służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powiat wadowicki otrzymał m.in. prawie 350 tys. zł dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej nr 1774K w miejscowości Spytkowice. Gmina Spytkowice otrzymała też w tym roku środki ze specjalnego komponentu RFRD na tzw. „remonty nakładkowe”. Było to ponad 233 tys. zł na remont drogi ul. Siennej w miejscowości Ryczów – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

20230927_ZRID_Spytkowice 20230927_ZRID_Spytkowice 20230927_ZRID_Spytkowice 20230927_ZRID_Spytkowice
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj